Hoe organisaties mensen centraal kunnen stellen

Betrokkenheid van medewerkers is en blijft een van de meest cruciale factoren voor het succes van een organisatie. Het is misschien wel de voornaamste voorwaarde voor succes. Kenmerk 12 van Mentaal Verantwoord Ondernemen benadrukt het belang voor organisaties om actief mensen betrokken te houden bij hun werk en bij de organisatie als geheel. Zo behoud je talent en creëer je een positieve bedrijfscultuur.

Mannelijke medewerker in trainingspak werkt thuis achter zijn laptop

Het belang van betrokkenheid

Een betrokken medewerker is iemand die emotioneel en intellectueel gecommitteerd is aan zijn of haar organisatie. Dergelijke betrokkenheid resulteert in werknemers die meer zijn dan hun functieomschrijving; ze zijn ambassadeurs van de bedrijfscultuur, drijvende krachten achter innovatie en cruciale spelers in teamdynamiek. Studies tonen keer op keer aan dat betrokkenheid leidt tot lagere verloopcijfers, hogere klanttevredenheid en betere financiële prestaties.

Strategieën voor het verhogen van betrokkenheid

 • Transparante communicatie: Openheid en transparantie in communicatie zijn fundamenteel voor het creëren van vertrouwen, wat weer een sleutelcomponent is voor betrokkenheid. Dit betekent onder andere dat het management regelmatige updates geeft over de status en de richting van het bedrijf en de deuren open zet voor feedback in alle richtingen.
 • Erkenning en waardering: Regelmatig erkenning geven aan de inspanningen en prestaties van medewerkers is een krachtige motivator. Voorbeelden hiervan zijn het tonen van (informele) dankbaarheid en het inzetten van (formele) beloningsprogramma’s. Waardering laten blijken voor het harde werk van teams en individuele medewerkers zorgt ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd en belangrijk voelen.
 • Ontwikkelings- en groeimogelijkheden: Het aanbieden van kansen voor professionele en persoonlijke ontwikkeling is een voorwaarde om medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden. Het gaat hierbij gewoonlijk om trainingen en cursussen, maar zeker ook om duidelijke carrièrepaden en kansen voor promotie binnen de organisatie.
 • Betrekken bij besluitvorming: Wanneer medewerkers de kans krijgen om hun mening te geven en daadwerkelijk invloed uit te oefenen op beslissingen die hun werk beïnvloeden, verhoogt dit hun gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. Participatieve besluitvorming kan de organisatie goed helpen om het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid te versterken.
 • Cultuur van inclusiviteit en diversiteit: Het bevorderen van een cultuur waar iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt, ongeacht achtergrond of persoonlijke kenmerken, is van groot belang voor het creëren van een omgeving waar mensen willen blijven en bijdragen. Diversiteit moet worden gevierd en inclusiviteit moet worden beoefend in alle aspecten van het bedrijf. De organisatie moet willen uitstralen dat iedereen erbij hoort.
 • Welzijnsinitiatieven: Zorgen voor het welzijn van medewerkers door programma’s die zowel de fysieke als mentale gezondheid ondersteunen, draagt bij aan een hogere algehele tevredenheid en betrokkenheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gezondheids- en fitnessprogramma’s en om ondersteuning van de geestelijke gezondheid op verschillende manieren.

Het meten van betrokkenheid

Het is ook van belang dat organisaties de betrokkenheid regelmatig meten door middel van enquêtes. Meetinstrumenten verschaffen waardevolle inzichten in hoe medewerkers zich voelen over hun werk en de organisatie, en welke gebieden verbetering behoeven.

Betrokkenheid kan niet even snel worden gerealiseerd door een eenmalige actie. Betrokkenheid vereist een aanhoudende inspanning en toewijding van alle niveaus en alle mensen binnen de organisatie. Je wilt als organisatie dat iedereen zich betrokken voelt en dat iedereen er zijn best voor doet om elkaar erbij te houden. Door te investeren in de bovengenoemde strategieën kunnen organisaties een omgeving creëren waar medewerkers niet alleen komen werken, maar waar ze zich ook echt verbonden voelen met de missie en de waarden van het bedrijf. Zo creëer je een trouw personeelsbestand dat met elkaar wil gaan voor langdurig succes in de organisatie.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 13 van Mentaal Verantwoord Ondernemen – De organisatie houdt mensen betrokken bij de organisatie – kunnen diverse acties en strategieën worden toegepast. Deze acties zijn gericht op het vergroten van de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers, dat een belangrijke voorwaarde is voor zowel hun prestaties als hun loyaliteit aan de organisatie.

1. Verbeter interne communicatie

Effectieve communicatie is van groot belang om medewerkers betrokken te houden. Denk hierbij aan:

 • Regelmatige updates: Zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals veranderingen in beleid, nieuwe projecten of bedrijfsresultaten.
 • Feedback systeem: Implementeer een systeem waar medewerkers feedback kunnen geven en zich gehoord voelen. Dit kan via een digitale platform, een tevredenheidsonderzoek of reguliere meetings.

2. Ontwikkel een participatieve bedrijfscultuur

In een participatieve bedrijfscultuur wordt betrokkenheid versterkt door medewerkers actief deel te laten nemen aan besluitvormingsprocessen:

 • Inclusieve besluitvorming: Betrek medewerkers bij beslissingen die hun werk direct beïnvloeden.
 • Innovatie stimuleren: Moedig medewerkers aan om met ideeën te komen en betrek ze bij innovatieve projecten of initiatieven ter verbetering.

3. Creëer een bedrijfscultuur van erkenning en waardering

Een cultuur van erkenning en waardering kun je onder andere creëren door het opzetten van:

 • Programma’s voor erkenning en waardering: Zet formele en informele programma’s op om medewerkers in het zonnetje te zetten die uitmuntend presteren of die een positieve invloed hebben op de werkomgeving.
 • Feestelijke evenementen: Organiseer met enige regelmaat sociale evenementen die aandacht geven aan zowel grote als kleine successen binnen het bedrijf.

4. Investeer in professionele en persoonlijke ontwikkeling

Investeer in de groei van medewerkers door:

 • Training en ontwikkeling: Bied opleidingsmogelijkheden aan die zowel de professionele vaardigheden als persoonlijke interesses van medewerkers ondersteunen.
 • Carrièrepaden: Ontwikkel duidelijke carrièrepaden binnen de organisatie en ondersteun medewerkers actief in hun streven om deze paden te volgen.

5. Geef flexibele werkopties

Kom tegemoet aan de behoeften van medewerkers voor een betere werk-privé balans door::

 • Flexibele uren en locaties: Sta flexibele werktijden toe en bied mogelijkheden voor thuiswerken aan waar mogelijk.
 • Vakantie- en verlofbeleid: Bied genereuze en flexibele verlofregelingen aan die medewerkers in staat stellen om zich te herladen en persoonlijke verplichtingen aan te gaan.

6. Organiseer welzijnsinitiatieven

Zorg goed voor het welzijn van medewerkers door:

 • Gezondheids- en welzijnsprogramma’s: Implementeer programma’s die gericht zijn op zowel fysieke als mentale gezondheid, zoals fitnesslidmaatschappen of mindfulnesstraining.
 • Ondersteuning voor geestelijke gezondheid: Bied toegang tot middelen en ondersteuning voor de geestelijke gezondheid en creëer een cultuur waarin het zoeken van hulp wordt genormaliseerd en aangemoedigd.

7. Creëer een effectieve werkomgeving

Ontwerp en creëer werkruimtes die samenwerking en efficiëntie bevorderen:

 • Comfortabele en functionele werkplekken: Zorg ervoor dat de fysieke werkomgeving bevorderlijk is voor productiviteit en comfort.
 • Technologische hulpmiddelen: Voorzie medewerkers van de nodige technologische ondersteuning en tools die hen in staat stellen om efficiënt en effectief te werken.

8. Stimuleer open dialoog en eerlijke communicatie

Creëer een omgeving waar werknemers zich veilig voelen om hun zorgen en ideeën te uiten door:

 • Open deuren-beleid: Moedig leiders en managers aan om benaderbaar te zijn en regelmatig open gesprekken te voeren met hun teams.
 • Constructieve feedback: Cultiveer een bedrijfscultuur waar feedback gezien wordt als een kans voor groei en verbetering (en niet als kritiek).

9. Doe aan community- en teambuilding

Versterk de onderlinge banden en het gemeenschapsgevoel binnen de organisatie door:

 • Teambuilding activiteiten: Organiseer regelmatige teambuildinguitjes of workshops die leuk zijn én samenwerking tussen collega’s bevorderen.
 • Vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid: Stimuleer en ondersteun medewerkers om als team deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten.

10. Implementeer systemen voor continue verbetering

Implementeer systemen om continu feedback te verzamelen en te analyseren, waardoor de organisatie zich kan aanpassen en verbeteren door:

 • Regelmatige enquêtes en polls: Gebruik tools om regelmatig input te verzamelen over medewerkerstevredenheid en betrokkenheid.
 • Actie op feedback: Zorg dat feedback niet alleen verzameld wordt, maar dat er ook daadwerkelijk actie op wordt ondernomen. Communiceer terug naar medewerkers wat er met hun input gebeurt.

Door deze acties uit te voeren kan een organisatie de betrokkenheid van medewerkers op korte termijn naar een hoger plan tillen en tevens een duurzame en ondersteunende bedrijfscultuur opbouwen die medewerkers motiveert en behoudt. Dit alles leidt tot een meer gemotiveerd, meer tevreden en productiever personeelsbestand.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan