Een grote kans voor organisaties: bijdragen aan de samenleving

De grenzen tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en zakelijk succes vervagen steeds meer. Dit is een prettige ontwikkeling, zowel voor de samenleving als voor bedrijven en organisaties. Mentaal Verantwoord Ondernemen (MTVO) is ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Bedrijven zijn niet alleen economische entiteiten, maar ook sociale organismen die een belangrijke rol spelen in de vormgeving van de wereld. Door actief bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken kunnen organisaties hun maatschappelijke betrokkenheid tonen en tevens een positieve invloed uitoefenen op hun merk en betrokkenheid van mensen in en om de organisatie. Ga voor een goede reputatie voor je merk én een betere wereld.

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Maatschappelijke betrokkenheid van organisaties

Door toenemende transparantie en sociale media is de publieke bewustwording van hoe bedrijven functioneren hoger dan ooit. Consumenten en medewerkers verwachten van bedrijven dat zij hun invloed en middelen inzetten om bij te dragen aan de oplossing van wereldwijde crises en lokale problemen. Deze verwachting zou voor bedrijven een krachtige drijfveer moeten zijn om voorbij profit te denken, en dus stil te staan en actief te zijn op het gebied van people en planet. Actief bij te dragen dus aan een betere wereld. Organisaties die deze uitdaging aangaan, merken vaak dat ze niet alleen goodwill opbouwen bij hun stakeholders, maar ook bouwen aan een meer gemotiveerd en toegewijd personeelsbestand.

Strategieën voor effectieve maatschappelijke bijdrage

  • Identificeren van relevante vraagstukken

Elke organisatie moet beginnen met het identificeren van de maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor haar bedrijfstak en invloedsgebied. Denk hierbij aan milieubescherming, onderwijs, gezondheidszorg of economische ontwikkeling. Door de vraagstukken te kiezen die aansluiten bij de kernactiviteiten van je bedrijf is je bijdrage per definitie effectiever en ben je als organisatie geloofwaardiger in je streven naar een betere wereld.

  • Integratie in bedrijfsstrategie

Maatschappelijke betrokkenheid moet een integraal onderdeel zijn van je bedrijfsstrategie, niet slechts een bijzaak. Dit betekent dat het bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken verweven moet zijn met de missie en visie van het bedrijf, en dat het wordt weerspiegeld in de dagelijkse bedrijfsvoering en besluitvorming.

  • Partnerschappen en samenwerkingen

Effectieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vereisen vaak samenwerking tussen verschillende sectoren. Door samen te werken met overheden, non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en andere bedrijven kunnen organisaties hun impact vergroten en van elkaar leren.

  • Transparantie en verantwoording

Organisaties moeten transparant zijn over hun activiteiten en de impact die zij hebben op maatschappelijke vraagstukken. Zo kun je rapporten over je impact publiceren, deelnemen aan externe audits en successen en uitdagingen aan stakeholders actief communiceren.

  • Betrokkenheid van medewerkers

Betrek medewerkers actief bij de maatschappelijke initiatieven van je organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door vrijwilligersprogramma’s op te zetten en mogelijkheden voor medewerkers te creëren om input te geven over de richting van de maatschappelijke inspanningen van het bedrijf.

Voordeel van maatschappelijke betrokkenheid

Naast het voldoen aan ethische normen en het versterken van de bedrijfsreputatie, heeft het actief bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken een diepgaande impact op de interne cultuur van een organisatie. Medewerkers die zien dat hun werkgever zich inzet voor het grotere goed voelen zich vaak meer verbonden met de organisatie en zijn trotser op hun werk. Dit kan leiden tot hogere werknemerstevredenheid, lagere verloopcijfers en een sterker gevoel van teamgeest.

Organisaties die erkennen dat hun verantwoordelijkheden verder reiken dan alleen hun aandeelhouders en directe klanten, en die actief bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bouwen niet alleen een positief extern imago op; zij cultiveren ook een rijke interne cultuur van betrokkenheid en trots. In een wereld die steeds meer verbonden en maatschappelijk bewust is, is dit geen optionele luxe meer, maar een essentiële component van duurzaam bedrijfssucces.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 15 van MTVO – De organisatie draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken – kunnen allerlei acties en stappen worden ondernomen. Deze acties helpen niet alleen bij het versterken van de betrokkenheid bij de gemeenschap, maar bevorderen ook de sociale verantwoordelijkheid en verbeteren het imago van je organisatie. Hieronder vind je enkele effectieve methoden die jouw organisatie wellicht kan implementeren.

1. Identificeer relevante maatschappelijke vraagstukken

Begin met een grondige evaluatie om de meest dringende maatschappelijke vraagstukken te adresseren die aansluiten bij de kernactiviteiten van jouw organisatie. Het kan bijvoorbeeld gaan over milieu-impact, onderwijs, gezondheidszorg, sociale (on)gelijkheid of economische ontwikkeling.

2. Ontwikkel een strategisch plan

Ontwikkel een strategisch plan dat specifieke doelen en acties omvat om bij te dragen aan de oplossing van deze vraagstukken. Dit plan moet sowieso duidelijke, meetbare doelstellingen bevatten. Omschrijf ook de middelen die toegewezen worden om deze doelen te bereiken en maak een tijdlijn voor de implementatie.

3. Integreer het plan in de missie van je bedrijf

Integreer de commitment aan maatschappelijke vraagstukken in de missie van je organisatie en de bedrijfscultuur. Dit betekent ook dat het streven naar maatschappelijke impact moet worden weerspiegeld in alle bedrijfsprocessen en besluitvorming.

4. Ga samenwerking aan met gemeenschappen en NGO’s

Zoek samenwerking met lokale gemeenschappen, non-gouvernementele organisaties (NGO’s) en andere partners die al actief zijn in het veld. Deze partners kunnen waardevolle inzichten en toegang bieden tot de doelgroepen en ze kunnen je helpen bij het effectief uitvoeren van mogelijke projecten.

5. Creëer vrijwilligersprogramma’s voor medewerkers

Stimuleer medewerkers om ‘vrijwillig’ deel te nemen aan activiteiten door programma’s aan te bieden die tijdens werkuren plaatsvinden, of door speciale incentives te bieden voor deelname. Dit geeft medewerkers de kans om betrokken te zijn bij de maatschappelijke initiatieven van de organisatie.

6. Wees transparant en rapporteer

Wees transparant over de inspanningen en prestaties op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Publiceer regelmatige rapporten over de vooruitgang, over de uitdagingen waarmee je te maken hebt en de impact van de initiatieven. Transparantie en rapportage versterken de geloofwaardigheid van de organisatie en moedigt andere bedrijven aan om vergelijkbare verantwoordelijkheden te nemen. Wees transparant en wees daarmee een voorbeeld voor een ander.

7. Integreer duurzaamheid

Betrek doelstellingen op het vlak van duurzaamheid in de operatie, zoals het verminderen van afval, efficiënter omgaan met energie of het ondersteunen van duurzame leveringsketens. Op deze manier toon je toewijding aan zowel milieu- als sociale aspecten.

8. Organiseer bewustwording

Organiseer workshops en seminars om bewustzijn rond maatschappelijke vraagstukken te bevorderen, zowel intern onder medewerkers als extern bij klanten en andere stakeholders. Hierdoor verspreid je belangrijke informatie en stimuleer je tegelijkertijd de dialoog en de ontwikkeling van nieuwe ideeën.

Door deze acties en stappen te implementeren kan jouw organisatie een robuust en effectief programma opzetten dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en ook de interne en externe perceptie van het bedrijf als een verantwoordelijke en betrokken entiteit versterkt. Bedrijven en organisaties maken net zo goed deel uit van de samenleving als individuen en gemeenschappen. Voor iedereen ligt er een taak om de wereld beter te maken. Bedrijven en organisaties zijn vaak juist de entiteiten die het grootste verschil kunnen maken. Zet je schouders onder Mentaal én Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En verbeter je organisatie én de wereld.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan