Wat zijn de 5 kernfactoren van een High Performance Organisatie (HPO)?

High Performance Organisaties (HPO's) hebben bewezen beter te presteren dan hun concurrenten. Maar wat maakt een organisatie een HPO? Hoe kan jouw bedrijf een HPO worden? Je dient dan te voldoen aan de vijf kernfactoren die samen het fundament vormen van een High Performance Organisatie. We sommen ze hieronder voor je op.

Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

HPO factor 1. Kwaliteit van management

Leiderschap is cruciaal in bedrijven en organisaties, maar in een HPO speelt het al helemaal een centrale rol. Effectief leiderschap in een HPO betekent niet alleen het stellen van duidelijke doelen en het geven van richting, maar vooral ook het inspireren van medewerkers, het bevorderen van het vertrouwen in de organisatie en de leiding en het faciliteren van een open bedrijfscultuur. Leiders moeten competent, integer en consistent zijn en ze moeten in staat zijn om zowel het respect als de loyaliteit van hun medewerkers te winnen. Dat is de kern van leiderschap.

HPO factor 2. Openheid en actiegerichtheid

Een HPO cultiveert een bedrijfscultuur waarin zowel het management als de medewerkers openstaan voor feedback en bereid zijn om van fouten (en van elkaar) te leren. Er heerst in een HPO een klimaat waarin iedereen zich uitgenodigd en gestimuleerd voelt om mee te denken over hoe processen verbeterd kunnen worden. Inclusief het uitzetten van acties op basis van deze inzichten. Dit alles draagt bij aan continue verbetering.

HPO factor 3. Langetermijnoriëntatie

HPO’s kijken verder dan de kwartaalcijfers. Ze richten zich op duurzaamheid en langetermijnsucces. Dit houdt in dat ze investeren in relaties, zowel intern met medewerkers als extern met klanten en leveranciers. Dit houdt ook in dat ze zich inzetten voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en er een ethische bedrijfsvoering op na houden. Dit vormt de basis voor een sterke reputatie en aanhoudend succes.

HPO factor 4. Continue verbetering en vernieuwing

HPO’s zijn nooit tevreden met de status quo. Ze streven naar continue verbetering in alle processen en zoeken voortdurend naar manieren om innovatiever en efficiënter te worden. Dit vereist (van alle medewerkers) een voortdurende evaluatie van bedrijfsprocessen en een bereidheid om risico’s te nemen en te experimenteren met nieuwe ideeën.

HPO factor 5. Kwaliteit van de werknemers

Het succes van een HPO is direct afhankelijk van de mensen die er werken. Dit betekent dat een HPO investeert in zijn medewerkers door middel van training en ontwikkelingsprogramma’s en door het aantrekken en behouden (belangrijk in deze tijd) van getalenteerd personeel. Werknemers moeten niet alleen over de juiste vaardigheden beschikken, maar moeten ook passen bij de bedrijfscultuur en de waarden van de organisatie.

De 5 kernfactoren van HPO’s versterken elkaar

Deze vijf kernfactoren zijn niet onafhankelijk van elkaar; ze versterken elkaar en creëren samen een robuuste, veerkrachtige en adaptieve organisatie. Als je als bedrijf streeft naar de status van HPO is het belangrijk om deze factoren te integreren in je strategische planning en dagelijkse operaties. Door je te richten op deze kernfactoren kun je met je organisatie niet alleen je huidige prestaties verbeteren, maar je ook positioneren voor toekomstig succes.

Meer lezen

Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Wat is Mentaal Verantwoord Ondernemen?

Mentaal Verantwoord Ondernemen of MtVO is gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid en het welzijn van medewerkers.

Lees verder

Wat zijn kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen?

De 56 kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen zijn verdeeld over vijf kerngebieden.

Lees verder
Collage van vijf kantoormedewerkers in actie die allemaal wat anders doen

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van stress?

Door enig inzicht te krijgen in stressfactoren kun je als organisatie effectievere strategieën ontwikkelen om het welzijn van je werknemers te bevorderen.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan