Manifest

NewDayPeople is gebaseerd op tien principes. Deze principes verwoorden waar we voor staan en waar we organisaties naartoe brengen. Op het niveau van de gehele organisatie en op dat van de mensen in de organisatie.

Neem contact op
Collage van vier medewerkers die op afstand samenwerken
Mannelijke medewerker in trainingspak werkt thuis achter zijn laptop

1. Maak mentale kracht een prioriteit

NewDayPeople committeert zich aan het expliciet maken van mentale kracht als kernwaarde, waarbij het leiderschap dit voorbeeld geeft en ondersteunt.

Twee vrouwelijke collega's zitten tegenover elkaar achter een bureau en praten met elkaar

2. Cultiveer een empathische bedrijfscultuur

Wij streven naar een werkomgeving waar empathie centraal staat en waar mensen worden aangemoedigd om hun emoties te herkennen, te uiten en te reguleren.

3. Bevorder psychologisch inzicht

Onze organisatie streeft naar continue educatie en zelfbewustzijn om inzicht te krijgen in psychologische theorieën die van invloed zijn op menselijk gedrag, inclusief sociale en cognitieve biases.

Teamcoach spreekt vanachter een bureau

4. Creëer ruimte voor groei en veerkracht

Wij erkennen dat tegenslag een deel van het leven is. Wij bevorderen een bedrijfscultuur waarin naast het ontwikkelen van veerkracht, het leren van fouten wordt gevierd.

5. Stimuleer open en eerlijke communicatie

We moedigen dialogen aan die transparantie bevorderen, meningsverschillen respecteren en ruimte bieden voor diverse perspectieven binnen en tussen alle lagen van de organisatie.

6. Ondersteun persoonlijke en professionele ontwikkeling

We bieden regelmatig kansen voor onze mensen om hun persoonlijke en professionele vaardigheden te ontwikkelen. Dit doen wij in de overtuiging dat het bijdraagt aan hun algehele mentale welzijn.

7. Bevorder autonomie en initiatief

Wij respecteren en ondersteunen de behoefte aan autonomie bij onze mensen en moedigen hen aan om initiatief te nemen en zelfsturing te tonen in hun werk.

Werkgeluk is niet langer een luxe, maar een essentiële voorwaarde voor duurzaam succes in organisaties. Lees er alles over in deze Longread.

8. Waardeer en erken alle bijdragen

Erkenning en waardering van de bijdragen van iedereen, ongeacht de rol, is van essentieel belang om een omgeving van wederzijds respect en motivatie te creëren.

9. Versterk sociale connecties

We stimuleren de opbouw van sterke, gezonde relaties zowel binnen teams als tussen verschillende afdelingen. Zo creëren we een ondersteunend netwerk dat bijdraagt aan het algemeen welzijn.

Vrouw navigeert door de stad op rollerskates

10. Zet je in voor duurzame maatschappelijke impact

Onze missie – het vergroten van mentale kracht in organisaties – strekt zich verder uit dan de muren van onze eigen organisatie. Wij zetten ons in om positieve veranderingen in de maatschappij te bewerkstelligen. Dit draagt bij aan een breder gevoel van betekenis en doel voor onze mensen.

Dit manifest is een leidraad voor jouw organisatie

Dit manifest is bedoeld om als leidraad te dienen voor bedrijven en organisaties die ernaar streven om succesvol te zijn, en tevens een positieve en betekenisvolle plek te creëren voor hun eigen mensen en alle mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de organisatie. Door deze principes te omarmen, kunnen organisaties een omgeving cultiveren waarin zowel de mens als de organisatie als geheel mentaal kan floreren. Door dit te doen draagt de organisatie substantieel bij aan de vergroting van de mentale kracht in onze samenleving.

Maak werk van het vergroten van mentale kracht, neem contact op met Arjen

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan