Groeimindset en openheid voor nieuwe inzichten en innovatie

In onze huidige tijd zijn aanpassingsvermogen en groeivermogen van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Een organisatie met een groeimindset is niet alleen voorbereid op veranderingen, maar verwelkomt ze actief. Het ontwikkelen en verder brengen van een groeimindset brengt met zich mee dat je als de organisatie openstaat voor nieuwe inzichten en continu leert en innoveert. Een groeimindset en alles wat daarbij hoort vormt de kern van een dynamische en toekomstgerichte bedrijfscultuur.

Wat is een groeimindset?

Een groeimindset (Growth Mindset) is het geloof dat capaciteiten en intelligentie ontwikkeld kunnen worden door toewijding en hard werken. Dit in tegenstelling tot een statische mindset (Fixed Mindset), waar wordt aangenomen dat talenten en vaardigheden vaststaan en niet significant kunnen worden verbeterd. Binnen een organisatie vertaalt een groeimindset zich in een bedrijfscultuur waarin medewerkers worden aangemoedigd om te leren, nieuwe dingen te proberen en van fouten te leren.

Stimuleren van leren en ontwikkelen

Een groeimindset bevordert een bedrijfscultuur waarin leren en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe vaardigheden te verwerven, zichzelf uit te dagen en zich voortdurend te verbeteren. Zo wordt een omgeving gecreëerd waar mensen hun potentieel maximaal kunnen benutten.

Omarmen van verandering

Met een groeimindset zien organisaties verandering niet als een bedreiging, maar juist als een kans. Organisaties met een groeimindset staan open voor nieuwe ideeën en benaderingen en gebruiken verandering als een katalysator voor innovatie en verbetering. Zo blijven zij flexibel en adaptief in een snel veranderende markt.

Hoe bevorder je een groeimindset?

Creëren van een bedrijfscultuur van openheid en experiment

Een bedrijfscultuur die openstaat voor nieuwe inzichten en innovatie, moedigt medewerkers aan om buiten de gebaande paden te denken en nieuwe wegen te verkennen.

 • Moedig creativiteit en experimenteren aan door medewerkers de ruimte te geven voor innovatie. Dit kan door tijd en middelen beschikbaar te stellen voor het verkennen van nieuwe ideeën of door bijvoorbeeld ‘innovatie uurtjes’ in te stellen.
 • Bevorder een bedrijfscultuur waarin fouten worden gezien als leermogelijkheden in plaats van mislukkingen. Dit helpt bij het wegnemen van angst voor mislukking en het moedigt mensen aan om een gezond risico te nemen en te leren van hun ervaringen.

Investeren in leren en ontwikkelen

Het vermogen om continu te leren is een belangrijk onderdeel van de groeimindset. Als organisatie dien je te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers door middel van training, opleiding en toegang tot kennisbronnen.

 • Bied diverse opleidingsprogramma’s aan die zowel technische vaardigheden als softskills ontwikkelen. Dit kunnen workshops en cursussen zijn, maar ook online leermodules.
 • Zorg ervoor dat medewerkers toegang hebben tot de nieuwste kennis en best practices in hun vakgebied. Dit kan bijvoorbeeld door middel van abonnementen op vakbladen of door deelname aan conferenties.

Stimuleren van samenwerking en kennisdeling

Samenwerking en het delen v@n kennis zijn cruciaal voor het verspreiden van nieuwe inzichten en innovatie binnen de organisatie.

 • Bevorder samenwerking tussen verschillende afdelingen en disciplines. Cross-functionele teams bieden nieuwe perspectieven en ontwikkelen innovatieve oplossingen door diverse kennis en vaardigheden te combineren.
 • Implementeer een kennismanagementsysteem dat het eenvoudig maakt voor medewerkers om kennis te delen en toegang te krijgen tot informatie. Dit kan onder andere bestaan uit interne wikis, gedeelde drives of een (nieuw) platform voor samenwerking.

Leiderschap dat voorbeeldgedrag vertoont

Leiders spelen een belangrijke rol in het bevorderen van een groeimindset binnen de organisatie. Zij moeten de waarden van leren en innovatie actief voorleven.

 • Train leiders om een groeimindset te omarmen en actief te bevorderen. Leiders kunnen hiervoor vaardigheden ontwikkelen, zoals coaching, mentorschap en het faciliteren van innovatie.
 • Zorg ervoor dat leiders actief betrokken zijn bij leer- en innovatie-initiatieven. Hun betrokkenheid en voorbeeldgedrag kunnen medewerkers inspireren om hetzelfde te doen.

Positieve effecten van een groeimindset op de organisatie

Verhoogde innovatiekracht

Een groeimindset stimuleert innovatie door een bedrijfscultuur te creëren waarin nieuwe ideeën worden verwelkomd en ermee wordt geëxperimenteerd. Dit leidt tot een continue stroom van verbeteringen en nieuwe producten of diensten die de organisatie concurrerend houden.

Hogere medewerkerstevredenheid

Medewerkers in een organisatie met een groeimindset voelen zich vaak meer betrokken en gemotiveerd. Ze krijgen de kans om te groeien, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en een betekenisvolle bijdrage te leveren. Dit alles verhoogt hun tevredenheid en loyaliteit.

Verbeterde adaptiviteit

Organisaties met een groeimindset zijn beter in staat om zich aan te passen aan veranderingen in de markt en in hun omgeving. Hun flexibiliteit en bereidheid om nieuwe inzichten te integreren maken hen veerkrachtiger en beter uitgerust om om te gaan met onzekerheid en complexiteit.

Een organisatie met een groei mindset die openstaat voor nieuwe inzichten en innovatie bouwt aan een toekomst van voortdurende verbetering en aanpassing. Door onder andere te investeren in leren en ontwikkeling en samenwerking te bevorderen, kun je als organisatie een bedrijfscultuur creëren die is voorbereid op de uitdagingen van morgen en deze zelfs actief verwelkomt. Daarbij is het van groot belang dat het leiderschap deze waarden voorleeft. Zo wordt een groeimindset een strategische troef die duurzame groei en succes mogelijk maakt.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 38 – De organisatie heeft een groei mindset en staat open voor nieuwe inzichten en innovatie – kun je als organisatie gerichte acties uitzetten die de ontwikkeling en toepassing van deze mentaliteit binnen hun structuur en bedrijfscultuur bevorderen.

1. Bevorder een bedrijfscultuur van voortdurend leren

Opleiding en ontwikkeling

 • Implementeer een breed scala aan leerinitiatieven zoals workshops, seminars, online cursussen en programma’s die gericht zijn op zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.
 • Moedig ‘on-the-job leren’ aan door middel van een mentorprogramma en projectmatig werken waarbij medewerkers nieuwe vaardigheden kunnen leren in verschillende contexten.

Leerbronnen toegankelijk maken

 • Zorg voor toegang tot leerbronnen en middelen, zoals een online educatieplatform, interne kennisbanken en gespecialiseerde literatuur.
 • Sta medewerkers tijd toe binnen hun werkrooster om zich te wijden aan leren en ontwikkeling.

2. Stimuleer innovatie

Innovatieplatformen

 • Creëer een platform waarop medewerkers ideeën kunnen voorstellen en bespreken.
 • Organiseer een innovatiewedstrijd of hackathon waarbij medewerkers worden uitgedaagd om met nieuwe oplossingen of producten te komen.

Ondersteuning van experiment

 • Voer pilotprojecten uit waarbij nieuwe ideeën op kleine schaal worden getest voordat volledige implementatie plaatsvindt.
 • Creëer een bedrijfscultuur waarin falen gezien wordt als een kans om te leren en waarin medewerkers worden aangemoedigd om risico’s te nemen zonder angst voor negatieve consequenties.

3. Maak ruimte voor feedback en reflectie

Feedback

 • Implementeer een systeem waarbij doorlopend feedback kan worden gegeven – dit kan zowel formeel als informeel zijn – om medewerkers te ondersteunen bij het leren en te helpen zich aan te passen.

Reflectie

 • Moedig medewerkers aan om reflectie te integreren in hun werk, zoals het bijhouden van een dagboek of het deelnemen aan reflectiesessies.

4. Ontwikkel leiderschap

Leiders als rolmodellen

 • Zorg ervoor dat leiders worden getraind in de principes van de groeimindset en hoe deze toe te passen in hun leiderschapsstijl.
 • Leiders moeten actief voorbeeldgedrag vertonen in het aanmoedigen van leren, openstaan voor feedback en het steunen van innovatie.

Open communicatie

 • Zorg voor een hoge mate van transparantie in organisatorische beslissingen en processen om vertrouwen en openheid te bevorderen.
 • Moedig dialoog en open communicatie aan door de hele organisatie heen (door alle niveaus) om een bedrijfscultuur van samenwerking en wederzijds leren te bevorderen.

5. Pas beleid en procedures aan

Beleidsaanpassingen

 • Pas beoordelingssystemen aan om niet alleen resultaten te beoordelen, maar ook de bereidheid om te leren en te experimenteren.
 • Zorg voor de toewijzing van middelen die innovatie en het nemen van een zeker risico ondersteunen, zoals budgetten voor nieuwe projecten en technologieën.

Door deze acties uit te zetten, kun je als organisatie bewust tot een inspirerende groeimindset komen. Een groeimindset is essentieel voor aanhoudende innovatie en succes. Het bevorderen van een omgeving waar leren wordt gewaardeerd, fouten worden gezien als leerervaringen en waar alle medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe inzichten en innovaties te omarmen, is de sleutel tot het ontwikkelen van een veerkrachtige en toekomstbestendige organisatie.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers in een video-call

Waardeer elke prestatie in de organisatie, van groot tot klein

Als organisatie doe je er goed aan om successen te vieren; je bevordert daarmee een positieve bedrijfscultuur en motiveert je medewerkers ermee.

Lees verder

Initiatief en doorzettingsvermogen in organisaties

Initiatief en doorzettingsvermogen vormen de basis voor het vermogen van een organisatie om kansen te grijpen, uitdagingen aan te kunnen en voortdurend te streven naar verbetering.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Help medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenis

Medewerkers zoeken steeds meer naar zin en voldoening in hun werk. Zeker de jongere generatie vindt dat heel belangrijk. Maar hoe kunnen ze uiting geven aan betekenis?

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan