Intrinsieke motivatie verhogen op de werkplek

De intrinsieke motivatie van medewerkers is cruciaal voor het langetermijnsucces van een organisatie. Kenmerk 12 van Mentaal Verantwoord Ondernemen benadrukt dan ook het belang van het verhogen van de intrinsieke motivatie binnen organisaties. Intrinsieke motivatie betreft de drive die bij medewerkers wordt opgewekt vanuit het plezier dat ze beleven of de voldoening die ze ervaren van het werk zelf, in plaats van externe beloningen. Intrinsieke motivatie vormt de basis voor duurzame betrokkenheid en goede prestaties en draagt bij aan de emotionele en professionele groei van medewerkers. Het mooie is dat je als werkgever deze motivatie kunt cultiveren.

Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Belang van intrinsieke motivatie

Intrinsiek gemotiveerde werknemers zijn meer betrokken, creatiever en loyaler. Ze zoeken zelf naar manieren om hun werk beter en efficiënter te doen, niet omdat ze moeten, maar omdat ze willen. Deze motivatie leidt tot betere prestaties en slimme innovatie en draagt bij aan een positievere bedrijfscultuur. Bovendien vermindert intrinsieke motivatie de afhankelijkheid van externe beloningen, zoals bonussen en promoties. Deze veroorzaken vaak slechts een kortstondige piek in motivatie.

Strategieën om intrinsieke motivatie te verhogen

 • Autonomie bevorderen: Geef medewerkers meer controle over hoe ze hun werk doen. Autonomie is een krachtige motivator omdat het mensen in staat stelt om volgens hun eigen inzichten en op hun eigen tempo te werken. Dit kan betekenen dat ze zelf mogen bepalen hoe ze een project aanpakken, zelf hun werktijden indelen of zelf beslissen welke technologieën of methoden ze gebruiken.
 • Meesterschap aanmoedigen: Creëer mogelijkheden voor medewerkers om hun vaardigheden en kennis te vergroten. Dit kan door middel van professionele ontwikkelingsprogramma’s, toegang tot cursussen en trainingen en door het aanmoedigen van zijwaardtse en verticale carrièremogelijkheden binnen de organisatie. Meesterschap is de drang om ergens goed in te zijn. Het is een uitermate belangrijke drijfveer voor intrinsieke motivatie.
 • Zingeving benadrukken: Help medewerkers om te zien hoe hun werk bijdraagt aan de bredere (en hogere) doelen van de organisatie en aan maatschappelijke waarden. Dit kan door duidelijk te communiceren over de missie en visie van het bedrijf en door regelmatig te bespreken hoe het dagelijkse werk van individuele medewerkers bijdraagt aan deze doelen. Mensen zijn meer gemotiveerd als ze voelen dat hun werk zinvol is en impact heeft.
 • Een bedrijfscultuur van erkenning en waardering opbouwen: Hoewel intrinsieke motivatie niet afhankelijk is van externe beloningen, speelt erkenning wel een cruciale rol. Regelmatige, oprechte erkenning van het (harde) werk en de prestaties van medewerkers kan hun gevoel van voldoening en trots verhogen. Dit kan via formele mechanismen zoals onderscheidingen of door het dagelijkse tonen van waardering en het geven van positieve feedback.
 • Creativiteit en innovatie stimuleren: Moedig medewerkers aan om nieuwe ideeën te bedenken en te experimenteren met nieuwe werkwijzen. Dit kan bijvoorbeeld door een innovatiewedstrijd te houden, door tijd te reserveren voor brainstormsessies of door een ‘fail fast, learn fast’ filosofie te hanteren, waarbij mislukkingen gezien worden als een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Geen eenvoudige taak

Het verhogen van de intrinsieke motivatie is geen eenvoudige taak; het vereist een doordachte benadering van hoe het werk wordt georganiseerd, beoordeeld en beloond. De voordelen van intrinsiek gemotiveerde teams zijn echter enorm. Hogere tevredenheid, minder verloop en verbeterde prestaties, om maar wat te noemen. Vooruitstrevende organisaties die MTVO integreren gaan deze uitdaging zeker aan. Door te investeren in de drijfveren van hun medewerkers, investeren ze in de toekomst van hun organisatie.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 12 van MTVO – De organisatie verhoogt de intrinsieke motivatie van medewerkers – kan een organisatie diverse acties ondernemen die gericht zijn op het stimuleren van de interne motivatie van medewerkers. Hieronder geven we enkele effectieve acties die je kunt overwegen.

1. Versterk autonomie

Het geven van meer autonomie aan medewerkers is van cruciaal belang voor het verhogen van hun intrinsieke motivatie. Dit betekent dat medewerkers meer zeggenschap krijgen over hoe ze hun werk uitvoeren. Concrete acties kunnen zijn:

 • Medewerkers zelf laten kiezen hoe ze taken aanpakken;
 • Flexibele werktijden en mogelijkheden voor werken op afstand aanbieden;
 • Medewerkers betrekken bij besluitvormingsprocessen die hun werk direct beïnvloeden.

2. Bevorder meesterschap

Medewerkers motiveren om vaardigheden te verbeteren en uitmuntendheid na te streven in hun werk kan hun intrinsieke motivatie sterk verhogen. Dit kan door:

 • Trainingen en professionele ontwikkelingskansen aan te bieden;
 • Loopbaanpaden binnen de organisatie te definiëren die groei en vooruitgang mogelijk maken;
 • Feedback te geven die gericht is op groei en verbetering (niet alleen op evaluatie).

3. Cultiveer zingeving

Medewerkers voelen zich meer gemotiveerd als ze het gevoel hebben dat hun werk belangrijk en zinvol is. Als organisaties kun je:

 • Duidelijk maken hoe individueel werk bijdraagt aan de bredere doelen van de organisatie;
 • Projecten toewijzen die aansluiten bij persoonlijke waarden en interesses van individuele medewerkers;
 • De impact van het werk van de organisatie op de gemeenschap of de maatschappij benadrukken.

4. Creëer een positieve bedrijfscultuur

Een ondersteunende en positieve werkomgeving bevordert intrinsieke motivatie door medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd te laten voelen. Dit kan worden bereikt door:

 • Een open en inclusieve bedrijfscultuur te cultiveren;
 • Regelmatig erkenning en waardering te tonen voor het harde werk en de prestaties van medewerkers;
 • Het aanmoedigen van een gezonde werk-privébalans en deze te beschouwen als dé standaard binnen de organisatie.

5. Stimuleer innovatie en creativiteit

Geef medewerkers de ruimte en de middelen om te innoveren en creatieve oplossingen te bedenken. Dit kan door:

 • Tijd en middelen te reserveren voor experimentele projecten;
 • Innovatiecompetities te organiseren;
 • Een veilige omgeving te bieden waar mislukkingen worden gezien als een onderdeel van het leerproces.

6. Verbeter feedback loops

Zorg voor regelmatige en constructieve feedback die medewerkers helpt om te leren en zichzelf te verbeteren. Hierbij kun je denken aan:

 • Het instellen van een transparant feedbacksysteem waar medewerkers actief om feedback kunnen vragen;
 • Het gebruik van feedback voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers (niet alleen voor beoordeling).

Door deze acties uit te zetten kan een organisatie een bedrijfscultuur creëren die de intrinsieke motivatie van haar medewerkers sterk verhoogt. Dit leidt niet alleen tot hogere werknemerstevredenheid en -betrokkenheid, maar vooral ook tot verbeterde prestaties binnen de organisatie, en duurzaam succes.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan