Groeimindset, de sleutel tot innoveren en leren

Het vermogen van een organisatie om te innoveren en zich aan te passen is tegenwoordig van cruciaal belang voor haar voortbestaan en succes. Een fundamenteel element dat het aanpassingsvermogen mogelijk maakt, is de aanwezigheid van een 'groeimindset' binnen de organisatie. Kenmerk 18 van Mentaal Verantwoord Ondernemen benadrukt hoe belangrijk een groeimindset is voor een bedrijf dat is gericht op de toekomst. Een groeimindset moedigt medewerkers aan om uitdagingen te omarmen, te experimenteren en te leren van fouten. Hierdoor vergroten medewerkers hun eigen vaardigheden en daarmee ook de innovatieve capaciteit van de organisatie als geheel.

Sollicitant arriveert voor sollicitatie bij hr-medewerker achter bureau

Wat is een groeimindset?

Het concept van de groeimindset (growth mindset) is ontwikkeld door de psycholoog Carol Dweck. De term groeimindset verwijst naar de overtuiging dat vaardigheden en intelligentie kunnen worden ontwikkeld door inspanning en doorzettingsvermogen. In tegenstelling tot een vaste mindset (of fixed mindset) waarbij wordt aangenomen dat capaciteiten statisch zijn, stelt een groeimindset individuen in staat om te zien dat groei mogelijk is door te leren. In de context van een organisatie betekent dit dat medewerkers met een groeimindset meer geneigd zijn om risico’s te nemen en om uitdagingen aan te gaan. Ze zullen ook bij tegenslagen meer uithoudingsvermogen vertonen en langer doorgaan om oplossingen te vinden.

Cultiveren van een groeimindset

  • Leiderschapsvoorbeeld

Het begint allemaal bij de top. Leiders moeten een groeimindset belichamen en demonstreren door zelf open te staan voor nieuwe ideeën, hun eigen fouten toe te geven en te laten zien hoe ze daarvan leren. Wanneer leiders dit gedrag vertonen, geven ze impliciet toestemming aan hun teams om hetzelfde te doen.

  • Bevorderen van leven lang leren

Organisaties kunnen een groeimindset ondersteunen door continue leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. Dit kan zijn in de vorm van workshops, trainingen, conferenties of zelfs eenvoudig tijd toewijzen aan medewerkers om aan persoonlijke projecten te werken die hun vaardigheden verbreden of verdiepen.

  • Focus op inspanningen, niet alleen op resultaten

Om een omgeving te creëren waarin medewerkers niet bang zijn om fouten te maken, moet de focus liggen op de inspanningen en wat door het proces geleerd is, niet alleen op het eindresultaat. Waardeer en beloon inspanningen en vooruitgang. Ook als deze niet onmiddellijk tot succes leiden.

  • Constructieve feedback

Bied regelmatig constructieve feedback die gericht is op hoe taken en uitdagingen aangepakt kunnen worden, in plaats van enkel te focussen op wat verkeerd ging. Dit helpt medewerkers om te begrijpen dat fouten deel uitmaken van het leerproces.

  • Ondersteuning van experimenten

Moedig medewerkers aan om (evenwichtige) risico’s te nemen en nieuwe dingen uit te proberen door een veilige omgeving te creëren waarin experimenteren wordt ondersteund. Dit kan betekenen dat er specifieke ‘pilot’- of ’test’-fasen zijn waarin nieuwe ideeën kunnen worden uitgeprobeerd zonder angst voor negatieve consequenties bij falen.

Veerkracht en adaptatie

Naast het bevorderen van innovatie, helpt een groeimindset medewerkers ook om veerkrachtiger te zijn op het moment dat zij te maken krijgen met veranderingen en uitdagingen. Medewerkers die geloven dat ze zich kunnen ontwikkelen en aanpassen, zijn beter in staat om onverwachte problemen het hoofd te bieden en vinden vaak creatievere oplossingen.

Het cultiveren van een groei mindset binnen een organisatie is geen snelle oplossing. Het vereist een doordachte strategie en flink wat toewijding van zowel leiders als medewerkers. De voordelen zijn echter aanzienlijk. Van verhoogde medewerkerstevredenheid en behoud van talent tot grotere innovatiekracht en concurrentievoordeel. Aanpassingsvermogen en leervermogen worden tegenwoordig als kritische bedrijfsmiddelen beschouwd. Het bevorderen van een groeimindset is daarin van het grootste belang.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 18 – De organisatie heeft een groeimindset; medewerkers durven te experimenteren en fouten te maken – kunnen verschillende strategieën worden toegepast. Deze ondersteunen het creëren van een omgeving waarin leren en ontwikkeling centraal staan en fouten worden gezien als een essentieel onderdeel van het groeiproces.

1. Bied trainingen en educatie over groeimindset

Bied trainingen en workshops aan die het concept van de groeimindset uitleggen en promoten. Deze trainingen en workshops moeten benadrukken hoe vaardigheden door inspanning en toewijding kunnen worden verbeterd en moeten medewerkers aanmoedigen om uitdagingen te zien als kansen om te leren en te groeien.

2. Zorg ervoor dat leiderschap groei actief ondersteunt

Zorg ervoor dat leidinggevenden en managers de principes van de groeimindset zelf toepassen en uitdragen. Leiders moeten het voortouw nemen door open te staan voor feedback, hun eigen fouten toe te geven en door leven lang leren en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

3. Creëer een bedrijfscultuur van openheid en veiligheid

Creëer een veilige omgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om vragen te stellen, suggesties te doen en fouten te melden zonder angst voor negatieve consequenties. Dit omvat het actief bestrijden van een schuld- of schaamtecultuur en het bevorderen van een sfeer van vertrouwen en wederzijdse ondersteuning.

4. Waardeer en beloon innovatief gedrag

Stel een systeem in voor het waarderen en belonen van werknemers die actief bezig zijn met hun groeimindset. Medewerkers die initiatief nemen, nieuwe ideeën uitproberen en uit hun comfortzone stappen moeten worden beloond. Beloning moet niet alleen gebaseerd zijn op succesvolle uitkomsten, maar ook op de bereidheid om te experimenteren en te leren van mislukkingen.

5. Gebruik fouten als leermomenten

Implementeer een proces waarbij fouten en mislukkingen worden geanalyseerd om leerervaringen te creëren. Moedig teams aan om regelmatig ‘retrospectives’ of ‘post-mortem’ meetings te houden waar lessen worden getrokken uit wat er misging en hoe vergelijkbare problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

6. Stel flexibele doelen

Ontwikkel processen voor prestatiebeoordeling die flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Evaluaties moeten minder focussen op het strikt halen van kwantitatieve doelen en meer op de voortgang die individuen maken in hun competenties en hun bijdrage aan teaminnovatie.

7. Stimuleer interdisciplinaire projecten

Moedig medewerkers aan om deel te nemen aan projecten die buiten hun normale werkgebied liggen. Dit kunnen bijvoorbeeld interdisciplinaire projecten zijn die verschillende afdelingen samenbrengen, waardoor medewerkers nieuwe vaardigheden kunnen leren en verschillende perspectieven kunnen ervaren. Het werken in verschillende teams helpt ook om creativiteit en innovatie binnen de organisatie te bevorderen.

8. Stel ‘experimenteerzones’ vast

Wijs specifieke tijden en/of plaatsen aan waar medewerkers vrij zijn om te experimenteren zonder de druk van directe resultaten. Dit kan een labomgeving zijn of specifieke tijden waarop medewerkers worden aangemoedigd om aan persoonlijke of innovatieve projecten te werken.

9. Onderwijs risicomanagement

Bied trainingen aan die medewerkers leren hoe ze risico’s op een verantwoorde manier kunnen nemen. Dit houdt in dat ze leren inschatten wanneer het risico de moeite waard is en hoe ze de mogelijke impact van fouten kunnen minimaliseren. Dit helpt je om een evenwicht te vinden tussen het nemen van risico’s en het behouden van operationele stabiliteit.

10. Zorg voor voortdurende ondersteuning en middelen

Zorg voor voortdurende ondersteuning en toegang tot middelen die medewerkers nodig hebben om nieuwe ideeën uit te proberen. Hierbij gaat het om toegang tot informatie, technologie, mentorschap en financiële middelen. Een omgeving die rijk is aan middelen stimuleert medewerkers om initiatieven te nemen en te innoveren. Goed gereedschap maakt het klussen leuker.

Door deze acties uit te zetten, creëer je als organisatie een bedrijfscultuur waarin medewerkers worden aangemoedigd om te groeien en zich te ontwikkelen. Daarmee bouw je gelijk ook aan een duurzame basis waar innovatie de norm is (en niet de uitzondering). Dit alles leidt tot een organisatie die beter is voorbereid op toekomstige uitdagingen en die in staat is om zich aan te passen en te ontwikkelen.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan