Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

Het creëren van fysieke en virtuele plekken voor samenzijn is nu belangrijker dan ooit. We werken thuis en op afstand van elkaar. De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn. Een organisatie die actief plekken creëert voor samenzijn en initiatieven hiertoe stimuleert, investeert in haar meest waardevolle bezit: haar mensen.

Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

De noodzaak van samenzijn op de moderne werkplek

De werkplek van vandaag is drastisch veranderd ten opzichte van enkele decennia geleden. Met de opkomst van technologie en de toename van remote werken, is de fysieke nabijheid van collega’s niet langer vanzelfsprekend. Ondanks dat deze veranderingen flexibiliteit en efficiëntie bevorderen, kunnen ze ook leiden tot isolatie en een verminderd gevoel van verbondenheid onder medewerkers. Daarom is het van belang dat organisaties bewust inspanningen leveren om mogelijkheden voor samenzijn te creëren.

Verbinding en betrokkenheid

Wanneer medewerkers de kans krijgen om elkaar persoonlijk te ontmoeten, zowel in formele als informele settings, worden banden versterkt. Deze verbindingen zijn van cruciaal belang voor teamcohesie en betrokkenheid. Wanneer medewerkers zich verbonden voelen met hun collega’s en de organisatie zijn ze meer gemotiveerd, productief en loyaal.

Innovatie en samenwerking

Samenzijn stimuleert spontane interacties en informele brainstormsessies die innovatie kunnen bevorderen. Veel van de beste ideeën komen voort uit onverwachte gesprekken bij de koffieautomaat of tijdens een lunchpauze. Door plekken en gelegenheden te creëren waar dergelijke interacties kunnen plaatsvinden, kan een organisatie een cultuur van samenwerking en creativiteit cultiveren.

Voordelen van samenzijn voor de organisatie

1. Verbeterde communicatie en samenwerking

Sociale interacties buiten de formele werkstructuren verbeteren de communicatie tussen medewerkers. Door informele gesprekken te voeren, leren mensen elkaar beter kennen en begrijpen. Dit resulteert in effectievere samenwerking en minder misverstanden.

2. Verhoogde medewerkerstevredenheid

Wanneer medewerkers zich verbonden voelen met hun collega’s en de organisatie, zijn ze gelukkiger en meer tevreden met hun werk. Dit gevoel van verbondenheid kan stress verminderen en de algehele werkervaring verbeteren. Het resultaat is dat mensen graag voor je blijven werken en zich minder ziek melden.

3. Stimulering van innovatie en creativiteit

Informele ontmoetingen en interacties stimuleren creativiteit en innovatie. Wanneer mensen de ruimte krijgen om vrijuit te praten en ideeën te delen, zonder de druk van formele vergaderingen, ontstaan er vaak nieuwe en innovatieve oplossingen.

Uitdagingen

Hoewel het bevorderen van samenzijn voordelen biedt, kan het ook uitdagingen met zich meebrengen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat initiatieven inclusief zijn en dat alle medewerkers de kans krijgen om deel te nemen. Bovendien moet de balans tussen werk en sociale activiteiten worden bewaakt om ervoor te zorgen dat sociale interactie de productiviteit niet negatief beïnvloedt.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Door concreet te werken aan kenmerk 30 – De organisatie creëert plekken voor en stimuleert initiatieven tot samenzijn – bevorder je als organisatie een gevoel van gemeenschap en verbondenheid onder medewerkers. We noemen hieronder enkele specifieke initiatieven die een organisatie kan implementeren om dit te bewerkstelligen.

1. Creëer specifieke ruimtes voor sociale interactie

Je kunt beginnen met het creëren van fysieke ruimtes die zijn ontworpen om sociale interacties te bevorderen. Dit kan een lounge, cafetaria of een informele zithoek zijn waar medewerkers kunnen samenkomen, kunnen ontspannen en met elkaar kunnen praten.

  • Open werkplekken: Zorg voor open werkplekken met comfortabele zitgelegenheden waar medewerkers kunnen samenwerken of gewoon een informele chat kunnen hebben.
  • Gemeenschappelijke ruimtes: Richt gemeenschappelijke ruimtes in, zoals een lunchruimte of een ontspanningsruimte, die uitnodigt tot sociale interactie.

2. Organiseer regelmatig sociale evenementen

Het regelmatig plannen van sociale evenementen haalt medewerkers uit hun dagelijkse routine en geeft hen de kans om in een meer ontspannen setting met elkaar om te gaan.

  • Teamuitjes en bedrijfsevenementen: Organiseer teamuitjes, bedrijfsevenementen en feestjes die medewerkers de kans geven om elkaar beter te leren kennen en banden te vormen.
  • Lunches en borrels: Plan regelmatig lunches en borrels, zowel formeel als informeel, om sociale interactie te stimuleren.

3. Stimuleer cross-functionele interactie

Het bevorderen van interacties tussen verschillende afdelingen helpt om silo’s te doorbreken en een meer geïntegreerde organisatie te creëren.

  • Projectgroepen: Stel projectgroepen samen die medewerkers uit verschillende afdelingen en met verschillende achtergronden samenbrengen om aan gemeenschappelijke doelen te werken.
  • Mentorprogramma: Zet een mentorprogramma op waarin medewerkers uit verschillende delen van de organisatie elkaar kunnen begeleiden en van elkaar kunnen leren.

4. Faciliteer virtuele interacties

Voor organisaties die met teams op afstand werken is het belangrijk om ook virtuele ruimtes en initiatieven te creëren die samenzijn bevorderen.

  • Virtuele teambuilding: Organiseer virtuele teambuilding activiteiten zoals online games, workshops en sociale bijeenkomsten.
  • Communicatieplatforms: Implementeer communicatieplatforms zoals Slack, Microsoft Teams of Zoom om dagelijkse interacties en spontane gesprekken te faciliteren.

Het creëren van plekken voor en het stimuleren van initiatieven tot samenzijn is een belangrijk onderdeel van het bouwen van een sterke, verbonden en innovatieve organisatie. Door te investeren in fysieke ruimtes, sociale evenementen en cross-functionele interacties, kunnen organisaties een bedrijfscultuur van samenwerking en verbondenheid bevorderen. Deze bedrijfscultuur leidt niet alleen tot hogere medewerkerstevredenheid en betere samenwerking, maar ook tot meer creativiteit en innovatie, waardoor de organisatie beter gepositioneerd is voor succes op de lange termijn.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers in een video-call

Waardeer elke prestatie in de organisatie, van groot tot klein

Als organisatie doe je er goed aan om successen te vieren; je bevordert daarmee een positieve bedrijfscultuur en motiveert je medewerkers ermee.

Lees verder

Initiatief en doorzettingsvermogen in organisaties

Initiatief en doorzettingsvermogen vormen de basis voor het vermogen van een organisatie om kansen te grijpen, uitdagingen aan te kunnen en voortdurend te streven naar verbetering.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Help medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenis

Medewerkers zoeken steeds meer naar zin en voldoening in hun werk. Zeker de jongere generatie vindt dat heel belangrijk. Maar hoe kunnen ze uiting geven aan betekenis?

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan