Teambuilding en de middelste P uit het drieluik Profit People Planet

In onze veranderende samenleving staan we met zo’n allen voor grote uitdagingen. Organisaties staan voor de uitdaging om hun aandacht te verleggen van de focus op (uitsluitend) winstmaximalisatie naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Het is niet langer oké om alleen maar te streven naar financieel succes. Sinds het begin van deze eeuw is het drieluik ‘Profit People Planet’ in zwang geraakt. Met andere woorden, als je financieel gezond bent, zou je je aandacht moeten verbreden naar de zorg voor mensen (en de planeet). Met teambuilding zet je een grote stap in je focus op de P van People.

Collage van vijf kantoormedewerkers in actie die allemaal wat anders doen

Winst is van cruciaal belang voor het voortbestaan van een bedrijf. Zonder winst kunnen organisaties niet investeren in groei, innovatie en het vervullen van hun missie. Profit is de motor die de machine draaiende houdt. Maar het idee dat winst het enige is dat telt is achterhaald. Een eenzijdige focus op winstmaximalisatie kan leiden tot korte-termijndenken en het negeren van andere belangrijke aspecten. Medewerkers én klanten verwachten tegenwoordig veel meer van bedrijven en organisaties. Ze verwachten dat organisaties zich actief inzetten voor mensen en zelfs voor een betere wereld.

Want dat we met elkaar beter voor de wereld moeten zorgen, dat is wel duidelijk. Aandacht voor de P van Planeet is simpelweg een kwestie van urgentie. De gevolgen van klimaatverandering en milieuschade worden steeds duidelijker. Organisaties hebben volgens mij en vele anderen de verantwoordelijkheid om hun impact op het milieu te minimaliseren en duurzame bedrijfspraktijken te omarmen. Dit omvat onder andere het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het bevorderen van energie-efficiëntie en het streven naar circulaire economie. Het gaat erom dat we een betere wereld achterlaten voor toekomstige generaties.

Maar het is de P van People waar mijn eigen passie voor teambuilding een plek vindt. Mensen zijn de drijvende kracht achter elke organisatie. Het zijn niet alleen de medewerkers van het bedrijf, maar ook de klanten, leveranciers en gemeenschappen waarin ze actief zijn. Het is van essentieel belang dat organisaties een positieve impact hebben op het leven van mensen en een betekenisvolle waarde creëren voor alle stakeholders.

Teambuilding speelt een cruciale rol bij het bevorderen van een mensgerichte benadering. Het gaat daarbij denk ik niet alleen om het ontwikkelen van vaardigheden en het versterken van samenwerking binnen het team, maar ook om het cultiveren van een bedrijfscultuur die gedreven wordt door empathie, respect en inclusie. Teambuilding is de brug die de kloof tussen individuele behoeften en organisatorische doelen overbrugt. Teambuilding stimuleert betrokkenheid, creativiteit en innovatie. Teambuilding is het fundament van een levende organisatie.

Een hechte en open teamsfeer bevordert de individuele groei en het werkplezier van medewerkers én het heeft ook nog eens zeer positieve effecten op klanttevredenheid en bedrijfsprestaties. Teambuilding draagt bij aan het opbouwen van duurzame relaties, zowel in de organisatie als extern. Teambuilding stelt mensen in staat om zich gewaardeerd, gehoord en betrokken te voelen bij het grotere geheel.

De focus op People betekent dat organisaties ook zouden moeten streven naar een omgeving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en gelijke kansen worden geboden. Het omarmen van inclusieve leiderschapspraktijken en een cultuur van respect en open communicatie zou daarbij de focus moeten hebben. Door te investeren in de groei en ontwikkeling van medewerkers kunnen organisaties een positieve impact hebben op zowel hun professionele als hun persoonlijke leven. Twee levens die sterk met elkaar zijn verbonden en overlappen of zelfs in elkaar overvloeien.

Ik ben ervan overtuigd dat teambuilding een sleutelrol kan spelen in het bevorderen van een sterke focus op People binnen bedrijven en organisaties. Door teamactiviteiten, workshops en trainingen kunnen teamleden elkaar beter leren kennen, begrijpen en ondersteunen. Een goede strategie en een juiste samenhang en opbouw van activiteiten en trajecten helpt bij het opbouwen van vertrouwen en het bevorderen van emotionele binding aangaande doelen en betrokkenheid. Teambuilding stimuleert daarnaast ook nog eens de uitwisseling van ideeën en perspectieven, wat kan leiden tot innovatieve oplossingen en verbeterde besluitvorming.

Heb ik je inmiddels overtuigd van het belang van teambuilding voor je organisatie? Misschien is hetgeen ik hierboven posteer al lang bekend bij je. In dat geval hoop ik teambuilding opnieuw bij je onder de aandacht te brengen als een van de beste opties om alles uit je team(s) te halen en je wellicht te enthousiasmeren voor een doordachte, strategische aanpak binnen je bedrijf of organisatie.

Het wijzigen van de focus van winstmaximalisatie naar duurzaamheid en de P van People is voor veel organisaties niet zo gemakkelijk. Het vereist een verschuiving in mindset en het nemen van moedige beslissingen. Maar de voordelen zijn duidelijk en talrijk. Het is mijns inziens zeer de moeite waard om de transitie aan te gaan. Organisaties die inzetten op duurzaamheid en het welzijn van mensen bouwen aan een positieve reputatie, trekken nieuw talent aan en zijn in staat het talent te behouden en op de lange termijn zijn deze organisaties veerkrachtiger en succesvoller.

Door te streven naar een goede balans tussen Profit, People en Planet creëren we een veerkrachtige en duurzame toekomst. Bedrijven en organisaties kunnen zo laten zien dat ze bouwen aan een wereld waarin winst niet het enige is dat telt, maar waarin juist ook de waarde van mensen en de planeet wordt erkent. Want uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken en de aarde die we delen die we zouden moeten koesteren. Met teambuilding als krachtig instrument kunnen we in het klein deze positieve verandering helpen bewerkstelligen en samen bouwen aan een betere toekomst voor iedereen.

Meer lezen

Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Wat is Mentaal Verantwoord Ondernemen?

Mentaal Verantwoord Ondernemen of MtVO is gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid en het welzijn van medewerkers.

Lees verder

Wat zijn kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen?

De 56 kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen zijn verdeeld over vijf kerngebieden.

Lees verder
Collage van vijf kantoormedewerkers in actie die allemaal wat anders doen

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van stress?

Door enig inzicht te krijgen in stressfactoren kun je als organisatie effectievere strategieën ontwikkelen om het welzijn van je werknemers te bevorderen.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan