Samen met werkgeluk aan de slag

Vraag een offerte aan
Twee vrouwelijke collega's zitten tegenover elkaar achter een bureau en praten met elkaar

Teambuilding oriëntatie, een eerste ontmoeting

De eerste stap in teambuilding is een ruime oriëntatie van onze kant op je organisatie of bedrijf, de werkzaamheden en de mensen. Om ervoor te zorgen dat er vanaf het begin commitment is aan het proces van teambuilding is het van belang dat de leidinggevende de woordvoerder is. Vaak de teamleider en/of (een lid van) de directie. Wij vinden het belangrijk om direct bij het eerste contact een veilige omgeving te scheppen waarin gezegd kan worden wat gezegd dient te worden. Tijdens deze ‘ronde’ halen we informatie op voor de volgende stap, de intake, en kunnen beide partijen ‘voelen’ of er een goede ‘fit’ is. Het proces van teambuilding is met deze eerste ontmoeting feitelijk al gestart. De oriëntatie mondt in de meeste gevallen uit in een passende uitgebreide offerte.

Medewerkers die met elkaar in een video-chat zitten

Teambuilding intake, hoe pakken we het aan?

Nadat we overeenstemming hebben over de opdracht plannen we de intake. Hierin stemmen we de vraagstelling en wederzijdse verwachtingen af. Het is het moment waarin we een stevige basis voor een goede relatie leggen, met jou als opdrachtgever. We maken bijvoorbeeld afspraken over hoe we met elkaar willen omgaan en het type interventies dat kan/mag worden uitgevoerd. Als dat opportuun is spreken we ook met iemand van HR, of een of meer medewerkers. De uitkomst van de intake is een plan van aanpak met de vraagstelling als centraal uitgangspunt, een programma met mogelijke interventies, de voorwaarden en de manier waarop terugkoppeling plaatsvindt.

Zo werkt werkgeluk met NewDayPeople

1. Contact

Vul het formulier hieronder in. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op. We bespreken jouw hulpvraag en de kansen voor groei.

2. Oriëntatie

Soms is direct duidelijk wat nodig is. Vaker duiken we dieper in je bedrijf of organisatie om de juiste oplossingen aan te dragen.

3. Offerte

We stellen een glasheldere offerte op. Hierin worden alle kosten benoemd. We bespreken de offerte en passen deze (indien nodig) aan.

4. Resultaat

Bij aanvang van het traject (groot of klein) doen we een nulmeting. Na afloop ontvang je een analyse van de resultaten.

Teambuilding diagnose, alleen indien nodig

Mocht uit de intake nog niet voldoende duidelijk zijn welke interventies passend zijn, dan doen we soms nog een ‘teamdiagnose’. De vraagstelling uit de intake staat hierbij centraal. Meestal spreken we alle betrokkenen apart in een open gesprek. Deze gesprekken hebben de aard van een interview (het zijn geen coachgesprekken) waarin tevens ruimte is voor reflectie op wat wordt gezegd. Deze gesprekken drage bij aan de goede relatie tussen de medewerker en de begeleider van NewDayPeople, de ‘teambuilder’.

Werkgeluk is niet langer een luxe, maar een essentiële voorwaarde voor duurzaam succes in organisaties. Lees er alles over in deze Longread.

Teambuilding kick-off meeting, commitment van alle betrokkenen

Tijdens een eerste gezamenlijke meeting brengen we het team en alle betrokkenen bij elkaar tijdens een kick-off meeting. Dit om onze ambities uit te spreken en praktische zaken af te stemmen. Deze meeting is tevens bedoeld om de interactie in het team te observeren. Het doel van de kick-off is om commitment van het hele team te verkrijgen en alle benodigde informatie te delen. Tevens is dit een goed moment om vragen over het teambuilding proces te beantwoorden. Ook de opdrachtgever kan tijdens deze meeting een mooie rol spelen en kan hierbij worden gefaciliteerd door de begeleider van NewDayPeople.

Teambuilding interventie(s), doen wat nodig is voor een sterk betrokken team

Dan komt het aan op het uitvoeren van het programma voor de teambuilding. Eigenlijk is dit een voortzetting van de teambuilding die reeds met de oriëntatie is begonnen. Alle informatie die is verzameld en geanalyseerd wordt in het programma meegenomen. Dit betekent ook dat het programma dat is ontworpen dynamisch van aard is. Tussentijds kan indien nodig of gewenst worden bijgestuurd. Sturen doen we uitsluitend in overeenstemming met de opdrachtgever/leidinggevende. Het programma bestaat vaak uit een of meer teamcoaching interventies. Ook individuele gesprekken met de teamleden staan vaak in onze programma’s. Maar ook activiteiten buiten de omgeving van je eigen organisatie kunnen er deel van uitmaken.

Teambuilding afsluiten, verdergaan als één team

Het laatste onderdeel van teambuilding is (uiteraard) de afsluiting. We noemen deze laatste stap hier expliciet, omdat we het belangrijk vinden om er ruimte voor te maken. Dat kan aan het einde van de laatste interventie. Maar de voorkeur gaat uit naar het markeren van een bijzondere periode (kort of lang) waarin het team is geroeid en met elkaar is verbonden tijdens een apart moment of evenement. De begeleider neemt afscheid en het team gaat samen verder.

Teambuilding evaluatie, met de opdrachtgever(s)

Na de teambuilding – nadat we met elkaar een sterk en efficiënt team hebben gebouwd – bespreken we de uitkomst en kijken we terug op het proces van de teambuilding, samen met de opdrachtgever. Wat is er veranderd en voldoet dit aan de oorspronkelijke wens. Wat heeft gewerkt en wat werkte minder goed? Hoe kan het succes worden voortgezet? Wat is daarvoor nodig? We verkennen tijdens de evaluatie ook de mogelijkheden om het succes verder te versterken en te verduurzamen.

Maak Werk van Werkgeluk, neem contact op met Arjen

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan