Ruimte voor groei: autonome ontwikkeling en eigen regie

Het wordt steeds duidelijker dat bedrijven die hun medewerkers de ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing innovatiever en veerkrachtiger zijn. Kenmerk 19 van Mentaal Verantwoord Ondernemen benadrukt dat moderne organisaties ruimte moeten creëren voor autonome ontwikkeling en eigen regie. Dit vormt de basis voor een dynamische organisatie waarin medewerkers worden aangemoedigd om hun volledige potentieel te ontdekken en de tools krijgen om dit potentieel waar te maken.

Autonome ontwikkeling

Autonome ontwikkeling is in de kern de overtuiging dat medewerkers het best gedijen wanneer zij controle hebben over hun eigen leer- en groeiprocessen. Dit idee is geworteld in de psychologische theorie dat autonomie een van de basisbehoeften van de mens is die – indien bevredigd – kan leiden tot grotere motivatie, betere prestaties en meer tevredenheid. In de context van een organisatie betekent het ondersteunen van autonome ontwikkeling dat medewerkers over de vrijheid en de middelen kunnen beschikken om hun professionele vaardigheden te ontwikkelen op een manier die zowel hun persoonlijke interesses als de doelen van de organisatie ten goede komt.

Strategieën voor het bevorderen van autonome ontwikkeling

  • Een flexibel leerpad

Organisaties kunnen hun medewerkers flexibele leerpaden bieden die hen in staat stellen om hun eigen opleidings- en ontwikkelingsroutes te kiezen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om toegang tot (een breed scala aan) online cursussen, workshops, seminars of (zelfs) sabbaticals voor diepgaand onderzoek of studie.

  • Ondersteuning van eigen projecten

Een effectieve manier om autonome ontwikkeling te stimuleren is door medewerkers de tijd en middelen te geven om aan projecten te werken die door hen zelf zijn geïnitieerd en bestuurd. Dit soort projecten moedigt medewerkers aan om initiatief te nemen, creatieve oplossingen voor problemen te bedenken en nieuwe vaardigheden in praktijk te brengen.

  • Mentorschap en coaching

Coaches of mentoren kunnen waardevolle begeleiding bieden aan medewerkers die zelf de leiding hebben over hun eigen ontwikkeling. Een goed mentorprogramma kan inzichten bieden die de professionele vaardigheden van een medewerker versterken en tevens diens vermogen om zelfreflectie te beoefenen en groeidoelen te stellen vergroten.

  • Decentralisatie van besluitvorming

Het decentraliseren van besluitvorming, waardoor medewerkers meer invloed hebben op de keuzes die hun werk en werkomgeving direct beïnvloeden, ondersteunt een bedrijfscultuur van autonomie. Dit kan betrekking hebben op vele zaken, zoals bijvoorbeeld de keuze van projectteams of het meebeslissen over werkmethoden of bedrijfsbeleid.

  • Waardering en beloning van initiatief

Het is van het grooste belang dat organisaties tegenwoordig initiatief en innovatie waarderen en belonen. Als medewerkers zien dat hun pogingen om autonoom te handelen worden gewaardeerd, worden ze gestimuleerd om verder te gaan op dit pad.

Uitdagingen bij autonome ontwikkeling

Hoewel de voordelen van autonome ontwikkeling zeer aanzienlijk zijn, zijn er ook de nodige uitdagingen. Een van de grootste uitdagingen is het vinden van het juiste evenwicht tussen het geven van vrijheid en het behouden van enige vorm van structuur en richting. Je moet eigenlijk aanvoelen hoeveel autonomie gewenst is en hoeveel ‘te veel’, en weten wanneer het noodzakelijk is om in te grijpen of sturing te geven.

Het creëren van een bedrijfscultuur die autonome ontwikkeling ondersteunt, is kortom geen eenvoudige taak. Het vereist een verandering in zowel de structuur als de mindset van een organisatie. De inspanningen die hierin worden gestoken kunnen daarentegen wel leiden tot een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en ook actief betrokken zijn bij hun werk en hun persoonlijke groei. Dit is erg aantrekkelijk voor werknemers. Zo maak je van hen ambassadeurs voor je organisatie.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 19 – De organisatie creëert ruimte voor autonome ontwikkeling en eigen regie – kan een organisatie verschillende acties uitzetten. Deze acties stimuleren zelfsturing en persoonlijke groei, waardoor werknemers hun potentieel optimaal kunnen benutten. Je kunt hierbij denken aan de onderstaande specifieke acties.

1. Bied keuze in leertrajecten

Stel medewerkers in staat om hun eigen leerpaden te kiezen door een verscheidenheid aan leeropties aan te bieden. Dit kunnen online cursussen, workshops, seminars, conferenties of externe opleidingen zijn. Door medewerkers zelf te laten kiezen wat en hoe ze leren, verhoog je hun betrokkenheid en motivatie.

2. Zet een platform voor zelfgekozen projecten op

Geef medewerkers de kans om aan zelfgekozen projecten te werken. Dit kan door tijd en middelen te alloceren voor projecten die zij belangrijk vinden of die aansluiten bij hun persoonlijke groeidoelstellingen. Deze projecten kunnen gekoppeld zijn aan de doelstellingen van de organisatie, maar moeten voldoende vrijheid bieden voor creatieve invulling.

3. Implementeer van een flexibele werktijdregeling

Bied flexibele werkschema’s aan die medewerkers in staat stellen hun werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen. Flexibiliteit in werkuren en de mogelijkheid om vanuit huis te werken kunnen helpen bij het creëren van een werkomgeving die autonomie bevordert.

4. Bouw aan een bedrijfscultuur van vertrouwen

Cultiveer een bedrijfscultuur waarin vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal staan. Dit betekent dat managers leren om controle los te laten en vertrouwen te hebben in de besluitvorming van hun teamleden. Het trainen van leiders om ondersteunend en niet-dominant te zijn is hierbij van essentieel belang.

5. Faciliteer mentorschap en coaching

Faciliteer mentorschap en coaching om medewerkers te ondersteunen in hun autonome ontwikkeling. Mentoren en coaches kunnen richting geven zonder de autonomie van de medewerker te ondermijnen door middel van begeleiding en het stellen van de juiste vragen in plaats van het aandragen van oplossingen.

6. Versterk feedbackmechanismen

Zorg voor robuuste feedbackmechanismen waarin medewerkers zowel positieve als constructieve feedback ontvangen over hun prestaties en groei. Feedback is cruciaal om hen te helpen begrijpen hoe ze hun zelfstandigheid en vaardigheden kunnen verbeteren.

7. Waardeer medewerkers

Erken en waardeer de inspanningen en successen van medewerkers in hun autonomie. Dit kan op een formele manier of door regelmatig waardering te uiten in teamvergaderingen of andere bijeenkomsten.

8. Stel tools en bronnen beschikbaar

Voorzie medewerkers van tools en andere hulpmiddelen die ze nodig hebben om zelfstandig te leren en te werken. Je kunt hierbij denken aan toegang tot online bibliotheken, speciale software of een budget voor persoonlijke ontwikkeling.

Door deze acties uit te zetten kan je als organisatie op een uitermate effectieve manier een bedrijfscultuur ontwikkelen waarin medewerkers de vrijheid hebben om hun eigen ontwikkeling te sturen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers meer tevreden zijn met hun werk en sterker betrokken zijn bij de organisatie. Uiteindelijk leidt dit tot een verbetering van de prestaties in algemene zin binnen de organisatie.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan