Verbindende verhalen in betekenisvolle organisaties

Organisaties worden tegenwoordig voortdurend uitgedaagd om zich steeds weer aan te passen en te blijven innoveren. Verbindende verhalen kunnen hierbij een belangrijk concurrentievoordeel opleveren. Zij spelen een belangrijke rol in het creëren van verbinding en het geven van betekenis aan werk. Een organisatie die kennis heeft van verbindende verhalen weet hoe belangrijk het is om naast feiten en cijfers ook emoties, ervaringen en waarden te communiceren. Verhalen brengen als geen ander mensen samen.


De essentie van verbindende verhalen

Verhalen zijn als de lijm die de bedrijfscultuur van een organisatie versterkt, de motivatie van medewerkers verhoogt en een gedeelde visie bevordert. Verbindende verhalen zijn verhalen die resoneren met de kernwaarden en de missie van de organisatie. Verhalen die in staat zijn om mensen te inspireren en te mobiliseren. Verbindende verhalen kunnen eenvoudige succesverhalen zijn, maar vaker zijn het (nog) krachtiger verhalen die raken aan de collectieve identiteit en het doel van de organisatie.

Betekenis en context

Een krachtig verhaal geeft context en betekenis aan het werk dat de mensen in de organisatie doen. Het gaat hierbij dus niet (alleen) om wat er is bereikt, maar ook om waarom het belangrijk is en hoe het past in het grotere geheel van de organisatie. Deze verhalen helpen medewerkers om te begrijpen hoe hun dagelijkse activiteiten bijdragen aan de bredere doelen van de organisatie.

Emotionele resonantie

Verhalen die verbinden, spreken de emoties van mensen aan. Ze raken aan gevoelens van trots en hoop, en zelfs aan het gevoel van uitdaging. Dit emotionele element maakt verhalen memorabel en effectief in het creëren van betrokkenheid bij de organisatie.

Hoe ontwikkel je verbindende verhalen

 • Identificeer kernwaarden en missie

Voordat een organisatie kan starten met het ontwikkelen van verbindende verhalen, moet ze haar eigen kernwaarden en missie hebben vastgesteld. Wat zijn de fundamentele overtuigingen die de organisatie drijven? Welke doelen streeft ze na? Deze waarden en doelen vormen uiteindelijk de basis voor alle verbindende verhalen.

 • Verzamel en structureer informatie

Verbindende verhalen beginnen met het verzamelen van relevante informatie. Dit betekent dat je luistert naar de ervaringen van medewerkers en dat je succesmomenten en uitdagingen aanwijst. Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken welke impact de organisatie op haar omgeving heeft. Vervolgens moeten deze elementen worden gestructureerd in een narratief dat zowel consistent als inspirerend is.

 • Gebruik een menselijke benadering

Bij het ontwikkelen van verhalen is het van cruciaal belang om een menselijke benadering te gebruiken. Verhalen stellen mensen centraal. Het gaat om menselijke ervaringen, emoties en perspectieven. Het draait om het vertellen van verhalen die laten zien hoe individuen binnen de organisatie hebben bijgedragen aan de organisatie en erdoor zijn beïnvloed.

Overbrengen van verbindende verhalen

 • Integratie in interne communicatie

Een organisatie zal de verhalen actief moeten integreren in haar interne communicatie. Door middel van nieuwsbrieven, interne blogs, updates, teamvergaderingen en andere kanalen. Het doel is om verhalen te gebruiken om waarden en prestaties te benadrukken, en om een gedeeld gevoel van trots (en richting) te creëren.

 • Opleiding en ondersteuning

Om effectief gebruik te maken van verbindende verhalen moeten medewerkers op alle niveaus begrijpen hoe ze verhalen kunnen herkennen en vertellen. Dit kan door middel van training en de juiste ondersteuning, waarin de focus ligt op het blootleggen van relevante ervaringen en het effectief overbrengen van verhalen.

 • Consistentie en authenticiteit

Verhalen moeten consistent en authentiek zijn. Ze moeten weerspiegelen wie of wat de organisatie daadwerkelijk is en wat ze wil bereiken. Consistentie betekent dat verhalen regelmatig en op verschillende manieren worden verteld. Authenticiteit zorgt ervoor dat de verhalen geloofwaardig overkomen en betrouwbaar zijn.

Het effect van verbindende verhalen

 • Versterken van de bedrijfscultuur

Verbindende verhalen spelen een sleutelrol in het versterken van de bedrijfscultuur van de organisatie. Ze maken abstracte waarden concreet door te laten zien hoe deze waarden in de praktijk worden gebracht. Zo kun je eenvoudig een gemeenschappelijke identiteit creëren en je medewerkers een gevoel van gemeenschap meegeven.

 • Verbeteren van betrokkenheid en motivatie

Verhalen die resoneren met de medewerkers kunnen hun betrokkenheid en motivatie aanzienlijk verhogen. Als mensen zich kunnen identificeren met de verhalen van hun organisatie voelen ze zich meer verbonden met hun werk en zijn ze gemotiveerder om bij te dragen aan het succes van de organisatie.

 • Ondersteunen van verandering

Mensen hebben vaak moeite met verandering. Verbindende verhalen helpen medewerkers door tijden van verandering heen. Medewerkers zijn gemakkelijker te motiveren. Verhalen bieden een kader waarin verandering wordt gezien als een onderdeel van de voortdurende evolutie van de organisatie, in plaats van een bedreiging.

Het ontwikkelen en uitdragen van krachtige verbindende verhalen is van groot belang voor elke organisatie die haar medewerkers wil inspireren, haar bedrijfscultuur wil versterken en haar missie wil verwezenlijken. Voor elk bedrijf dus. Door kennis van haar eigen waarden en doelen te combineren met een menselijke benadering van storytelling, creëert een organisatie verhalen die inspireren en verbinden.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 36 – De organisatie heeft kennis van krachtige verbindende verhalen – kan een organisatie verschillende acties uitzetten om ervoor te zorgen dat haar verhalen krachtig en inspirerend zijn, én daadwerkelijk verbinden met haar medewerkers en de externe omgeving van klanten en andere stakeholders.

1. Ontwikkeling en training in storytelling

Storytelling workshop

 • Bied een workshop aan voor medewerkers en leiders over technieken bij storytelling, waarbij de nadruk ligt op het creëren van verhalen die de missie, waarden en strategische doelen van de organisatie communiceren.
 • Nodig experts in storytelling uit om te spreken over de kunst en wetenschap van het vertellen van effectieve verhalen. Daarbij moet aandacht zijn voor integratie van emotionele en culturele elementen.

2. Verzamelen en delen van verhalen

Interne ‘verhalenbank’

 • Ontwikkel een systeem of platform waar medewerkers hun persoonlijke verhalen kunnen delen. Verhalen die aansluiten bij de waarden van de organisatie.
 • Moedig teams aan om regelmatig updates en verhalen te delen over projecten, successen, en uitdagingen. Gebruik deze verhalen in interne communicatie om engagement en verbondenheid te versterken.

3. Integratie van verhalen in de bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur van verhalen

 • Maak storytelling een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur door het een standaardonderdeel te maken van vergaderingen, presentaties en interne communicatie.
 • Zorg ervoor dat alle verhalen de kernwaarden van de organisatie weerspiegelen en gebruik deze verhalen om deze waarden levend en relevant te houden.

4. Gebruik van verhalen voor strategische doeleinden

Strategische communicatie

 • Integreer verbindende verhalen in alle marketing- en communicatiematerialen om een consistente en aantrekkelijke boodschap uit te dragen die resoneert met klanten en stakeholders.
 • Gebruik verhalen om veranderingen binnen de organisatie te ondersteunen. Door verhalen te vertellen die argumenten voor verandering verduidelijken en de voordelen ervan benadrukken.

5. Evaluatie en feedback

Feedbackloops voor verhalen

 • Implementeer mechanismen om feedback te verzamelen over de impact en effectiviteit van de verhalen die binnen en buiten de organisatie worden gedeeld.
 • Evalueer alle acties op het gebied van storytelling regelmatig om ervoor te zorgen dat ze nog steeds resoneren met het publiek en de beoogde boodschap effectief overbrengen.

6. Leiderschapsondersteuning

Rolmodellen in storytelling

 • Moedig leiders aan om als rolmodellen te dienen in het vertellen van verbindende verhalen. Hun betrokkenheid kan helpen om het belang van storytelling binnen de organisatie te benadrukken.
 • Zorg voor voortdurende steun van het senior management voor initiatieven in storytelling. Belangrijk voor het succes en de acceptatie van deze initiatieven.

Door deze acties uit te voeren kun je als organisatie je vermogen om krachtige verbindende verhalen te creëren en te gebruiken, verbeteren. Dit zal de interne betrokkenheid en motivatie sterk verhogen, en daarnaast de externe perceptie van de organisatie versterken. Goed uitgevoerde verhalen hebben een diepgaande impact op de bedrijfscultuur, ze versterken de merkidentiteit en creëren een blijvende verbinding met alle stakeholders. Verhalen zijn in wezen de hoekstenen van een moderne, sterke, coherente en veerkrachtige organisatie die klaar is voor de toekomst.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers in een video-call

Waardeer elke prestatie in de organisatie, van groot tot klein

Als organisatie doe je er goed aan om successen te vieren; je bevordert daarmee een positieve bedrijfscultuur en motiveert je medewerkers ermee.

Lees verder

Initiatief en doorzettingsvermogen in organisaties

Initiatief en doorzettingsvermogen vormen de basis voor het vermogen van een organisatie om kansen te grijpen, uitdagingen aan te kunnen en voortdurend te streven naar verbetering.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Help medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenis

Medewerkers zoeken steeds meer naar zin en voldoening in hun werk. Zeker de jongere generatie vindt dat heel belangrijk. Maar hoe kunnen ze uiting geven aan betekenis?

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan