Hoe verschilt een HPO van een traditionele organisatie?

Je kent waarschijnlijk de uitspraak: er is maar één constante en dat is verandering. Ik denk wel eens, verandering is het nieuwe normaal. High Performance Organisaties (HPO's) realiseren zich dat als geen ander. Wat maakt een HPO naast deze realisatie nog meer anders dan een traditionele organisatie?

Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

1. Een HPO is flexibel

Een van de belangrijkste verschillen tussen HPO’s en traditionele organisaties is dus hoe zij reageren op verandering. HPO’s zijn ontworpen om flexibel en adaptief te zijn met structuren en processen die snelle besluitvorming en innovatie mogelijk maken. In tegenstelling tot traditionele organisaties, die eerder rigide en hiërarchisch zijn, moedigen HPO’s initiatief en autonomie aan op alle niveaus van de organisatie. Dit stelt HPO’s in staat snel te reageren op veranderende marktcondities en technologische ontwikkelingen.

2. Een HPO heeft een cultuur van verbetering

Traditionele organisaties richten zich meestal alleen op het handhaven van de status quo. HPO’s zijn vrijwel continu op zoek naar verbetering in elk aspect van hun werking. Ze zijn niet tevreden met ‘goed genoeg’ en zijn altijd wel op zoek naar manieren om processen te optimaliseren, efficiëntie te verhogen en de klantervaring te verbeteren. Deze bedrijfscultuur wordt ondersteund door constante feedbackloops en een commitment aan leren en ontwikkeling.

3. Een HPO focust op kerncompetenties

HPO’s onderscheiden zich door een duidelijke focus op hun kerncompetenties. Ze begrijpen hun unieke sterke punten en hoe deze kunnen worden ingezet om competitief voordeel te behalen. In tegenstelling tot sommige traditionele organisaties, die mogelijk verspreide aandacht en middelen hebben, concentreren HPO’s hun middelen op gebieden die de grootste impact hebben op hun strategische doelen.

4. De betrokkenheid van medewerkers is groot bij een HPO

In HPO’s zijn medewerkers de sleutel tot het succes van de organisatie. High Performance Organisaties investeren aanzienlijk in de ontwikkeling, betrokkenheid en welzijn van hun werknemers. Dit staat in schril contrast met sommige traditionele organisaties, waar werknemersontwikkeling en -tevredenheid soms als secundair kunnen worden beschouwd. HPO’s realiseren zich dat tevreden, goed opgeleide medewerkers innovatiever zijn, beter presteren en een positieve invloed hebben op de organisatiecultuur.

5. Leiderschap en besluitvorming zijn van groter belang

Traditionele organisaties hebben vaak een gecentraliseerde, top-down besluitvormingsstructuur. HPO’s bevorderen leiderschap juist op alle niveaus en moedigen besluitvorming dicht bij de frontlinie aan. Dit empowerment zorgt voor snellere reacties op klantbehoeften en verhoogt de algehele wendbaarheid van de organisatie. Leiders binnen HPO’s dienen meer als coaches en mentoren dan als bevelvoerders.

6. Een HPO is gericht op innovatie

HPO’s leggen een sterke nadruk op innovatie als een voortdurend proces en integraal onderdeel van de bedrijfscultuur. Ze moedigen risico’s nemen aan en staan open voor experimenten en fouten als onderdeel van het leerproces. Dit in tegenstelling tot traditionele organisaties, waar vaak risico’s worden gemeden en de focus ligt op het handhaven van bestaande processen en systemen.

7. Een HPO is extreem klantgericht

High Performance Organisaties weten wat hun klanten beweegt en wat ze nodig hebben. En ze hebben een diepgaand begrip van de markten waarin ze opereren. Ze zijn in principe extreem klantgericht, niet alleen in het voldoen aan de huidige behoeften van klanten, maar ook in het anticiperen op toekomstige behoeften. Dit proactieve klantgerichte denken helpt hen om hun aanbod voortdurend te verbeteren.

8. Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Veel HPO’s leggen ook een sterke nadruk op duurzaamheid en ethiek. Ze hebben niet alleen als doel om winst te maken, maar willen ook graag een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu. Deze ethische benadering strekt zich uit tot alle aspecten van het bedrijf.

9. Een HPO heeft flexibele werkstructuren

In tegenstelling tot de rigide hiërarchieën in traditionele organisaties, hanteren High Performance Organisaties vaak meer flexibele en platte organisatiestructuren. Daardoor kunnen zij sneller reageren op interne en externe uitdagingen. Deze structuur stimuleert een grotere betrokkenheid en communicatie in en tussen de teams in de organisatie.

10. Een HPO is gerichtheid op lange termijn successen

Traditionele organisaties zijn vaak gericht op kortetermijnwinsten en -resultaten. HPO’s kijken juist naar de lange termijn. Ze investeren in de toekomst door middelen bijeen te brengen voor groei en ontwikkeling, zelfs als dit ten koste zou gaan van kortetermijnwinsten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan investeren in nieuwe technologieën of markten. Of aan het ontwikkelen van personeel.

Deze tien kenmerken van HPO’s stellen hen in staat om proactief kansen te benutten in plaats van reactief te handelen. Als je overweegt met je organisatie de transitie naar een HPO-model te maken, is het belangrijk om je deze verschillen goed te realiseren en strategieën te ontwikkelen die een dergelijke verschuiving ondersteunen. Voor bedrijven die bereid zijn zich aan te passen kan het streven naar HPO-status een transformatieve impact hebben met grote positieve gevolgen voor de organisatie als geheel, de bedrijfscultuur en alle mensen in om het het bedrijf.

Meer lezen

Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Wat is Mentaal Verantwoord Ondernemen?

Mentaal Verantwoord Ondernemen of MtVO is gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid en het welzijn van medewerkers.

Lees verder

Wat zijn kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen?

De 56 kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen zijn verdeeld over vijf kerngebieden.

Lees verder
Collage van vijf kantoormedewerkers in actie die allemaal wat anders doen

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van stress?

Door enig inzicht te krijgen in stressfactoren kun je als organisatie effectievere strategieën ontwikkelen om het welzijn van je werknemers te bevorderen.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan