Veerkracht: fundament van een moderne bedrijfscultuur

Wij zien veerkracht graag als het fundament van een moderne bedrijfscultuur. Zonder voldoende veerkracht wordt het lastig om te overleven, laat staan om te groeien in een omgeving die wordt bepaald door verandering en onvoorspelbaarheid. Veerkracht is daarmee een onmisbare eigenschap voor de organisatie als geheel en een waardevolle persoonlijke kwaliteit voor individuele medewerkers. Het ligt aan de basis van de moderne bedrijfsvoering. Kenmerk 6 van Mentaal Verantwoord Ondernemen benadrukt het belang van een bedrijfscultuur waarin medewerkers (en dus de organisatie) veerkrachtig omgaan met tegenslag.

Vrouwelijke medewerker maakt aantekeningen terwijl ze op een poef zit met gekruiste benen

Veerkracht in de werkomgeving

Veerkracht verwijst naar het vermogen van een individu of een groep om te herstellen van tegenslagen, zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en effectief om te gaan met de stressoren van het dagelijks leven. In een zakelijke context betekent dit dat medewerkers kunnen terugveren na tegenslag of uitdagingen en dat zij daarenboven tevens groeien door deze ervaringen. Een veerkrachtige bedrijfscultuur bevordert een omgeving waarin medewerkers zich gesteund en ‘empowered’ voelen om uitdagingen aan te gaan en er sterker uit te komen.

Bouwen aan veerkracht

Het creëren van een veerkrachtige bedrijfscultuur vereist een proactieve benadering, waarvan onderstaande strategieën idealiter deel uitmaken.

 • Training en ontwikkeling: Organisaties moeten investeren in trainingen die medewerkers helpen veerkrachtige vaardigheden te ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan trainingen in stress management, mindfulness, emotionele intelligentie en conflictoplossing. Door medewerkers de tools te geven die ze nodig hebben om effectief met stress en tegenslagen om te gaan, vergroot de organisatie de slagkracht, juist ook op de momenten dat het even (of zwaar) tegenzit.
 • Ondersteunend leiderschap: Leiders spelen een centrale rol in het vormgeven van de bedrijfscultuur. Training van leiders in veerkrachtig leiderschap – waaronder empathie, open communicatie en ondersteuning – stelt hen in staat om als rolmodellen en ondersteuners van hun teams te fungeren. Leiders die veerkracht demonstreren en prioriteren, inspireren hun teams om hetzelfde te doen.
 • Open communicatie: Het bevorderen van een bedrijfscultuur van openheid en transparantie helpt om een sfeer van vertrouwen en veiligheid te creëren. Wanneer medewerkers zich vrij voelen om hun zorgen en uitdagingen te delen, kunnen problemen sneller worden aangepakt en kan er collectief naar oplossingen worden gezocht.
 • Erkenning en beloning: Het erkennen en belonen van veerkrachtig gedrag is een mooie manier om het belang ervan te benadrukken. De organisatie kan bijvoorbeeld medewerkers waardering geven die uitdagingen effectief hebben overwonnen. Of ze kan teams belonen die innovatieve oplossingen hebben bedacht om uit een moeilijke situatie te komen.
 • Initiatieven voor welzijn en mentale gezondheid: Investeren in de mentale gezondheid en het welzijn van medewerkers is een voorwaarde voor het opbouwen van veerkracht. Workshops op het gebied van mentale gezondheid en activiteiten die gericht zijn op fysieke gezondheid dragen allemaal bij aan het algemene vermogen van medewerkers om met stress om te gaan.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Naast deze strategieën is het belangrijk dat organisaties flexibiliteit en aanpassingsvermogen benadrukken. Veerkracht gaat niet alleen over het herstellen naar de oorspronkelijke staat na een tegenslag, maar ook over aanpassing en ontwikkeling als (effectieve) respons op veranderde omstandigheden. Als organisatie moet je bereid zijn om je processen en manier van aanpak te herzien als dat nodig is om een ondersteunende en stimulerende omgeving in stand te houden.

Een organisatie met een bedrijfscultuur die veerkracht bevordert straalt uit dat het een gezonde en energieke organisatie is. Een veerkrachtige bedrijfscultuur heeft ook een strategisch voordeel. Organisaties die in staat zijn om veerkracht te integreren in hun operationele en culturele normen vinden dat hun teams beter uitgerust zijn om uitdagingen aan te gaan, zich snel aan te passen aan nieuwe situaties en innovatief te blijven onder druk. Door te investeren in de veerkracht van medewerkers investeer je in je eigen toekomstige succes en duurzaamheid.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 6 van Mentaal Verantwoord Ondernemen – De organisatie heeft een bedrijfscultuur waarin medewerkers veerkrachtig omgaan met tegenslag – kan een organisatie verschillende acties uitzetten die de veerkracht van werknemers versterken.

1. Ontwikkeling van veerkracht via training

 • Training in emotionele intelligentie: Bied trainingen aan die zich richten op het verbeteren van vaardigheden zoals zelfbewustzijn, zelfregulatie, empathie en sociale vaardigheden. Dit helpt je medewerkers om hun emoties beter te beheersen en effectief te communiceren.
 • Workshops over stress management en veerkracht: Organiseer workshops die werknemers leren hoe ze stress kunnen herkennen, managen en hoe ze ermee om kunnen gaan. Zoals bijvoorbeeld mindfulnesstraining of veerkrachttraining.

2. Ondersteunend leiderschap

 • Training veerkrachtig leiderschap: Zorg ervoor dat leiders getraind zijn in veerkrachtig leiderschap. In een dergelijke training leren leiders hoe ze empathie kunnen tonen en op de juiste wijze ondersteuning kunnen bieden, en hoe ze het beste open communicatie binnen teams kunnen aanmoedigen.
 • Rolmodellen: Moedig leiders aan om als rolmodel te dienen door zelf veerkracht te tonen in tijden van tegenslag. Hun gedrag kan een krachtig voorbeeld zijn voor andere werknemers.

3. Creëren van een ondersteunende omgeving

 • Platform voor mentale gezondheid: Zorg voor toegang tot een platform voor mentale gezondheid, zoals platforms voor coaching of psychologische ondersteuning. Moedig werknemers aan om deze bronnen te gebruiken, zonder dat ze daarbij last hebben van een eventueel stigma.
 • Peer support groepen: Stimuleer de vorming van peer support groepen waar werknemers elkaar kunnen ondersteunen en ‘best practices’ kunnen delen om met tegenslag en uitdagingen om te gaan.

4. Bevorderen van open communicatie

 • Normaliseren van feedback: Creëer een bedrijfscultuur waarin regelmatig feedback gegeven en ontvangen een normale zaak is. Hierbij gaat het om het aanmoedigen van werknemers om hun gevoelens en ervaringen te delen. Dit werkt preventief in de zin dat problemen vroegtijdig kunnen worden aangepakt.
 • Transparante communicatie: Wees transparant over veranderingen en uitdagingen binnen de organisatie. Dit helpt onzekerheid en angst bij medewerkers te verminderen. En dit is een voorwaarde voor het opbouwen van veerkracht.

5. Flexibiliteit en autonomie

 • Flexibel werk: Bied flexibel werk aan. Dit helpt werknemers om een betere balans tussen werk en privé te vinden. Een betere werk-privébalans vermindert stress en stelt medewerkers in staat zich aan te passen aan persoonlijke en professionele moeilijkheden en omstandigheden.
 • Autonomie in het werk: Geef werknemers meer controle over hun werkprocessen en -taken. Autonomie in het werk verhoogt de tevredenheid, betrokkenheid, én de veerkracht van medewerkers.

6. Erkenning en beloning

 • Erkenning van veerkracht: Erken en beloon veerkrachtig gedrag. Vier bijvoorbeeld de afsluiting van een succesvol project na een periode van hoge druk. Of erken individuele bijdragen aan oplossingen die een team gezamenlijk heeft gecreëerd. De mogelijkheden zijn eindeloos.

7. Evaluatie en aanpassing

 • Continue evaluatie: Monitor en evalueer regelmatig hoe effectief de genomen maatregelen op net gebied van veerkracht zijn. Gebruik enquêtes, interviews en feedbacksessies om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de interventies en doe aanpassingen waar nodig.

Elke organisatie kan een bedrijfscultuur creëren waarin veerkracht wordt bevorderd en ondersteund. Dat dit een goed idee is, is overduidelijk. Dat het geen gemakkelijke opgave is mag ook duidelijk zijn. Als organisatie ontkom je er niet aan om externe hulp van professionals of bedrijven met verstand van stress management in te schakelen. Zij zijn deskundig en hebben een neutrale blik op de organisatie. Een dergelijke investering verdien je dubbel en dwars terug.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Autonomie voor een bedrijfscultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Autonomie op de werkplek zorgt voor meer tevredenheid en een verhoging van de productiviteit, maar het zorgt ook voor een groter aanpassingsvermogen en innovatiekracht van de organisatie.

Lees verder

Motivatie verhogen door te begrijpen wat medewerkers drijft

Begrip van de motivatie van medewerkers is cruciaal voor het maximaliseren van de productiviteit en speelt een sleutelrol in het behouden van talent en het cultiveren van een positieve bedrijfscultuur.

Lees verder
Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Een grote kans voor organisaties: bijdragen aan de samenleving

Moderne organisaties leggen steeds meer de nadruk op transparantie, verantwoording en duurzaamheid.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan