Empathie en uitstel van oordelen in organisaties

In de huidige prestatiegerichte maatschappij is de psychologische gezondheid van medewerkers binnen een organisatie van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Een van de fundamentele kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen (MtVO) is het vermogen van een organisatie om empathisch te zijn en oordelen uit te stellen. Dit kenmerk vormt een van de pijlers onder het bredere domein van het reguleren van emoties binnen een organisatie.

Sollicitant arriveert voor sollicitatie bij hr-medewerker achter bureau

Empathie

Empathie in een zakelijke context betekent dat een bedrijf of instelling in staat is om zich in te leven in de situaties van medewerkers en de emotionele grondtonen van interpersoonlijke interacties aan te voelen en daarop adequaat te reageren. Empathie vereist een actieve poging om de perspectieven van anderen te begrijpen, zonder direct je eigen conclusies te trekken of te snel tot handelen over te gaan. Empathie is een dynamische vaardigheid die iedere leider moet bezitten en die voor teams van groot belang is om effectief te kunnen functioneren. Zonder empathie wordt samenwerken en streven naar gemeenschappelijke doelen erg lastig.

Oordelen uitstellen

Het uitstellen van oordelen is de natuurlijke partner van empathie. Hierbij draait het om het bewust vermijden van onmiddellijke – vaak oppervlakkige – reacties op situaties of gedragingen van mensen. Bij het uitstellen van oordelen neemt de organisatie (of bepaalde leden ervan) de tijd om informatie te verzamelen, de context te begrijpen en een weloverwogen reactie te formuleren. Dit geduldige en bedachtzame proces bevordert een veilige bedrijfscultuur waarin oprechtheid en vertrouwen naast elkaar bestaan.

Voordelen

Door empathisch te zijn werkt een bedrijf of organisatie actief aan het vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden. Dit vertrouwen is de basis voor een bedrijfscultuur van open communicatie waarin medewerkers zich veilig voelen om hun mening te uiten en te delen waar zij tegenaan lopen, zonder angst voor directe negatieve oordelen of repercussies. Er zal over en weer begrip zijn.

Daarnaast helpt het uitstellen van oordelen organisaties om meer inclusief en divers te zijn. Door niet onmiddellijk te oordelen, worden beslissingen zorgvuldiger genomen en zijn deze meer gebaseerd op feiten dan op vooroordelen of eerste indrukken. Dit leidt tot eerlijkere en effectievere beleidsvorming en personeelsmanagement. Zo worden binnen de organisatie gelijke kansen voor iedereen gecreëerd.

Implementatie

Het implementeren van deze eigenschappen vereist gerichte training en bewustzijn binnen de gehele organisatie. Workshops en trainingen in emotionele intelligentie en mindfulness kunnen leidinggevenden en medewerkers uitrusten met de vaardigheden die nodig zijn om empathisch te zijn en hun oordelen uit te stellen. Deze trainingen kunnen onderwerpen behandelen zoals actief luisteren, herkennen van non-verbale communicatiesignalen en technieken voor het oplossen van conflicten.

Bovendien moet een organisatie een kader creëren waarbinnen empathie en het uitstellen van oordelen worden gewaardeerd en beloond. Dit kan worden bereikt door interne beleidsmaatregelen (en eventueel beloningssystemen) die deze gedragingen promoten. Je kunt er bijvoorbeeld toe overgaan om medewerkers die uitblinken in empathisch gedrag of die succesvol complexe situaties beheersen zonder voortijdige oordelen, erkenning te geven.

Uitdagingen en overwegingen

Hoewel de voordelen voor de hand liggen, brengt het integreren van empathie en het uitstellen van oordelen in de bedrijfscultuur ook lastige kwesties met zich mee. Een van de grootste uitdagingen is de natuurlijke neiging van mensen om snel te oordelen. Eén oordeel is vaak gebaseerd op eerste indrukken of incomplete informatie. Het doorbreken van deze gewoonte vereist een consistente en langdurige inspanning van alle niveaus binnen de organisatie.

Een andere overweging is de balans vinden tussen empathie en het nemen van noodzakelijke zakelijke beslissingen die misschien niet altijd populair zijn. Empathie mag niet leiden tot vermijding van moeilijke beslissingen. In plaats daarvan moet het leiders voorzien van de tools om deze beslissingen op een manier te communiceren die begrip en respect toont voor de perspectieven van alle betrokkenen.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om een idee te geven van hoe implementatie van kenmerk 1 van Mentaal Verantwoord Ondernemen – De organisatie is empathisch en kan oordelen uitstellen – in de organisatie eruit kan zien, geven we hieronder een aantal mogelijke interventies.

1. Training en ontwikkeling

  • Emotionele intelligentie training: Organiseer workshops en trainingen die zich richten op het ontwikkelen van emotionele intelligentie (EQ). Onderwerpen zoals empathisch luisteren, het herkennen van eigen emoties en die van anderen en effectieve communicatietechnieken staan hierbij centraal. Deze trainingen helpen medewerkers en leidinggevenden om elkaar beter te begrijpen en adequater te reageren op de emotionele behoeften van collega’s.
  • Mindfulness programma’s: Bied regelmatig mindfulness-sessies aan. Mindfulness bevordert het vermogen om aanwezig te zijn in het moment; dit helpt bij het uitstellen van oordelen en het bevorderen van een bedachtzame reactie in plaats van een impulsieve.

2. Beleid en procedures

  • Feedback mechanismen: Implementeer constructieve feedbackmechanismen die openheid en eerlijkheid aanmoedigen zonder direct oordeel. Zorg voor anonieme opties voor feedback om een veilige omgeving te waarborgen waarin medewerkers hun gedachten kunnen uiten.
  • Duidelijk ‘anti-oordeel’ beleid: Ontwikkel beleidsmaatregelen die het uitstellen van oordelen expliciet ondersteunen. Dit kan richtlijnen omvatten over hoe te reageren op fouten of misverstanden op de werkplek met een nadruk op begrip en correctie in plaats van bestraffing.

3. Leiderschap

  • Rolmodellen: Zorg ervoor dat leiders en managers binnen de organisatie sterke rolmodellen zijn in empathisch gedrag en het uitstellen van oordelen. Leiders moeten actief laten zien hoe ze openstaan voor diverse perspectieven en hoe ze constructief reageren op feedback.
  • Leiderschapstraining: Investeer in specifieke leiderschapstrainingen die gericht zijn op het ontwikkelen van deze vaardigheden. Leiders moeten leren hoe ze effectief kunnen communiceren en luisteren, en hoe ze een bedrijfscultuur kunnen bevorderen waarin medewerkers zich gewaardeerd en begrepen voelen.

4. Communicatie

  • Open communicatiekanalen: Moedig open communicatie aan binnen de organisatie. Organiseer regelmatig teambijeenkomsten of -sessies waar medewerkers vrijuit kunnen spreken en waar empathie en het uitstellen van oordelen worden geoefend en gewaardeerd.
  • Transparantie in besluitvorming: Wees transparant over hoe beslissingen worden genomen binnen de organisatie. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen en het minimaliseren van snelle oordelen, aangezien medewerkers het ‘waarom’ achter beslissingen begrijpen.

5. Bedrijfscultuur

  • Waardering voor diversiteit: Promoot en waardeer diversiteit in alle vormen binnen de organisatie. Diversiteit in teams kan helpen om verschillende perspectieven aan te wenden en het belang van het uitstellen van oordelen te benadrukken, aangezien men meer geneigd is om te luisteren en te leren van verschillende achtergronden.
  • Erkenning en beloning: Erken en beloon medewerkers die uitblinken in empathisch gedrag en die effectief oordelen uitstellen. Dit kan helpen om een bedrijfscultuur te creëren waarin deze waarden door iedereen worden omarmd.

Lijkt het veel? Dat valt reuze mee. Begin stap voor stap met het ontwikkelen van een empathische bedrijfscultuur en het vermogen om oordelen uit te stellen. Het gaat erom om consistent te zijn. Dan gaat de bal vanzelf rollen. Door het zetten van deze eerste stap ben je begonnen met het ondersteunen van een mentaal verantwoorde bedrijfscultuur. En dat is hard nodig.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

We hebben gemerkt dat vrijwel alle organisaties in Nederland in meer of mindere mate moeite hebben met het vergroten van hun mentale kracht. Dit blijkt ook uit de vele gevallen van burn-out, en de stress en mentale problematiek waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand.  Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MtVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Autonomie voor een bedrijfscultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Autonomie op de werkplek zorgt voor meer tevredenheid en een verhoging van de productiviteit, maar het zorgt ook voor een groter aanpassingsvermogen en innovatiekracht van de organisatie.

Lees verder

Motivatie verhogen door te begrijpen wat medewerkers drijft

Begrip van de motivatie van medewerkers is cruciaal voor het maximaliseren van de productiviteit en speelt een sleutelrol in het behouden van talent en het cultiveren van een positieve bedrijfscultuur.

Lees verder
Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Een grote kans voor organisaties: bijdragen aan de samenleving

Moderne organisaties leggen steeds meer de nadruk op transparantie, verantwoording en duurzaamheid.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan