MTVO status - Vergroot de mentale kracht van je organisatie

Organisaties die actief werken aan Mentaal Verantwoord Ondernemen (MTVO) zijn mentaal gezonde bedrijven waarvoor mensen graag willen werken. Verwerf de MTVO status onder begeleiding van NewDayPeople.

Verwerf MTVO status, neem contact op
Collage van vijf kantoormedewerkers in actie die allemaal wat anders doen

MTVO status

Wat wordt verstaan onder de MTVO status en waarom zou je het willen? Bedrijven en organisaties die actief en systematisch werken aan het vergroten van hun mentale kracht en de mentale gezondheid van hun medewerkers, ondernemen op een mentaal verantwoorde manier. Dé manier om dat te doen is om naast de strategie van de organisatie er tevens een strategie voor Mentaal Verantwoord Ondernemen op na te houden. Een strategie voor mentale kracht en gezondheid die naast de (gewone) bedrijfsstrategie staat. Een organisatie die mentale kracht en gezondheid op een dergelijke manier serieus neemt komt in aanmerking voor de MTVO status.

Waarom een MTVO status?

In een MTVO organisatie draait het om het goed managen van emoties, het stimuleren van betrokkenheid, het versterken van interpersoonlijke relaties, ruimte maken voor betekenisvolle bijdragen en het ondersteunen van duurzame prestaties. Deze aspecten zorgen ervoor dat mensen graag werken voor het bedrijf, dat er weinig uitval en verloop is, en dat prestaties en productiviteit hoog zijn.

Neem contact op

Jonge medewerker zit achter een laptop met kop koffie naast zich

Hoe verkrijg je de MTVO status?

Een bedrijf of organisatie verwerft de MTVO status door afname van de MTVO enquete en het opstellen van een MTVO strategie (op basis van de enquete). Dit proces duurt ongeveer een tot twee maanden. Vervolgens kan de organisatie op een manier die bij haar past aan de slag met Mentaal Verantwoord Ondernemen. Het doel is om een werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, psychologisch veilig zijn en in staat zijn om zowel persoonlijk als professioneel te floreren.

Definitie van MTVO of Mentaal Verantwoord Ondernemen

Mentaal Verantwoord Ondernemen (MTVO) is het systematisch integreren van strategieën en het inzetten van interventies binnen een organisatie die gericht zijn op het verbeteren van de mentale gezondheid en het algemene welzijn van alle medewerkers. Dit wordt bereikt door het bevorderen van een open bedrijfscultuur die emotionele intelligentie waardeert, betrokkenheid stimuleert, interpersoonlijke relaties versterkt, betekenisvolle bijdragen mogelijk maakt en duurzame prestaties ondersteunt. Het doel van MTVO is om een werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, psychologisch veilig zijn en in staat zijn om zowel persoonlijk als professioneel te floreren.

Neem contact op

Een mannelijke en vrouwelijke medewerker lopen met elkaar op terwijl ze gezellig met elkaar praten

MTVO status: voordelen van mentale innovatie

In de bedrijfswereld groeit steeds meer het besef dat het mentale welzijn van werknemers even belangrijk is als hun fysieke gezondheid. Organisaties die dit principe omarmen en actief integreren in hun bedrijfsvoering kunnen zich onderscheiden door het verkrijgen van de Mentaal Verantwoord Ondernemen (MTVO) status. Deze status is niet alleen een erkenning van de inzet van een organisatie voor de mentale gezondheid van haar werknemers, maar brengt ook talrijke voordelen met zich mee die de efficiëntie, het imago en de innovatiekracht van de organisatie aanzienlijk kunnen verbeteren. Van het aantrekken van top talent tot het stimuleren van een productievere werkomgeving, de MTVO status dient als een krachtig instrument om een positieve en ondersteunende bedrijfscultuur te bevorderen. MTVO voor duurzaam succes in een competitieve markt.

Versterking van het bedrijfsimago

De MTVO status kan de reputatie van je organisatie aanzienlijk verbeteren. Bedrijven die erkend worden voor hun inspanningen om een inspirerende en gezonde werkomgeving te creëren, worden gezien als vooruitstrevend en maatschappelijk verantwoord. Dit leidt tot een positiever beeld bij klanten, investeerders en potentiële nieuwe werknemers.

Aantrekken en behouden van talent

In een competitieve arbeidsmarkt zijn werknemers steeds meer op zoek naar werkgevers die hun welzijn serieus nemen. Een MTVO status dient als een krachtig signaal naar huidige en toekomstige werknemers dat de organisatie investeert in hun mentale gezondheid. Kortom, de MTVO status helpt je talent aan te trekken en te behouden.

Twee vrouwelijke collega's zitten tegenover elkaar achter een bureau en praten met elkaar

Werknemerstevredenheid en engagement

Door een strategie voor Mentaal Verantwoord Ondernemen te implementeren laat een organisatie zien dat ze de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers waardeert. Dit leidt tot hogere werknemerstevredenheid, meer werkgeluk, verhoogde betrokkenheid en een algemeen positiever werkklimaat.

Verhoogde productiviteit

Studies tonen aan dat werknemers die mentaal gezond zijn en zich ondersteund voelen, productiever zijn. Door de mentale gezondheid te bevorderen en stress op de werkvloer te verminderen, kan een MTVO status helpen de algehele productiviteit binnen de organisatie te verbeteren.

Vermindering van verzuim en verloop

Mentale gezondheidsproblemen behoren tot de belangrijkste oorzaken van langdurig ziekteverzuim. Een actieve benadering van Mentaal Verantwoord Ondernemen helpt om deze problemen te verminderen. Dit resulteert in minder verzuim en verloop.

Innovatie en creativiteit stimuleren

Een gezonde mentale omgeving bevordert creativiteit en innovatie. Medewerkers die zich mentaal ondersteund voelen, zijn meer geneigd om risico’s te nemen en creatieve oplossingen voor bedrijfsuitdagingen aan te dragen.

Verwachtingen van overheden en stakeholders

Steeds meer overheden en industrienormen vereisen dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor de mentale gezondheid van hun werknemers. Het behalen van een MTVO status helpt de organisatie aan deze eisen te voldoen en de verwachtingen van stakeholders te overtreffen.

Positieve maatschappelijke impact

Organisaties die een MTVO status behalen, dragen bij aan een bredere positieve maatschappelijke verandering door het belang van mentale gezondheid te benadrukken en te normaliseren. Dit draagt bij aan een grotere bewustwording en vermindering van het stigma rond mentale gezondheidsproblemen.

Het implementeren van een MTVO strategie en het streven naar de MTVO status biedt bedrijven en organisaties dus een scala aan voordelen. Voordelen die een positieve impact hebben op de organisatie zelf, maar ook op haar werknemers en de maatschappij in het algemeen. Wat heb je nog meer nodig om de stap naar de MVTO status te zetten?

Neem contact op

MTVO Masterclass

De MTVO Masterclass is ontwikkeld om leiders van organisaties inzicht te bieden in MTVO en praktische hulpmiddelen aan te reiken voor het implementeren van Mentaal Verantwoord Ondernemen binnen hun teams en bedrijfsstructuren. Tijdens de masterclass worden de 56 kenmerken van MTVO gepresenteerd, verrijkt met concrete voorbeelden en case studies die illustreren hoe deze principes effectief in de praktijk gebracht kunnen worden. Leiders leren niet alleen over het belang van de kenmerken, maar krijgen ook inzicht in de specifieke toepassingen die de mentale gezondheid en het algehele welzijn van hun werknemers kunnen verbeteren. De deelnemers worden aangemoedigd om na te denken over hoe deze concepten relevant zijn voor hun eigen unieke situaties.

De tweede helft van de masterclass richt zich op de praktische implementatie van de geleerde concepten, beginnend met de uitleg over de MTVO Enquête. Deze dient om de huidige stand van zaken binnen de organisatie te evalueren. De enquête vormt de basis voor het op maat gemaakte MTVO Plan, dat specifiek ontworpen wordt om aan te sluiten bij de unieke behoeften en omstandigheden van de organisatie. Met behulp van dit plan worden leiders en leiderschapstrams begeleid in het opzetten van een effectieve strategie die de mentale gezondheid in de organisatie ondersteunt en tevens bijdraagt aan een positieve en productieve werkplek. Alle deelnemers gaan naar huis met een duidelijk beeld over het concept MTVO en kennis over concrete stappen naar een mentaal krachtige organisatie.

Neem contact op

Onze werkwijze

Het MtVO verandertraject is een gestructureerd en overzichtelijk proces

MTVO Masterclass (1 dagdeel)

Ontdek via onze inspirerende MTVO Masterclass wat Mentaal Verantwoord Ondernemen inhoudt en wat het voor jullie kan betekenen.

MTVO Enquête en analyse (2 tot 4 weken)

Indien je in MTVO een kans ziet voor je organisatie starten we met het meten en analyseren van de mentale gezondheid van je organisatie.

MTVO Plan (2 tot 4 weken)

Op basis van de uitkomsten van de enquête werken we gezamenlijk een MTVO Plan uit en doen voorstellen voor de uitvoering ervan.

MTVO Strategie ontwikkeltraject (1 jaar)

Tijdens het gehele MTVO ontwikkeltraject naar een mentaal krachtige organisatie monitoren we wekelijks de progressie.

Het MTVO-raamwerk, de 5 aandachtsgebieden

Mentaal Verantwoord Ondernemen (MTVO) is ontworpen om het mentale welzijn in organisaties te bevorderen door een holistische benadering. Dit raamwerk is verdeeld in vijf kerngebieden: Emoties reguleren, Betrokkenheid vergroten, Relaties versterken, Betekenis creëren en Prestaties managen. Elk van deze gebieden speelt een gelijkwaardige rol in het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers kunnen floreren en een optimale bijdrage kunnen leveren aan de missie en doelen van hun organisatie.

  • Emoties reguleren, richt zich op het ontwikkelen van een werkomgeving waarin medewerkers hun emoties effectief kunnen managen en uitdrukken.
  • Betrokkenheid vergroten, focust op het stimuleren van intrinsieke motivatie bij medewerkers.
  • Relaties versterken, benadrukt het belang van gezonde interpersoonlijke relaties op de werkplek.
  • Betekenis creëren, spoort organisaties aan om werk betekenisvoller te maken door werknemers te betrekken bij doelen die groter zijn dan zijzelf.
  • Prestaties managen, behandelt hoe organisaties hun productiviteit kunnen verhogen en tegelijkertijd een omgeving kunnen waarborgen waarin prestaties op een gezonde, ondersteunende manier worden gestimuleerd.

Het MTVO-raamwerk stelt organisaties in staat om een omgeving te creëren waarin zowel de medewerkers als de organisatie zelf kunnen groeien en excelleren. Bekijk hier alle 56 kenmerken.

Neem contact op

Vergroot mentale kracht in je organisatie, neem contact op met Arjen

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan