Versterk je met een goede teambuilding-strategie het commitment?

Welke werkgever wil er nou geen commitment van zijn werknemers. Iedereen toch? En teambuilding is een geweldige manier om commitment te versterken. Iedereen heeft het over commitment. Maar wat is het precies? En wat is het belang ervan?

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Commitment is een veelzijdig en krachtig concept. Je kunt vele andere concepten aan commitment linken. De lijst met termen die met commitment geassocieerd worden is best lang: engagement, samenwerken, verbondenheid, inzet, loyaliteit, motivatie, daadkracht, ambitie, identificatie, gelijkwaardigheid, en ga zo maar door. Er zijn vier concepten die vooral verband houden met commitment, en dat zijn betrokkenheid, bevlogenheid, binding en bezieling. Deze vier B’s zie ik als cruciale bouwstenen voor een gezond, productief en veerkrachtig team. Maar, zoals met elke kracht, komt commitment met zowel voordelen als potentiële valkuilen.

Laten we de vier B’s eens nader bekijken. Betrokkenheid kun je zien als een degelijke basis van commitment. Wanneer je medewerkers betrokken zijn, voelen ze zich verbonden met hun werk, het team en ‘hun’ organisatie. Ze zijn bereid om extra inspanningen te leveren en hun taken met een gevoel van trots en eigenaarschap uit te voeren. Maar let op, een te hoge mate van betrokkenheid kan leiden tot overmatig overwerk en burn-out.

Bevlogenheid gaat over passie en energie. Een bevlogen medewerker is vaak de drijvende kracht achter innovatie en uitmuntendheid. Maar te veel bevlogenheid kan omslaan in een obsessie met het werk, wat zelfs kan leiden tot werkverslaving en een ongezond gebrek aan evenwicht tussen het werk en het privéleven.

Binding houdt in dat medewerkers een sterke emotionele band voelen met hun organisatie of team. Een sterke binding leidt vaak tot hogere prestaties, betere teamdynamiek en minder personeelsverloop. Binding met de organisatie moet wel worden geleid en gekaderd, want het leidt niet automatisch tot betere prestaties. De gezelligheid en het goede gevoel dat medewerkers met een stevige binding hebben kan ze dermate tevreden stellen dat de intrinsieke motivatie om te presteren verdwijnt. Daarnaast kan een te sterke binding flexibiliteit beperken en leiden tot een eenzijdig groepsdenken.

De vierde B, bezieling, draait om het hebben van een hoger doel in het werk. Wanneer medewerkers een gevoel van bezieling ervaren, zijn ze vaak meer gemotiveerd. Maar, zoals bij de andere B’s, kan ook te veel bezieling leiden tot overbelasting en uitputting.

Er is geen goed Nederlands woord dat exact overeenkomt met commitment. Wellicht dat de vier B’s samen misschien wel het beste omschrijven wat commitment is. En wat daarmee ook duidelijk is, te weinig commitment kan leiden tot apathie en lage prestaties, terwijl te veel kan leiden tot stress en burn-out. Het is dus van cruciaal belang voor organisaties om een balans te vinden.

Om dit te bereiken, moeten organisaties een omgeving creëren waarin medewerkers zich gesteund en gewaardeerd voelen, waarin open communicatie en feedback worden bevorderd, en waarin er ruimte is voor zowel individuele groei als teambuilding. Door dit te doen kun je als organisatie profiteren van de voordelen van commitment, terwijl de mogelijke nadelen worden beheerst. Maar pas op, het is een delicaat evenwicht, dat tevens essentieel is voor het creëren van een gezonde, productieve en bevredigende werkomgeving.

Kortom, een ideale omgeving voor het versterken van het commitment van de medewerkers stimuleert betrokkenheid en bevlogenheid, maar bewaakt tegelijkertijd de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Het bevordert binding en bezieling, maar zorgt er ook voor dat medewerkers de vrijheid hebben om individueel te denken en te handelen, en dat hun persoonlijke leven niet wordt overschaduwd door hun werk.

Dit kan worden bereikt door een omgeving te creëren waarin open communicatie, respect en wederzijdse ondersteuning worden bevorderd. Organisaties zouden de inspanningen en bijdragen van medewerkers moeten erkennen en waarderen, en tevens mogelijkheden moeten bieden voor zowel persoonlijke als professionele groei. En ze zouden ook nog eens aandacht moeten besteden aan het welzijn van hun medewerkers en hen aanmoedigen om tijd voor zichzelf te nemen en ondersteuning bieden in het nastreven van een gezonde balans tussen werk en privéleven.

Commitment is heel krachtig en het is goed te versterken met een goede strategie gericht op teambuilding, waaronder teamcoaching en individuele aandacht gericht op stressmanagement. Maar het versterken van commitment is geen one-size-fits-all oplossing. Het vereist een zorgvuldige en doordachte benadering om de voordelen te maximaliseren en de mogelijke nadelen te minimaliseren.

Meer lezen

Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Wat is Mentaal Verantwoord Ondernemen?

Mentaal Verantwoord Ondernemen of MtVO is gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid en het welzijn van medewerkers.

Lees verder

Wat zijn kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen?

De 56 kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen zijn verdeeld over vijf kerngebieden.

Lees verder
Collage van vijf kantoormedewerkers in actie die allemaal wat anders doen

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van stress?

Door enig inzicht te krijgen in stressfactoren kun je als organisatie effectievere strategieën ontwikkelen om het welzijn van je werknemers te bevorderen.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan