Een positive bedrijfscultuur voor mentale kracht in organisaties

Het is niet moeilijk om te verzanden in een bedrijfscultuur die vooral is gericht op productiviteit en efficiëntie. Zeker in organisaties waar druk en stress alomtegenwoordig zijn. Kenmerk 9 van Mentaal Verantwoord Ondernemen stelt een ander ideaal voor: een bedrijfscultuur waarin het tonen van positieve emoties normaal is. Door positieve emoties te delen zorg je niet alleen voor het broodnodige tegenwicht tegen de dagelijkse stress, maar versterk je ook de samenwerking, creativiteit en algehele tevredenheid op de werkvloer.

Werkgeluk is niet langer een luxe, maar een essentiële voorwaarde voor duurzaam succes in organisaties. Lees er alles over in deze Longread.

Het belang van positieve emoties

Positieve psychologie, een stroming die de kracht van positieve emoties benadrukt, toont aan dat welzijn, geluk en veerkracht essentiële componenten zijn van effectieve organisaties. Positieve emoties zoals vreugde, dankbaarheid, interesse en hoop zijn uitermate functioneel. Ze verruimen ons denken, bouwen onze sociale, intellectuele en fysieke vaardigheden op, en ze helpen ons om creatiever, veerkrachtiger en meer betrokken te zijn bij ons werk.

Hoe kun je positieve emoties actief bevorderen in je organisatie?

  • De leiding geeft voeding aan positiviteit: Het begint aan de top. Leiders die positiviteit uitstralen en waarderen, zetten de toon voor de rest van de organisatie. Leiders die successen erkennen en vieren, en die openstaan voor humor en zelf optimisme en dankbaarheid tonen, maken op een geweldige manier werk van een positieve bedrijfscultuur.
  • Erkenning en waardering: Regelmatig erkenning geven voor het harde werk en de goede prestaties van medewerkers is een krachtige manier om positieve emoties te stimuleren. Hierbij kan het gaan om formele beloningssystemen of informele complimenten tijdens vergaderingen. Waardering tonen kan zo simpel zijn als het uiten van dankbaarheid voor de dagelijkse inspanningen en bijdragen van teamleden.
  • Positieve communicatie bevorderen: Moedig communicatie aan die positiviteit bevordert, zoals het delen van ‘goed nieuws’ tijdens teamvergaderingen of het instellen van communicatiekanalen die specifiek zijn gericht op het delen van positieve verhalen en ervaringen.
  • Ontwikkelingsgerichte feedback: Ook al je te maken hebt met uitdagingen of als er fouten zijn gemaakt, moet er ruimte zijn voor positiviteit. Focus op constructieve en ontwikkelingsgerichte feedback die medewerkers helpt te groeien zonder hen te schaden. Dit bevordert een bedrijfscultuur waarin fouten worden gezien als kansen om te leren en te verbeteren.
  • Ruimtes die positiviteit uitnodigen: Creëer fysieke werkruimtes die uitnodigen tot positieve interacties. Dit kunnen bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes zijn die comfortabel en licht zijn, en die uitnodigen tot informeel samenzijn en ontspanning.
  • Gezamenlijke activiteiten: Organiseer regelmatig teambuildingactiviteiten die niet alleen gericht zijn op werkgerelateerde doelen, maar ook op plezier en sociale interactie. Denk dan bijvoorbeeld aan teamuitjes, gezamenlijke lunches of spelletjesmiddagen.

Impact van positieve bedrijfscultuur

Een bedrijfscultuur die rijk is aan positieve emoties en deze actief uitdraagt, draagt bij aan een lager verloop en minder verzuim. Medewerkers voelen zich meer verbonden en tevreden met hun werk. Dit zorgt ervoor dat zij zich meer betrokken voelen en tot een hogere productiviteit in staat zijn. Daarnaast versterken positieve emoties de onderlinge relaties, wat van belang is voor een goede samenwerking en meer innovatie binnen teams.

Ook heeft het tonen van positieve emoties een ‘besmettelijk’ effect; het verhoogt de moraal en kan hele teams inspireren om een hoger niveau van welzijn en voldoening te bereiken. Deze ‘golf van positiviteit’ kan uitstralen naar de klantenservice, waar medewerkers hun enthousiasme en vreugde delen met klanten. Dit leidt dan weer tot veel betere klantrelaties en goede klantervaringen.

Door een bedrijfscultuur te creëren waarin het tonen van positieve emoties normaal is, investeren organisaties in een fundament dat de individuele medewerker ondersteunt, maar zeker ook de collectieve kracht en veerkracht van het hele bedrijf versterkt. Voor moderne organisaties die streven naar duurzaam succes en een gezond werkklimaat is dit een ‘no-brainer’. Natuurlijk wil je een positieve bedrijfscultuur met alleen maar voordelen in je organisatie. Maar hoe kom je daar?

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 9 – De organisatie heeft een bedrijfscultuur waarin het tonen van positieve emoties gewoon is – kan een organisatie verschillende specifieke acties uitzetten. Deze acties zijn gericht op het versterken van een positieve omgeving die positieve emoties omarmt en deze ook actief stimuleert en beloont. Dit is wat je kunt doen.

1. Ontwikkelen van leiders

Leiders spelen een voortrekkersrol in het vormen van de bedrijfscultuur. Het trainen van leiders en managers in emotionele intelligentie zorgt ervoor dat zij het belang van positieve emoties begrijpen en deze zelf ook tonen en bevorderen binnen hun teams. Leiders moeten getraind worden om positiviteit te herkennen, te waarderen en te belonen.

2. Positieve feedback mechanismen implementeren

Implementeer systemen die regelmatige positieve feedback bevorderen, zoals bijvoorbeeld een systeem waar collega’s elkaar kunnen nomineren voor positieve bijdragen aan het team. Dit kan via een digitaal platform waar successen en positieve bijdragen voor iedereen zichtbaar worden gemaakt.

3. Successen vieren

Organiseer regelmatig bijeenkomsten of evenementen om successen te vieren, zowel grote als kleine. Je kunt het behalen van mijlpalen door teams met elkaar vieren. Of persoonlijke prestaties erkennen en jubilea vieren. Het belangrijkste is dat er tijd wordt genomen om stil te staan bij wat goed gaat. En daarvan met elkaar te genieten.

4. Open communiceren

Moedig een bedrijfscultuur van openheid aan waar het normaal is om positieve gedachten en emoties te delen. Organiseer bijvoorbeeld met enige regelmaat teambijeenkomsten waar ruimte is voor medewerkers om positieve persoonlijke verhalen of professionele successen te delen.

5. Positieve werkomgeving creëren

Creëer, indien mogelijk, werkplekken die licht, open en uitnodigend zijn. Ruimtes die comfortabel en esthetisch aangenaam zijn, kunnen het moreel verhogen en positieve emoties stimuleren. Kijk of je ruimtes voor sociale interactie kunt creëren die spontane ontmoetingen en positieve interacties tussen collega’s bevorderen.

6. Gezondheids- en welzijnsprogramma’s aanbieden

Bied programma’s aan die gericht zijn op het welzijn van medewerkers, zoals fitnesslessen, ontspanningssessies of workshops over stress management en zelfzorg. Een gezonde werknemer is vaak een gelukkige werknemer.

7. Feedback en aanpassing

Verzamel regelmatig feedback van medewerkers over de bedrijfscultuur en het gevoel van welbevinden op het werk. Gebruik deze informatie om beleid aan te passen om een nog meer ondersteunende en positieve omgeving te creëren.

8. Rolmodellen en voorbeeldgedrag

Moedig iedereen binnen de organisatie aan, vooral managers en senior leiders, om als rolmodellen voor positief gedrag te fungeren. Positief voorbeeldgedrag kan een krachtig effect hebben op de bedrijfscultuur en het gedrag van teams.

Door actief te werken aan een bedrijfscultuur waar het tonen van positieve emoties vrij normaal is, creëert een organisatie een ondersteunende, open en veerkrachtige werkomgeving. Het positieve gevolg is een verhoogde werknemerstevredenheid, minder stress en tot een hogere productiviteit en betrokkenheid van alle medewerkers in het bedrijf. Ook de klanten en de leveranciers die betrokken zijn bij de organisatie zullen deze positiviteit ervaren en graag in contact komen.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan