Als organisatie groeien met spel, creativiteit en innovatie

Het idee om tijd en ruimte voor spel en creativiteit in de werkplek te integreren komt je misschien contraproductief voor. Het kan echter een goed idee zijn om bewust tijd en ruimte te creëren voor spel en creativiteit - en daarmee voor innovatie - binnen je bedrijf of organisatie. Door medewerkers de vrijheid te geven om te verkennen en te experimenteren verhoog je als organisatie de tevredenheid en het welzijn van je werknemers, én hun potentieel voor echte innovatie.

Medewerker staat tegen een manshoge pijl die omhoog wijst

Het belang van spel en creativiteit

Denk er eens over na. Spel is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Als (kleine) kinderen deden we niets anders en onze ontwikkeling was nooit zo groot als in deze periode. Spel, creativiteit en experiment stelt je in staat om vaardigheden te oefenen en eventueel risico’s te nemen in een veilige omgeving. In een zakelijke context biedt spel een unieke manier om probleemoplossend denken en creativiteit te stimuleren, twee belangrijke componenten van innovatie. Creativiteit is het vermogen om bestaande concepten op nieuwe en onverwachte manieren te combineren. En dat is van groot belang voor het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en processen.

Hoe organisaties spel en creativiteit kunnen faciliteren

  • Creëren van fysieke (en mentale) ruimte

Organisaties kunnen ruimtes inrichten die zijn ontworpen om creativiteit en ontspanning te stimuleren. Dit kunnen loungegebieden zijn of ruimtes met spelletjes zoals tafelvoetbal of tafeltennis. Je kunt hier zover in gaan als je zelf wilt of als gewenst is. Daarnaast is het belangrijk om aan een bedrijfscultuur te werken waarin medewerkers zich mentaal vrij voelen om ideeën te verkennen zonder directe druk of angst voor falen.

  • Tijd vrijmaken voor experimenten

Google’s beroemde ‘20% tijd’ – waarin medewerkers een dag per week mogen besteden aan projecten die hen interesseren – is een uitstekend voorbeeld van hoe organisaties tijd kunnen vrijmaken voor creativiteit. Zulke initiatieven moedigen medewerkers aan om buiten hun normale werkzaamheden om te denken en te werken. Dit resulteert vaak in significante innovaties. Niet elke organisatie is hiervoor geschikt, maar wellicht zie je mogelijkheden voor jouw bedrijf.

  • Bevorderen van sessies voor teamcreativiteit

Regelmatige brainstormsessies of hackathons kunnen een gestructureerde manier bieden voor teams om samen te komen en creatieve oplossingen te bedenken voor zakelijke uitdagingen. Deze sessies moeten worden gefaciliteerd op een manier die open communicatie en het delen van zelfs de meest ‘avant-gardistische ideeën’ aanmoedigt.

  • Training en ontwikkeling in creatieve vaardigheden

Workshops en trainingen die zich richten op het ontwikkelen van creatieve vaardigheden helpen om de creatieve capaciteiten van medewerkers te vergroten. Door deze vaardigheden te ontwikkelen, wordt het innovatieve potentieel binnen je organisatie vergroot.

  • Waardering van creatieve inspanningen

Het waarderen en belonen van creatieve inspanningen – zelfs als ze niet direct tot een succesvol resultaat leiden – is van groot belang om een bedrijfscultuur van innovatie te bevorderen. Dit kan via awards, showcases of via bonussen voor bijzonder innovatieve projecten.

Door bewust tijd en ruimte te creëren voor spel, creativiteit en innovatie, bouw je als organisatie niet alleen aan meer betrokken en tevreden teams, maar leg je ook de basis voor continue vernieuwing en groei. Door spel, creativiteit (en innovatie) te introduceren kun je de manier waarop problemen worden opgelost en de toekomst wordt vormgegeven transformeren. Daardoor ontstaat een dynamische, flexibele en innovatieve bedrijfscultuur die klaar is om alle uitdagingen van morgen aan te kunnen. Eenvoudigweg door spel en creativiteit te introduceren.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 20 – De organisatie biedt tijd en ruimte voor spel, creativiteit en innovatie – kun je als organisatie verschillende concrete acties uitzetten om een omgeving te creëren die spel, creativiteit en innovatie bevorderen. Zo verhoog je op een originele en vrije manier de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. En stimuleer je tegelijkertijd nieuwe ideeën en werkwijzen binnen je bedrijf of organisatie.

1. Creëer creatieve ruimtes

Design speciale zones binnen het kantoor die zijn ingericht om creativiteit te stimuleren. Dit kunnen ruimtes zijn zoals innovatielabs, kunsthoeken, of gewoon ontspanningsruimtes met comfortabele zitplaatsen en een vrije vormgeving, waar medewerkers zich kunnen terugtrekken om te brainstormen of te ontspannen.

2. Rooster tijd in voor creativiteit

Stel beleid in waarbij medewerkers regelmatig tijd krijgen die ze kunnen besteden aan creatieve projecten of innovatie-initiatieven. Dit kan bijvoorbeeld een vastgestelde tijd per week zijn, zoals bij Google’s 20% tijd, waar medewerkers aan zelfgekozen projecten kunnen werken die niet direct gerelateerd hoeven te zijn aan hun normale werkzaamheden.

3. Organiseer brainstormsessies (of hackathons)

Door brainstormsessies of hackathons te organiseren moedig je medewerkers aan om buiten de gebaande paden te denken en samen te werken aan nieuwe ideeën. Deze evenementen zou je voor alle medewerkers kunnen aanbieden of aan enkele teams. Ze bieden ruimte voor het delen van creatieve oplossingen en innovaties.

4. Ondersteun inspiratie van buitenaf

Bied medewerkers mogelijkheden om externe conferenties, workshops of seminars bij te wonen die relevant zijn voor hun vakgebied of persoonlijke interesses. Dit kan hen helpen om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen die zij weer meenemen naar je eigen bedrijf of organisatie.

5. Implementeer flexibel werkbeleid

Implementeer flexibel werkbeleid dat medewerkers de vrijheid geeft om hun werktijden of werkomgeving aan te passen op een manier die hun creativiteit het beste ondersteunt. Hierbij gaat het uiteraard over thuiswerken of de mogelijkheid om op verschillende locaties of in verschillende settings te werken.

6. Creëer incentives voor innovatie

Ontwikkel een beloningssysteem voor medewerkers die succesvolle of veelbelovende nieuwe ideeën introduceren of die significante bijdragen leveren aan projecten die de creativiteit en innovatie binnen de organisatie bevorderen.

7. Creëer een bedrijfscultuur van experimenteren

Creëer een bedrijfscultuur waarin het nemen van zekere risico’s en het maken van fouten wordt gezien als een essentieel onderdeel van het creatieve proces. Communiceer duidelijk dat fouten geaccepteerd worden en worden gezien als leermomenten.

8. Vorm interdisciplinaire teams

Moedig de vorming van interdisciplinaire teams aan die werknemers uit verschillende afdelingen samenbrengen om aan projecten te werken. Dit leidt vaak tot een kruisbestuiving van ideeën en werkwijzen die de creativiteit en innovatie ten goede komen.

Door een of meer van deze acties uit te zetten, schep je als organisatie een omgeving die rijk is aan mogelijkheden voor spel, creativiteit en innovatie. Dit is essentieel voor het aanboren van het volledige potentieel van je medewerkers en uiteindelijk ook voor het behouden van een competitieve positie in de markt.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan