Motivatie verhogen door te begrijpen wat medewerkers drijft

Begrijpen van wat medewerkers motiveert (en wat niet) is een voorwaarde voor succes met je onderneming. Het is cruciaal voor het maximaliseren van de productiviteit en het speelt een sleutelrol in het behouden van talent en het cultiveren van een positieve bedrijfscultuur. Kenmerk 16 van Mentaal Verantwoord Ondernemen richt zich op het begrijpen van wat medewerkers motiveert. En daarmee benadrukken we het belang van een diepere kennis van de drijfveren van individuele medewerkers en tevens de collectieve ‘psyche’ van het (de) team(s).

Motivatie begrijpen

Motivatie is de brandstof die medewerkers aanzet tot actie. Motivatie is wat hen drijft om hun taken uit te voeren, zich in te zetten voor het bedrijf en te streven naar excellentie. Echte motivatie komt voort uit een reeks van intrinsieke en extrinsieke factoren, zoals bijvoorbeeld persoonlijke voldoening in het werk vinden, erkenning krijgen van leeftijdsgenoten en de mogelijkheid om te groeien naar een leiderschapspositie. Een organisatie die deze bronnen van motivatie blootlegt en er effectief op inspeelt, is in staat de betrokkenheid en tevredenheid van haar medewerkers te verhogen en mede daarmee een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsprestaties te realiseren.

Strategieën om motivatie te begrijpen en te bevorderen

  • Regelmatige feedback en enquêtes

Het regelmatig verzamelen van feedback via enquêtes, een-op-een gesprekken en teamvergaderingen is van groot belang om te begrijpen wat individuele medewerkers motiveert. Deze methoden bieden waardevolle inzichten in de behoeften en wensen van medewerkers en helpen leidinggevenden om beleid (dat de motivatie kan verhogen) aan te passen.

  • Individuele ontwikkelingsplannen

Het is belangrijk om te erkennen dat motivatie sterk persoonlijk is. Wat de ene medewerker motiveert, kan voor een ander ineffectief zijn. Het ontwikkelen van ontwikkelingsplannen die rekening houden met individuele verschillen, carrièredoelen, interesses en leerstijlen van medewerkers helpt in hoge mate bij het creëren van meer betrokken en gemotiveerde teams.

  • Transparante doelstellingen en roldefinities

Zorg ervoor dat het voor elke medewerker duidelijk is hoe zijn of haar werk bijdraagt aan de bredere doelen van de organisatie. Dit gevoel van doel en duidelijkheid kan een krachtige motivator zijn, omdat het medewerkers helpt te zien dat hun inspanningen zinvol zijn en gewaardeerd worden.

  • Waardering en beloning

Een bedrijfscultuur van waardering, waarin uitstekende prestaties en inspanningen regelmatig worden gewaardeerd en beloond, kan medewerkers sterk motiveren. Het gaat hierbij (uiteraard) niet alleen om financiële beloningen, maar ook om publieke waardering, promotiekansen en andere niet-financiële gebaseerde incentives.

  • Gezonde werkomgeving

Het creëren van een positieve en ondersteunende werkomgeving is ook van vitaal belang voor het behouden (en versterken) van motivatie. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het bevorderen van een goede werk-privébalans, het bieden van ondersteuning voor geestelijke gezondheid en het zorgen voor comfort op de werkplek.

  • Uitdagend en zinvol werk

Medewerkers zijn vaak meer gemotiveerd als ze werk doen dat ze als uitdagend en zinvol ervaren. Het opzetten van een project dat medewerkers uit hun comfortzone halen en hen in staat stellen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of een significante impact te hebben, kan een sterke motivator zijn.

Het effectief identificeren en benutten van wat medewerkers motiveert is een voortdurend proces dat regelmatig enige aanpassing en aandacht vereist. Door te investeren in dit proces is een organisatie in staat om een omgeving te creëren waarin medewerkers kunnen bloeien en groeien. Dit leidt tot verbeterde individuele prestaties en versterkt ook nog eens de gehele bedrijfscultuur. Al met al resulteert dit in een robuuste, dynamische en succesvolle onderneming.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 16 – De organisatie weet wat medewerkers motiveert (en wat niet) – kan jouw organisatie specifieke stappen zetten voor een beter begrip van de (individuele) motivatie in de organisatie, om de verkregen kennis vervolgens effectief toe te passen. Dit begrip helpt je bij het verbeteren van de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers, en het bevordert tevens de productiviteit en vermindert ook nog eens het personeelsverloop. Dit zijn de acties die je kunt uitzetten.

1. Voer motivatie-enquêtes uit

Houd met enige regelmaat enquêtes onder medewerkers om te begrijpen wat hen drijft. Deze enquêtes kunnen vragen bevatten over verschillende aspecten van het werk, zoals de inhoud van het werk, de werkplek, de bedrijfscultuur, de leiderschapsstijl en de beloningen. Om een volledig beeld te verkrijgen is het belangrijk om zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens te verzamelen.

2. Knoop gesprekken aan

Organiseer regelmatig gesprekken (in een groep en een-op-een) waarin medewerkers openlijk kunnen spreken over wat hen motiveert en wat hen eventueel demotiveert. Door het gesprek erover aan te gaan creëer je een vertrouwelijke omgeving waarin medewerkers zich comfortabel voelen om hun ware gevoelens en ideeën te delen.

3. Analyseer werkprestaties

Monitor en analyseer de prestaties van je medewerkers in relatie tot wijzigingen in aanpak, beleid en incentives. Kijk naar patronen die suggereren wat wel en niet werkt om medewerkers te motiveren.

4. Organiseer workshops en trainingen

Organiseer workshops en trainingen, niet alleen om vaardigheden te ontwikkelen, maar ook voor het ontdekken van persoonlijke drijfveren. Dergelijke workshops en trainingen kunnen de organisatie helpen bij het identificeren van zowel intrinsieke (persoonlijke voldoening en professionele groei) als extrinsieke motivatie (zoals beloning en erkenning).

5. Creëer persoonlijke ontwikkelingsplannen

Bied elk teamlid een gepersonaliseerd ontwikkelingsplan dat rekening houdt met hun specifieke carrièreambities en persoonlijke bronnen van motivatie. Dit helpt niet alleen bij het verhogen van hun betrokkenheid en hun motivatie, maar het bevordert ook nog eens een bedrijfscultuur van voortdurende professionele groei.

6. Bied flexibele werkopties aan

Bied flexibele werkopties aan die helpen bij een betere werk-privébalans. Dit is een uitermate belangrijke motivator voor veel werknemers. Bij flexibele werkopties kan het bijvoorbeeld gaan om flexibele werktijden, thuiswerken of gecomprimeerde werkweken.

7. Implementeer een systeem voor waardering

Ontwikkel een systeem voor waardering van werknemers. Een systeem dat regelmatig en op een betekenisvolle manier prestaties en inzet beloont. Waardering kan zeer motiverend werken en verhoogt de zichtbaarheid van individuele bijdragen binnen het team en de bredere organisatie.

8. Organiseer continue dialoog

Zorg voor consistente terugkoppeling waarin medewerkers feedback kunnen geven en daarnaast ook feedback ontvangen. Dit stelt leiders in staat om te reageren op de behoeften van medewerkers en hun motivatie continu te monitoren en indien nodig aan te passen.

9. Betrek medewerkers bij beleidsvorming

Betrek medewerkers bij het vormgeven van het beleid en processen die hun werk (direct) beïnvloeden. Dit kan hen een groter gevoel van controle en betrokkenheid geven, wat een belangrijke intrinsieke motivator is.

10. Versterk de bedrijfscultuur

Versterk een bedrijfscultuur die waarden zoals openheid, respect, diversiteit en samenwerking benadrukt. Een positieve en ondersteunende bedrijfscultuur is een krachtige motivator en helpt om een gevoel van verbondenheid en gezamenlijke doelstellingen te creëren.

Door deze concrete acties en maatregelen te implementeren, kan jouw organisatie een dieper begrip ontwikkelen van wat haar medewerkers drijft en deze kennis gebruiken om een meer betrokken en productieve werkomgeving te creëren. Het regelmatig meten en aanpassen van deze acties zal je helpen om de effectiviteit ervan te garanderen en ervoor te zorgen dat jouw organisatie zich gemakkelijk kan blijven aanpassen aan de veranderende behoeften en verwachtingen van haar werknemers.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan