Sociale kwaliteit en menselijke maat in organisaties

De grootste kracht en de grootste succesfactor in een organisatie zijn de mensen. Dat maakt ook dat er maar weinig aspecten van het bedrijfsleven zo belangrijk zijn als de menselijke maat en sociale kwaliteit. Organisatie en bedrijven streven naar efficiëntie, innovatie en groei. Dat is belangrijk, maar dit kan onmogelijk zonder goed voor de mensen in de organisatie te zorgen. Dat is een strategische noodzaak.

Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

De betekenis van sociale kwaliteit en menselijke maat

Sociale kwaliteit verwijst naar de mate waarin een organisatie de sociale behoeften van haar medewerkers, klanten en bredere gemeenschap begrijpt en ondersteunt. Dit gaat veel verder dan de zorg omtrent goede arbeidsomstandigheden. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin alle mensen in en om de organisatie zich gewaardeerd, ondersteund en verbonden voelen.

De menselijke maat in de context van een organisatie betekent dat organisaties beslissingen nemen en processen inrichten die rekening houden met de menselijke ervaring. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet alleen kijkt naar cijfers en statistieken, maar ook naar het welzijn en de tevredenheid van mensen. Het gaat erom dat je de persoonlijke omstandigheden en behoeften van medewerkers in acht neemt bij het formuleren van beleid en het ontwikkelen van strategieën.

Fundamentele principes

1. Een sterke, waardengebaseerde bedrijfscultuur

Een bedrijfscultuur die sociale kwaliteit en menselijke maat hoog in het vaandel heeft, wordt gebouwd op fundamentele waarden zoals respect, integriteit, en empathie.

 • Waarden en missie: Formuleer en communiceer een duidelijke set van kernwaarden die sociale kwaliteit en menselijke maat benadrukken. Deze waarden moeten worden geïntegreerd in de missie en visie van de organisatie.
 • Leiderschap: Leiders moeten deze waarden actief uitdragen en als rolmodel dienen. Hun gedrag zet de toon voor de rest van de organisatie.

2. Welzijn van medewerkers

Een organisatie die de menselijke maat respecteert, begrijpt dat het welzijn van haar medewerkers direct invloed heeft op hun prestaties en betrokkenheid.

 • Gezondheidsprogramma: Implementeer uitgebreide gezondheids- en welzijnsprogramma’s die fysieke, mentale en emotionele ondersteuning bieden.
 • Flexibele werkomgeving: Bied flexibele werkuren en mogelijkheden voor thuiswerken aan om een gezonde werk-privébalans te bevorderen.

3. Inclusie en diversiteit

Inclusie en diversiteit zijn cruciaal voor sociale kwaliteit. Ze zorgen ervoor dat iedereen zich gewaardeerd voelt en dat verschillende perspectieven en ervaringen worden geïntegreerd in de besluitvorming.

 • Diversiteitsbeleid: Ontwikkel en implementeer een diversiteits- en inclusiebeleid dat streeft naar gelijke kansen en het bevorderen van een diverse werkplek.
 • Training: Bied regelmatige trainingen aan om het bewustzijn en begrip van diversiteit en inclusie te vergroten.

4. Communicatie en transparantie

Een open en eerlijke communicatie is de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen en het bevorderen van een gevoel van gemeenschap binnen de organisatie.

 • Open deur beleid: Moedig een open deur beleid aan waar medewerkers vrij zijn om met hun zorgen en ideeën naar hun leidinggevenden te gaan.
 • Regelmatige updates: Zorg voor regelmatige updates en informatiesessies waarin medewerkers op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken binnen de organisatie.

Voordelen van aandacht voor sociale kwaliteit en menselijke maat

 • Hogere medewerkerstevredenheid

Wanneer medewerkers voelen dat hun behoeften worden begrepen en gerespecteerd, zijn ze meer tevreden en betrokken bij hun werk. Dit leidt ertoe dat medewerkers bij de organisatie willen blijven en dat er minder ziekteverzuim onder hen is.

 • Verbeterde productiviteit

Een organisatie die investeert in het welzijn en de tevredenheid van haar medewerkers, ziet doorgaans een toename in productiviteit. Gelukkige en gezonde medewerkers zijn meer gemotiveerd en in staat om op een hoog niveau te presteren.

 • Sterkere reputatie

Een organisatie die bekend staat om haar sociale kwaliteit en respect voor de menselijke maat, trekt talent aan en bouwt sterke relaties op met klanten en de gemeenschap. Dit versterkt de algehele reputatie en het imago van het bedrijf.

 • Innovatie en groei

Diversiteit en inclusie bevorderen innovatie door het samenbrengen van verschillende perspectieven en ideeën. Dit leidt tot creatievere oplossingen en groei.

Overwegingen

Het implementeren van strategieën die sociale kwaliteit en menselijke maat bevorderen, vereist voortdurende inzet en soms een culturele verschuiving. Het kan uitdagingen met zich meebrengen, zoals weerstand tegen verandering of het vinden van de juiste balans tussen zakelijke behoeften en menselijke overwegingen. De voordelen op lange termijn maken deze inspanningen meer dan de moeite waard.

Het hebben van een helder idee van sociale kwaliteit en menselijke maat is essentieel voor het succes van een moderne organisatie. Door deze principes centraal te stellen, kan een bedrijf niet alleen de tevredenheid en betrokkenheid van haar medewerkers vergroten, maar ook haar reputatie versterken en duurzame groei bevorderen. Het omarmen van sociale kwaliteit en menselijke maat is kortom een strategisch voordeel dat niet mag worden onderschat.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 27 – De organisatie heeft een helder idee van sociale kwaliteit en menselijke maat – moet een organisatie gerichte en systematische stappen ondernemen om de sociale behoeften van haar medewerkers, klanten en bredere gemeenschap te begrijpen en te ondersteunen.

1. Ontwikkel en communiceer heldere kernwaarden

Formuleer kernwaarden

 • Kernwaarden: Stel een duidelijke set van kernwaarden op die empathie, respect, integriteit en sociale verantwoordelijkheid benadrukken.
 • Communicatie: Communiceer deze kernwaarden duidelijk naar alle medewerkers via intranet, nieuwsbrieven, teamvergaderingen en bij onboarding van nieuwe medewerkers.

Leiderschap

 • Voorbeeldgedrag: Leiders moeten deze waarden actief uitdragen door hun gedrag en beslissingen. Ze moeten als rolmodellen dienen voor de rest van de organisatie.

2. Investeer in welzijn van medewerkers

Gezondheid en welzijn

 • Fysieke en mentale gezondheid: Implementeer uitgebreide gezondheidsprogramma’s die fitness, mentale gezondheid, stressmanagement en preventieve zorg omvatten.
 • Werk-privébalans: Bied flexibele werkuren en mogelijkheden voor thuiswerken om een gezonde werk-privébalans te bevorderen.

Ondersteuning

 • Employee Assistance Programs (EAP): Bied toegang tot coaching en ondersteuning voor persoonlijke en werkgerelateerde problemen.
 • Welzijn: Organiseer regelmatige welzijnsactiviteiten zoals yoga, mindfulness en gezondheidsworkshops.

3. Stimuleer inclusie en diversiteit

Diversiteitsbeleid

 • Inclusieve werving: Zorg ervoor dat wervings- en selectieprocessen vrij zijn van vooroordelen en actief divers talent aantrekken.
 • Training: Bied training aan om bewustzijn en begrip van diversiteit en inclusie te vergroten.

Inclusieve bedrijfscultuur

 • Employee Resource Groups (ERG’s): Stimuleer de oprichting van ERG’s die medewerkers met gemeenschappelijke achtergronden en interesses samenbrengen.
 • Inclusieve evenementen: Organiseer regelmatige evenementen en vieringen van diverse culturen, achtergronden en feestdagen.

4. Bevorder open communicatie

Transparante communicatie

 • Bijeenkomsten: Faciliteer regelmatig bijeenkomsten waar medewerkers hun gedachten, ideeën en zorgen kunnen uiten.
 • Communicatie: Zet verschillende communicatiekanalen in, zoals interne chatgroepen en nieuwsbrieven, om transparante en tijdige communicatie te bevorderen.

Feedback

 • 360-graden feedback: Implementeer 360-graden feedback waarbij medewerkers, leidinggevenden en peers feedback kunnen geven en ontvangen.
 • Anoniem: Zorg ervoor dat medewerkers anoniem feedback kunnen geven over de bedrijfscultuur en relaties binnen de organisatie.

5. Versterk samenwerking en teamwork

Teambuilding

 • Teambuilding evenementen: Organiseer regelmatig evenementen die de banden tussen teamleden versterken en samenwerking bevorderen.
 • Projecten over afdelingen heen: Moedig samenwerking tussen verschillende afdelingen aan door gezamenlijke projecten en initiatieven te lanceren.

Mentorschap en coaching

 • Mentorschap programma: Zet een programma met mentoren op die nieuwe medewerkers koppelen aan meer ervaren collega’s om hun integratie en ontwikkeling te ondersteunen.
 • Coaching: Bied coaching aan om medewerkers te helpen hun professionele en persoonlijke doelen te bereiken.

6. Monitor en evalueer de sociale kwaliteit

Data-analyse

 • Demografische gegevens: Verzamel en analyseer demografische gegevens van het personeelsbestand om te begrijpen waar de organisatie staat en waar verbetering nodig is.
 • Voortgangsrapporten: Stel regelmatig voortgangsrapporten op over sociale kwaliteit en menselijke maat en deel deze met alle belanghebbenden.

Evaluatieprocessen

 • Evaluatie: Voer regelmatig evaluaties uit om de effectiviteit van het beleid en de praktijken op het gebied van sociale kwaliteit en menselijke maat te beoordelen.
 • KPI’s voor sociale kwaliteit: Stel Key Performance Indicators (KPI’s) op voor sociale kwaliteit en menselijke maat en houd leiders verantwoordelijk voor het behalen van deze doelen.

7. Geef waardering en beloon

Waardering

 • Awards en onderscheidingen: Introduceer awards en onderscheidingen voor teams of individuen die uitblinken in het bevorderen van sociale kwaliteit en menselijke maat binnen de organisatie.
 • Publieke erkenning: Gebruik interne communicatiekanalen om successen en initiatieven op het gebied van sociale kwaliteit en menselijke maat te vieren en zichtbaar te maken voor de hele organisatie.

Beloning

 • Inclusieve doelstellingen: Integreer inclusieve doelstellingen in het prestatiebeoordelingssysteem, zodat medewerkers en leidinggevenden worden aangemoedigd en worden beloond voor hun inspanningen om een inclusieve bedrijfscultuur te bevorderen.

8. Initieer externe partnerschappen en betrokkenheid

Samenwerking

 • Partnerschappen: Werk samen met diverse organisaties en netwerken om ‘best practices’ te delen en te leren van andere organisaties die succesvol zijn in het bevorderen van sociale kwaliteit.
 • Gemeenschap: Betrek de organisatie bij initiatieven elders in de gemeenschap die sociale kwaliteit en inclusie bevorderen, zoals het sponsoren van evenementen, vrijwilligerswerk en het ondersteunen van educatieve programma’s.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • Corporate Social Responsibility (CSR): Integreer sociale kwaliteit en menselijke maat in de bredere CSR-strategie van de organisatie om een positieve impact op de gemeenschap te maken en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf te versterken.

Werken aan het bevorderen van sociale kwaliteit en menselijke maat vereist een gestructureerde en integrale aanpak die begint bij het leiderschap en doorsijpelt in alle niveaus van de organisatie. Door duidelijke beleidsmaatregelen te ontwikkelen, te investeren in het welzijn van medewerkers, inclusie en diversiteit te bevorderen, open communicatie aan te moedigen, samenwerking te versterken, sociale kwaliteit te monitoren en waardering te uiten en beloning te implementeren, kun je als organisatie een bedrijfscultuur stimuleren waarin sociale kwaliteit en menselijke maat centraal staan. Al deze inspanningen zullen leiden tot een meer betrokken en tevreden personeelsbestand, en een sterkere, veerkrachtigere en succesvollere organisatie.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan