Wat zijn kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen?

Bij Mentaal Verantwoord Ondernemen gaat het over het creëren van een bedrijfscultuur en werkomgeving waarin zowel de organisatie als haar medewerkers mentaal floreren. Mentaal Verantwoord Ondernemen houdt in dat een organisatie actief inzet op het welzijn en de mentale veerkracht van haar werknemers. Dit zorgt voor flow op het werk en voor duurzame prestaties en innovatie.

Dit zijn de 56 organisatiekenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen

(Bron: Denktank Mentale Vooruitgang)

De 56 kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen zijn verdeeld over de vijf kerngebieden: Emoties, Betrokkenheid, Relaties, Betekenis en Prestaties. Elk van deze gebieden speelt een integrale rol in het opbouwen van een bedrijfscultuur waarin mentale kracht een speerpunt is.

Emoties reguleren

Betrokkenheid vergroten

Relaties versterken

 • 22. De organisatie koestert de kwaliteit van de sociale relaties in en om de organisatie.
 • 23. De organisatie heeft duidelijke en effectieve omgangsvormen.
 • 24. De organisatie doet niet onnodig aan autoritair gedrag en geweld.
 • 25. De organisatie waardeert menselijke diversiteit.
 • 26. De organisatie weet hoe menselijke relaties werken.
 • 27. De organisatie heeft een helder idee van sociale kwaliteit en menselijke maat.
 • 28. De organisatie heeft een open, sociale bedrijfscultuur, gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid.
 • 29. De organisatie heeft een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid.
 • 30. De organisatie creëert plekken voor en stimuleert initiatieven tot samenzijn.
 • 31. De organisatie bevordert het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden en overtuigingen.

Betekenis creëren

 • 32. De organisatie investeert voortdurend in nieuwe betekenisvolle verhalen, bijeenkomsten en rituelen.
 • 33. De organisatie communiceert overtuigend en helder.
 • 34. De organisatie creëert betekenis door vernieuwende manieren van werken.
 • 35. De organisatie heeft een betekenisvolle missie en draagt deze uit.
 • 36. De organisatie heeft kennis van krachtige verbindende verhalen.
 • 37. De organisatie bezit gedegen feitelijke en methodologische kennis.
 • 38. De organisatie heeft een groei mindset en staat open voor nieuwe inzichten en innovatie.
 • 39. De organisatie heeft een bedrijfscultuur die tegenspraak organiseert en stimuleert.
 • 40. De organisatie heeft een bedrijfscultuur gericht op kennisontwikkeling.
 • 41. De organisatie geeft ruimte aan nieuwe inzichten en regelt dat iedereen kan bijdragen.
 • 42. De organisatie helpt medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenisgevende kracht.

Prestaties managen

 • 43. De organisatie heeft initiatief en doorzettingsvermogen.
 • 44. De organisatie waardeert grote en kleine prestaties.
 • 45. De organisatie is gericht op werk dat duurzaam vol te houden is.
 • 46. De organisatie bewaakt de balans tussen werk en privé.
 • 47. De organisatie weet om te gaan met prestatiedrang en prestatiedruk.
 • 48. De organisatie heeft een reëel besef van eigenwaarde en van de eigen capaciteiten
 • 49. De organisatie kent de valkuil van te hoge verwachtingen en ambities.
 • 50. De organisatie heeft een ondernemende en optimistische groei mindset.
 • 51. De organisatie heeft een bedrijfscultuur van plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • 52. De organisatie heeft een bedrijfscultuur van zelfrelativering.
 • 53. De organisatie is zo ingericht dat medewerkers zich zo breed mogelijk kunnen manifesteren.
 • 54. De organisatie investeert in de brede ontwikkeling van medewerkers.
 • 55. De organisatie biedt medewerkers interessante en uitdagende taken.
 • 56. De organisatie geeft medewerkers duidelijke kaders waarbinnen ze zich kunnen ontplooien.

Mentaal Verantwoord Ondernemen ter bevordering van mentale gezondheid en welzijn

De 56 kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen vormen een veelzijdige blauwdruk voor organisaties die streven naar een duurzame en veerkrachtige werkomgeving. Door zich te richten op de vijf essentiële aandachtsgebieden kunnen organisaties op een gestructureerde manier aan een fundament bouwen dat de mentale gezondheid en het welzijn van medewerkers bevordert en tevens een uitermate positieve invloed heeft op de organisatiecultuur en de maatschappij als geheel.

Meer lezen

Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Wat is Mentaal Verantwoord Ondernemen?

Mentaal Verantwoord Ondernemen of MtVO is gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid en het welzijn van medewerkers.

Lees verder
Collage van vijf kantoormedewerkers in actie die allemaal wat anders doen

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van stress?

Door enig inzicht te krijgen in stressfactoren kun je als organisatie effectievere strategieën ontwikkelen om het welzijn van je werknemers te bevorderen.

Lees verder

Wat is stress?

In essentie is stress de reactie van je lichaam en je geest op een uitdaging, dreiging of een verandering. Deze reactie is een natuurlijk overlevingsmechanisme en staat bekend als de 'vecht-of-vlucht-respons'.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan