Hoe organisaties betekenis creëren door vernieuwing

Het creëren van betekenis en waarde kan op vele manieren, onder andere door vernieuwende manieren van werken te introduceren. Als een organisatie voorop wil (blijven) lopen en serieus aan de slag wil met mentaal verantwoord ondernemen is het van belang om medewerkers te betrekken bij het geven van betekenis. Het resultaat is een meer betrokken personeelsbestand en een organisatie die als geheel dynamischer, innovatiever en succesvoller is.

Medewerker staat tegen een manshoge pijl die omhoog wijst

Innovatie in de werkomgeving

Innovatie binnen een organisatie gaat over het fundamenteel herzien van de manier waarop werk wordt gedaan, van communicatieprocessen tot projectbeheer en klanteninteracties. Door vernieuwende werkmethoden toe te passen, scheppen bedrijven een omgeving waar creativiteit en innovatie worden aangemoedigd, en in sommige gevallen zelfs de norm worden.

Stimuleren van creativiteit en probleemoplossing

Vernieuwende werkmethoden stellen medewerkers in staat om buiten de gebaande paden te denken. Dit kan door het aanbieden van flexibele werktijden, op afstand werken of door het gebruik van technologieën die samenwerking tussen de teamleden mogelijk maken. Dergelijke ingrepen moedigen de mensen in de organisatie aan om creatiever te zijn.

Verhogen van medewerkerstevredenheid

Door medewerkers de tools en vrijheid te geven om hun werk anders aan te pakken, verhoogt een organisatie niet alleen de productiviteit, maar ook de tevredenheid en het welzijn van het personeel. Autonomie en flexibiliteit worden hoog gewaardeerd in de hedendaagse arbeidsmarkt en kunnen een bedrijf een significante voorsprong geven in het aantrekken en behouden van talent.

Voorbeelden van vernieuwende werkmethoden

Plaats- en tijd-onafhankelijk werken

Een van de meest zichtbare veranderingen op de moderne werkvloer is de verschuiving naar flexibele werkuren en locatie-onafhankelijk werken. Organisaties die deze werkwijze adopteren, rapporteren vaak een hogere productiviteit en werknemerstevredenheid. Dit komt doordat werknemers kunnen werken in een omgeving die ze zelf als het meest productief beschouwen.

Agile en Lean

Veel bedrijven stappen over op agile werkmethoden. Dit houdt in dat projecten worden opgesplitst in beheersbare segmenten met een constant feedback proces. Zo kunnen teams flexibeler reageren op veranderingen en innovaties sneller implementeren. De Lean methode focust op het verminderen van verspilling en het verhogen van de efficiëntie. Dit leidt tot snellere doorlooptijden en lagere kosten.

Technologische innovaties

Het gebruik van nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en automatisering, zorgt ervoor dat het werk op een andere manier kan worden gedaan. Technologie stelt organisaties in staat om routinematige taken te automatiseren en complexe gegevenssets te analyseren. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich kunnen concentreren op meer strategische en creatieve taken.

Uitdagingen

De overstap naar vernieuwende werkmethoden komt met uitdagingen. Het vereist vaak een culturele verschuiving binnen de organisatie en kan weerstand oproepen bij werknemers die gewend zijn aan meer traditionele manieren van werken. Bovendien vereist het een initiële investering in tijd en middelen om nieuwe systemen en daarmee samenhangende opleidingen te implementeren.

Organisaties die betekenis creëren door vernieuwende werkmethoden te introduceren, positioneren zichzelf als leiders in hun veld. Ze bouwen niet alleen aan een meer dynamische bedrijfscultuur, maar zetten ook de norm voor innovatie en creativiteit in hun industrie. Deze benadering vraagt om moed, visie en een voortdurende toewijding aan groei en ontwikkeling.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 34 – De organisatie creëert betekenis door vernieuwende manieren van werken – kun je als organisatie verschillende acties uitzetten die de operationele efficiëntie verhogen en tevens de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers verbeteren.

1. Implementeer flexibele werkregelingen

Flexibele uren en op afstand werken

 • Stel een duidelijk beleid op dat flexibele werktijden en de mogelijkheid voor op afstand werken toestaat. Medewerkers kunnen zo een betere balans tussen werk en privé vinden. Daarnaast kunnen zij hun productiviteit verhogen.
 • Zorg voor de nodige technologische tools en platforms die het mogelijk maken voor medewerkers om effectief op afstand te werken, zoals VPN-toegang, videoconferentiesoftware en online tools voor samenwerking.

2. Adopteer Agile en Lean methoden

Agile projectmanagement

 • Bied trainingen aan voor medewerkers over Agile werkmethoden, zoals Scrum of Kanban. Deze methoden bevorderen snellere iteraties, continue feedback en een flexibelere benadering van projectmanagement.
 • Creëer cross-functionele teams die samenwerken in sprints om projecten sneller en efficiënter te voltooien.

Lean processen

 • Organiseer workshops om Lean principes te introduceren die gericht zijn op het elimineren van verspilling en het verbeteren van de efficiëntie.
 • Voer regelmatig procesaudits uit om inefficiënties te identificeren en processen te stroomlijnen voor betere prestaties.

3. Introduceer innovatieve technologie

Automatisering en AI

 • Implementeer tools om routinematige taken te automatiseren. Dit geeft medewerkers meer tijd voor complexere en meer betekenisvolle werkzaamheden.
 • Gebruik AI-technologie om grote datasets te analyseren en inzichten te verkrijgen die kunnen helpen bij het nemen van betere zakelijke beslissingen.

4. Bevorder een innovatieve bedrijfscultuur

Innovatieworkshop

 • Organiseer regelmatig een workshop of hackathons waarin medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te bedenken en prototypes te ontwikkelen voor mogelijke oplossingen voor bedrijfsproblemen.
 • Stel een budget beschikbaar voor het testen van de beste ideeën. Zo ondersteun je innovatie vanuit de basis.

5. Moedig opleiding en ontwikkeling aan

Professionele groei

 • Bied (een scala aan) leer- en ontwikkelingsprogramma’s aan, waardoor medewerkers hun vaardigheden kunnen updaten en nieuwe vaardigheden kunnen leren.
 • Ontwikkel duidelijke loopbaanpaden die innovatie in de rolvervulling ondersteunen en medewerkers aanmoedigen om te groeien binnen de organisatie.

Door deze acties uit te zetten, kun je als organisatie je operationele efficiëntie en je productiviteit verbeteren, en daarnaast een betekenisvolle en bevredigende werkomgeving creëren die innovatie en creativiteit bevordert. Zo kun je talent aantrekken en behouden.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers in een video-call

Waardeer elke prestatie in de organisatie, van groot tot klein

Als organisatie doe je er goed aan om successen te vieren; je bevordert daarmee een positieve bedrijfscultuur en motiveert je medewerkers ermee.

Lees verder

Initiatief en doorzettingsvermogen in organisaties

Initiatief en doorzettingsvermogen vormen de basis voor het vermogen van een organisatie om kansen te grijpen, uitdagingen aan te kunnen en voortdurend te streven naar verbetering.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Help medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenis

Medewerkers zoeken steeds meer naar zin en voldoening in hun werk. Zeker de jongere generatie vindt dat heel belangrijk. Maar hoe kunnen ze uiting geven aan betekenis?

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan