Werkgeluk opleiding voor leiders en hr-professionals

De opleiding tot Werkgeluk deskundige is ontworpen om leiders en HR-professionals uit te rusten met de kennis, vaardigheden en tools die nodig zijn om een cultuur van Werkgeluk binnen hun organisatie te creëren en te onderhouden, gebaseerd op de vier pijlers van Werkgeluk: betekenis, voldoening, verbinding en plezier.

Meer informatie

Opleiding en training

Bij NewDayPeople Academy of incompany

Werkgeluk opleiding voor leiders, hr-professionals - 6 modulen, €6.950

Met de opleiding tot Werkgeluk deskundige ben je als leider of hr-professional in staat om zelfstandig het Werkgelukbeleid in je bedrijf of organisatie te creëren en aan te sturen. In de opleding hebben we het veelomvattende begrrip van Werkgeluk gedeconstrueerd tot zijn afzonderlijke factoren om er grip op te krijgen om het vervolgens weer aaneen te smeden om daadwerkelijk Werkgeluk te creëren.

Opleiding Werkgeluk bij NewDayPeople Academy

Bekijk de gehele opleiding

Medewerker achter laptop converseert met collega's

1. Werkgeluk opleiding: Werkgeluk – de basis

 • INTRODUCTIE TOT WERKGELUK
 • DE VIER PIJLERS VAN WERKGELUK
 • ZELFEVALUATIE EN ORGANISATIE-ASSESSMENT
 • INTRODUCTIE VAN WERKGELUK PRAKTIJKEN
 • HET OPSTELLEN VAN PERSOONLIJKE EN TEAMDOELEN

Bekijk deze module

2. Werkgeluk opleiding: Betekenis cultiveren

 • DIEPGAAND BEGRIP VAN BETEKENIS GEVEN
 • MISSIE EN VISIE WORKSHOP
 • PERSOONLIJKE WAARDEN EN DOELEN
 • IMPACTPROJECTEN INITIËREN
 • CULTIVEREN VAN EEN CULTUUR VAN BETEKENIS
 • INTEGRATIE VAN BETEKENIS IN DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN

Bekijk deze module

Vrouwelijke medewerker maakt aantekeningen terwijl ze op een poef zit met gekruiste benen

3. Werkgeluk opleiding: Voldoening verhogen

 • ERKENNING EN WAARDERING
 • CARRIÈREONTWIKKELING EN GROEIMOGLIJKHEDEN
 • WERK-PRIVÉBALANS
 • PRESTATIEDOELEN EN FEEDBACK
 • BETROKKENHEID EN PARTICIPATIE
 • TEAMDYNAMIEK EN SAMENWERKING
 • PERSOONLIJKE VERVULLING

Bekijk deze module

4. Werkgeluk opleiding: Verbinding versterken

 • FUNDAMENTEN VAN TEAMDYNAMIEK
 • EFFECTIEVE COMMUNICATIE EN CONFLICTOPLOSSING
 • TEAMBUILDING: ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
 • MENTORSCHAP EN PEER-SUPPORT
 • DIVERSITEIT, INCLUSIE EN ‘BELONGING’
 • HET BOUWEN VAN VERTROUWEN
 • FEEDBACK EN VOORTDURENDE VERBETERING

Bekijk deze module

Teamcoach spreekt vanachter een bureau

5. Werkgeluk opleiding: Plezier integreren

 • CULTUUR VAN VREUGDE EN POSITIVITEIT
 • CREATIVITEIT EN SPONTANITEIT
 • TEAMBUILDING EN SOCIALE ACTIVITEITEN
 • WELLNESS EN ONTSPANNING
 • VIEREN VAN SUCCESSEN EN MIJLPALEN
 • FLEXIBILITEIT EN AUTONOMIE
 • LEVENSLANG LEREN EN ONTWIKKELEN
 • FEEDBACK EN VOORTDURENDE VERBETERING

Bekijk deze module

6. Werkgeluk opleiding: Implementatie en duurzame groei

 • STRATEGISCHE IMPLEMENTATIEPLANNING
 • LEIDERSCHAPSBETROKKENHEID EN ONTWIKKELING
 • METEN EN EVALUEREN
 • EEN CULTUUR VAN VOORTDURENDE VERBETERING
 • DUURZAME PRAKTIJKEN EN WELZIJNSINITIATIEVEN
 • INTEGRATIE MET BEDRIJFSDOELSTELLINGEN
 • BETROKKENHEID VAN ALLE MEDEWERKERS
 • TOEKOMSTGERICHT DENKEN EN PLANNING

Bekijk deze module

De Werkgeluk opleiding van NewDayPeople

Bekijk hieronder de inhoud van de opleiding. Meer weten? Vraag om meer informatie.

Werkgeluk opleiding Module 1. Werkgeluk – de basis

INTRODUCTIE TOT WERKGELUK: WAT IS WERKGELUK EN WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK

 • Wat is Werkgeluk: Een diepgaande blik op wat Werkgeluk inhoudt, inclusief de emotionele, cognitieve en sociale componenten.
 • Het grote belang van Werkgeluk: Hoe Werkgeluk bijdraagt aan de prestaties van teams en de organisatie als geheel en hoe het bijdraagt aan het welzijn van alle medewerkers.

DE VIER PIJLERS VAN WERKGELUK

 • Verkenning van de vier pijlers: Een gedetailleerde uitleg van de vier pijlers: betekenis, voldoening, verbinding en plezier, en hoe deze elkaar beïnvloeden.
 • Wetenschappelijk onderzoek naar Werkgeluk: Presentatie van onderzoeksbevindingen die de positieve effecten van elke pijler op werkgeluk ondersteunen.

ZELFEVALUATIE EN ORGANISATIE-ASSESSMENT

 • Individuele zelfevaluatie: Onderzoek naar het huidige niveau van werkgeluk en beoordeling van ervaringen met de vier pijlers.
 • Organisatiecultuur assessment: Beoordeling van de huidige cultuur binnen de organisatie door middel van de Werkgeluk quickscan; welke aspecten van de bedrijfscultuur ondersteunen of hinderen Werkgeluk op dit moment

INTRODUCTIE VAN WERKGELUK PRAKTIJKEN

 • Praktische oefeningen: Eenvoudige, effectieve oefeningen die medewerkers kunnen integreren in hun dagelijkse routine om hun Werkgeluk te verhogen.
 • Casestudies: Analyse van succesverhalen van organisaties die aanzienlijke verbeteringen in Werkgeluk hebben ervaren door zich op de vier pijlers te concentreren.

HET OPSTELLEN VAN PERSOONLIJKE EN TEAMDOELEN

 • Doelstelling workshop: Begeleiding bij het stellen van persoonlijke en teamgerelateerde doelen die aansluiten bij het verhogen van Werkgeluk, gebaseerd op de zelfevaluatie en cultuurassessment.
 • Commitment verklaring: Het creëren van een persoonlijke of team ‘commitment verklaring’ als een eerste stap om actief te werken aan het verhogen van Werkgeluk in de organisatie.

Meer informatie

Werkgeluk opleiding Module 2. Betekenis cultiveren

Deze module biedt een diepgaande verkenning en praktische tools om betekenis (of zingeving) op individueel en teamniveau te cultiveren, waardoor een fundament wordt gelegd voor duurzaam werkgeluk en motivatie binnen de organisatie.

DIEPGAAND BEGRIP VAN BETEKENIS GEVEN

 • De rol van betekenis in Werkgeluk: Introductie over hoe betekenis (of zingeving) bijdraagt aan Werkgeluk en waarom het essentieel is voor motivatie en betrokkenheid op de werkvloer.
 • Persoonlijke versus organisatorische betekenis: Verkenning van de relatie tussen individuele waarden en doelen en die van de organisatie. Hoe kunnen deze op elkaar afgestemd worden voor een groter gevoel van vervulling?

MISSIE EN VISIE WORKSHOP

 • Verbinden met de missie van de organisatie: Workshops die helpen bij het dieper begrijpen en persoonlijk verbinden met de missie en visie van de organisatie. Met oefeningen om te ontdekken hoe individuele inspanningen bijdragen aan het grotere doel.
 • Het creëren van een gedeelde visie: Faciliteren van sessies waar teams samenwerken om een gedeelde visie voor de toekomst te ontwikkelen, die iedereen inspireert en motiveert.

PERSOONLIJKE WAARDEN EN DOELEN

 • Waarden-identificatie workshop: Interactieve sessies om medewerkers te helpen hun kernwaarden te identificeren en te begrijpen hoe deze hun werk en interacties op de werkplek beïnvloeden.
 • Doelen stellen die resoneren: Begeleiding bij het stellen van persoonlijke en professionele doelen die goed aansluiten bij de eigen waarden en de missie van de organisatie.

IMPACTPROJECTEN INITIËREN

 • Maatschappelijke bijdrage: Ontwikkelen en implementeren van projecten die niet alleen waarde toevoegen aan de organisatie, maar ook een positieve impact hebben op de gemeenschap of het milieu.
 • Persoonlijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk: Aanmoedigen van medewerkers om deel te nemen aan vrijwilligerswerk of initiatieven die persoonlijke zingeving en vervulling bevorderen.

CULTIVEREN VAN EEN CULTUUR VAN BETEKENIS

 • Leiderschap en betekenis (of zingeving): Hoe een cultuur van betekenis te cultiveren door voorbeeldgedrag, erkenning en ondersteuning van de persoonlijke groei van medewerkers.
 • Feedback en reflectie: Het opzetten van regelmatige feedbackloops en reflectiesessies waar medewerkers hun ervaringen en groei in zingeving kunnen delen.

INTEGRATIE VAN BETEKENIS IN DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN

 • Praktische toepassingen: Aanbieden van strategieën en oefeningen voor medewerkers om betekenis te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden en besluitvormingsprocessen.
 • Mentorschap en coaching: Opzetten van een mentorschapsprogramma waar ervaren medewerkers nieuwkomers begeleiden bij het vinden van hun plek en het creëren van zingeving binnen de organisatie.

Meer informatie

Werkgeluk opleiding Module 3. Voldoening verhogen

Deze module richt zich op het verhogen van de voldoening door een combinatie van erkenning, ontwikkelingsmogelijkheden, evenwicht tussen werk en privé, en het bevorderen van een ondersteunende en inclusieve werkomgeving. Door medewerkers te voorzien van de middelen en ondersteuning die ze nodig hebben om te groeien creëer je een cultuur waarin voldoening en werktevredenheid kunnen bloeien.

ERKENNING EN WAARDERING

 • Waarderingssystemen ontwikkelen: Implementatie van systematische erkenning die verder gaat dan jaarlijkse beoordelingen, inclusief peer-to-peer erkenning en directe feedbackmechanismen.
 • Beloningsprogramma’s: Ontwerpen van beloningsprogramma’s die aansluiten bij de prestaties en bijdragen van medewerkers, variërend van formele awards tot informele waardering.

CARRIÈREONTWIKKELING EN GROEIMOGLIJKHEDEN

 • Individuele ontwikkelingsplannen: Begeleiden van medewerkers bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen die hun carrièredoelen ondersteunen en mogelijkheden voor professionele groei bieden.
 • Vaardigheden en levenslang leren: Aanbieden van trainingen, workshops en online cursussen om voortdurende professionele ontwikkeling en levenslang leren te bevorderen.

WERK-PRIVÉBALANS

 • Flexibele werkregelingen: Bevorderen van flexibele werkregelingen zoals werken op afstand, flexibele uren en deeltijdwerk om een gezonde balans tussen werk en privé te ondersteunen.
 • Wellnessinitiatieven: Implementeren van programma’s gericht op fysieke en mentale gezondheid, zoals yogalessen, mindfulness-sessies en gezondheidsworkshops.

PRESTATIEDOELEN EN FEEDBACK

 • SMART doelstelling: Training in het stellen van Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en Tijdsgebonden doelen om medewerkers te helpen zichzelf uit te dagen en hun prestaties te verbeteren.
 • Constructieve feedback: Ontwikkelen van een cultuur waarin constructieve feedback wordt gewaardeerd als een hulpmiddel voor persoonlijke en professionele groei.

BETROKKENHEID EN PARTICIPATIE

 • Medewerkersbetrokkenheid enquêtes: Uitvoeren van enquêtes om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te meten en gebieden voor verbetering te identificeren.
 • Deelname aan besluitvorming: Creëren van kanalen voor medewerkers om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen, waardoor ze zich meer betrokken en gewaardeerd voelen.

TEAMDYNAMIEK EN SAMENWERKING

 • Interdisciplinaire projectteams: Stimuleren van samenwerking door medewerkers uit verschillende disciplines samen te brengen in projectteams, waardoor innovatie en creatieve probleemoplossing worden bevorderd.
 • Teamsuccessen vieren: Organiseren van teamvieringen om succesvolle projecten en mijlpalen te erkennen, waardoor het gevoel van collectieve prestatie en trots wordt versterkt.

PERSOONLIJKE VERVULLING

 • Zelfreflectie en bewustzijn: Bevorderen van zelfreflectie over persoonlijke doelen en voldoening op het werk.
 • Rol van werk in persoonlijk leven: Verkennen van hoe werk bijdraagt aan persoonlijke identiteit en levensdoelen, en strategieën ontwikkelen om voldoening in het werk te maximaliseren.

Meer informatie

Werkgeluk opleiding Module 4. Verbinding versterken

Module 4 biedt een grondige verkenning van hoe je effectieve verbindingen binnen teams kunt opbouwen en versterken. Door een combinatie van theorie, praktische oefeningen en reflectie, worden teams begeleid naar een diepere samenwerking, wederzijds respect en een verhoogd gevoel van gemeenschap.

FUNDAMENTEN VAN TEAMDYNAMIEK

 • Begrip van teamrollen en teamdynamiek: Een introductie tot verschillende teamrollen en hoe deze de teamdynamiek beïnvloeden. Inzicht in hoe diversiteit in vaardigheden en persoonlijkheden bijdraagt aan een sterk team.
 • Psychologische veiligheid: De cruciale rol van psychologische veiligheid in teamverband en hoe dit een omgeving creëert waarin iedereen zich open kan uiten en innovatie kan bloeien.

EFFECTIEVE COMMUNICATIE EN CONFLICTOPLOSSING

 • Communicatievaardigheden workshop: Trainingen gericht op het verbeteren van luister-, feedback- en empathievaardigheden binnen teams.
 • Conflicthantering: Methoden en strategieën om conflicten constructief op te lossen en te gebruiken als een kans voor teamgroei en verbetering.

TEAMBUILDING: ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

 • Creatieve teambuilding: Organiseren van unieke teambuildingactiviteiten die verder gaan dan de traditionele uitjes om creativiteit en samenwerking te stimuleren.
 • Terugtrekkings- en reflectiesessies: Jaarlijkse of halfjaarlijkse sessies waar teams zich kunnen focussen op teamdoelen, relaties kunnen versterken en gezamenlijke successen kunnen vieren.

MENTORSCHAP EN PEER-SUPPORT

 • Peer-to-peer mentorprogramma’s: Opzetten van mentorprogramma’s waar medewerkers van elkaar kunnen leren, ondersteuning kunnen bieden en professionele relaties kunnen verdiepen.
 • Supportgroepen: Creëren van supportgroepen voor specifieke interessegebieden of uitdagingen binnen het werk, ter bevordering van een ondersteunende gemeenschap.

DIVERSITEIT, INCLUSIE EN ‘BELONGING’

 • Inclusiviteit workshops: Workshops en trainingen over diversiteit en inclusie om een cultuur van ‘belonging’ te bevorderen, waarin iedereen zich gewaardeerd en begrepen voelt.
 • Vieren van diversiteit: Organiseren van evenementen en initiatieven die de diverse achtergronden en culturen binnen het team erkennen en vieren.

HET BOUWEN VAN VERTROUWEN

 • Vertrouwensopbouwende oefeningen: Praktische oefeningen en activiteiten die zijn ontworpen om vertrouwen binnen teams te versterken en te onderhouden.
 • Open dialoog sessies: Regelmatige sessies waar medewerkers open kunnen discussiëren over hun werkervaringen, zorgen en ambities in een veilige en ondersteunende omgeving.

FEEDBACK EN VOORTDURENDE VERBETERING

 • 360-graden feedback: Implementatie van 360-graden feedbacksystemen om constructieve feedback van collega’s, leidinggevenden en ondergeschikten te verzamelen.
 • Actieplannen voor teamontwikkeling: Ontwikkeling van op maat gemaakte actieplannen op basis van feedback, gericht op het voortdurend verbeteren van teamprestaties en samenwerking.

Meer informatie

Werkgeluk opleiding Module 5. Plezier integreren

Deze module biedt een breed scala aan strategieën en activiteiten om plezier in het werk te integreren, waardoor een werkomgeving wordt gecreëerd die niet alleen productief en efficiënt is, maar ook vreugdevol en vervullend voor alle medewerkers.

CULTUUR VAN VREUGDE EN POSITIVITEIT

 • Positieve psychologie op de werkplek: Introductie van principes van positieve psychologie om een cultuur van vreugde en optimisme te bevorderen
 • Mindfulness en geluk: Workshops over mindfulness en hoe deze praktijken kunnen bijdragen aan dagelijks welzijn en plezier op het werk.

CREATIVITEIT EN SPONTANITEIT

 • Innovatieve denksessies: Organiseren van brainstormsessies of ‘hackathons’ waar medewerkers vrij zijn om buiten de gebaande paden te denken en nieuwe ideeën te genereren.
 • Spontane plezieractiviteiten: Implementeren van spontane plezieractiviteiten, zoals verrassingslunches of pop-up entertainment, om de routine te doorbreken en creativiteit te stimuleren.

TEAMBUILDING EN SOCIALE ACTIVITEITEN

 • Thematische teamdagen: Organiseren van themadagen om teamgeest te bevorderen en een leuke draai aan de werkdag te geven.
 • Gemeenschappelijke interesseclubs: Oprichten van clubs of groepen binnen de organisatie rond gemeenschappelijke interesses.

‘WELLNESS’ EN ONTSPANNING

 • Ontspanningsruimtes: Creëren van speciale ontspanningsruimtes waar medewerkers kunnen ontspannen of deelnemen aan activiteiten.
 • Wellnessworkshops: Aanbieden van workshops gericht op fysieke gezondheid en welzijn.

VIEREN VAN SUCCESSEN EN MIJLPALEN

 • Erkenningsevenementen: Organiseren van regelmatige evenementen om individuele en teamsuccessen te vieren, variërend van kleine overwinningen tot grote projectmijlpalen.
 • Persoonlijke mijlpalen: Vieren van persoonlijke mijlpalen van medewerkers om een gevoel van gemeenschap en waardering te bevorderen.

FLEXIBILITEIT EN AUTONOMIE

 • Zelfgestuurd werk: Aanmoedigen van zelfgestuurd werk en projecten waar medewerkers passie voor hebben, waardoor ze meer controle en plezier in hun werk ervaren.
 • Flexibele werkuren: Bevorderen van flexibele werkuren en de mogelijkheid voor medewerkers om hun werk en schema’s aan te passen aan wat voor hen het beste werkt.

LEVENSLANG LEREN EN ONTWIKKELEN

 • Leer- en ontwikkelingskansen: Aanbieden van mogelijkheden voor levenslang leren, inclusief niet-werkgerelateerde cursussen en activiteiten, om persoonlijke groei en plezier in het leren te stimuleren.

FEEDBACK EN VOORTDURENDE VERBETERING

 • Plezier-feedbackloops: Implementeren van feedbackmechanismen specifiek gericht op plezier en welzijn op de werkplek om te zorgen dat initiatieven resoneren met medewerkers en voortdurend verbeterd worden.

Meer informatie

Werkgeluk opleiding Module 6. Implementatie en duurzame groei

Deze module benadrukt het belang van een strategische, inclusieve en meetbare benadering bij het implementeren van Werkgelukinitiatieven. Het zorgt voor duurzame veranderingen die de algehele prestaties en veerkracht van de organisatie versterken, en bovendien het welzijn van medewerkers verbeteren.

STRATEGISCHE IMPLEMENTATIEPLANNING

 • Actieplannen op maat: Ontwikkeling van gedetailleerde actieplannen voor de implementatie van Werkgelukstrategieën afgestemd op de specifieke behoeften en doelstellingen van de organisatie.
 • Prioritering en fasering: Begeleiden bij het prioriteren van initiatieven op basis van impact en haalbaarheid, en het plannen van de fasering voor een gestructureerde uitrol.

LEIDERSCHAPSBETROKKENHEID EN ONTWIKKELING

 • Rolmodellen: Stimuleren van (andere) leiders om als rolmodellen te fungeren in het bevorderen van een positieve werkcultuur, zichtbaar commitment aan Werkgeluk te tonen en open te staan voor feedback.

METEN EN EVALUEREN

 • Monitoringssystemen: Implementeren van systemen om de voortgang te monitoren, de impact van geïmplementeerde maatregelen te meten en gebieden voor verdere verbetering te identificeren.
 • Regelmatige beoordelingen: Organiseren van regelmatige beoordelingscycli om successen te vieren, lessen te trekken uit uitdagingen en plannen bij te stellen voor continue verbetering.

EEN CULTUUR VAN VOORTDURENDE VERBETERING

 • Feedbackcultuur: Creëren van een cultuur waarin voortdurende feedback en open communicatie worden gewaardeerd als essentiële elementen voor groei en verbetering.
 • Innoveren en experimenteren: Aanmoedigen van een mindset van innovatie en experiment, waarbij nieuwe ideeën en benaderingen worden verwelkomd en getest.

DUURZAME PRAKTIJKEN EN WELZIJNSINITIATIEVEN

 • Duurzaamheid in Werkgeluk: Integreren van duurzaamheid in Werkgelukinitiatieven, zodat deze niet alleen op korte termijn effect hebben, maar juist bijdragen aan de lange-termijngezondheid en -welzijn van medewerkers.
 • Welzijnsprogramma’s: Voortdurende ontwikkeling en evaluatie van welzijnsprogramma’s die bijdragen aan zowel het fysieke als mentale welzijn van medewerkers.

INTEGRATIE MET BEDRIJFSDOELSTELLINGEN

 • Verbinding met bedrijfsstrategie: Zorgen dat Werkgelukinitiatieven in lijn zijn met en bijdragen aan de bredere bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsstrategie.
 • ROI van Werkgeluk: Educatie over en het meten van de ‘return on investment’ (ROI) van Werkgeluk in termen van productiviteit, werknemerstevredenheid, klanttevredenheid en merkreputatie.

BETROKKENHEID VAN ALLE MEDEWERKERS

 • Inclusieve benadering: Zorgen voor de betrokkenheid van medewerkers op alle niveaus bij het vormgeven en implementeren van Werkgelukinitiatieven om een breed gedragen en inclusieve werkcultuur te bevorderen.

TOEKOMSTGERICHT DENKEN EN PLANNING

 • Langetermijnvisie op Werkgeluk: Ontwikkelen van een langetermijnvisie op Werkgeluk met duidelijke doelstellingen en strategieën voor toekomstige groei en aanpassing aan veranderende omstandigheden.

Meer informatie

Werkgeluk opleiding voor leiders, hr-professionals - 6 modulen, €6.950

Bij NewDayPeople Academy in Hilversum

1. Inschrijving

Vul het formulier hieronder in voor informatie over de Werkgeluk opleiding. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

2. Data en locatie

De eerstvolgende opleiding vindt plaats in de weekenden van 25/26 mei, 1/2 juni en 8/9 juni op ons opleidingsinstituut in Hilversum.

3. Certificaat

Je ontvang bij afronding het certificaat 'Werkgeluk deskundige'. Gefeliciteerd! Je kunt nu zelfstandig aan de slag met Werkgeluk in jouw organisatie.

4. Creatie

Ga aan de slag met het creëren van (meer) Werkgeluk in je organisatie. Daarbij sta je er niet alleen voor. Je kunt blijven rekenen op onze steun.

Maak Werk van Werkgeluk, neem contact op met Arjen

Arjen Hartsema
Directeur
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan