Investeren in emotionele intelligentie (EQ) in organisaties

Bedrijven en organisaties streven continu naar innovatie en efficiëntie. Op zichzelf een prima beweging, maar hierbij wordt vaak over het hoofd gezien hoe belangrijk emotionele intelligentie (EQ) is voor het succes van een organisatie. Het tweede kenmerk van Mentaal Verantwoord Ondernemen benadrukt de noodzaak voor organisaties om te investeren in het leren benoemen, begrijpen en beheersen van emoties. Dit kenmerk vormt de basis voor het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers mentaal en emotioneel kunnen floreren en flow mogen ervaren.

Medewerkers die met elkaar in een video-chat zitten

Emotionele intelligentie (EQ)

Emotionele intelligentie (EQ) verwijst naar het vermogen om je eigen emoties en die van anderen te herkennen, te begrijpen, te gebruiken en te beheersen. In de praktijk betekent dit dat medewerkers leren hoe ze constructief kunnen reageren op stress, hoe ze effectief kunnen communiceren over emoties en hoe ze conflicten kunnen beheersen. Voor de organisatie betekent een investering in EQ dat er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een veerkrachtige, flexibele en samenwerkingsgerichte bedrijfscultuur.

Bevorderen van EQ

We noemen enkele eenvoudige, praktische toepassingen voor het bevorderen van EQ die alle medewerkers in de organisatie raken.

 • Training en ontwikkeling: Het aanbieden van specifieke trainingen die gericht zijn op het verbeteren van emotionele intelligentie. Deze trainingen kunnen onder meer focussen op zelfbewustzijn, zelfregulatie, motivatie, empathie en sociale vaardigheden. Door medewerkers te trainen in deze gebieden kan een organisatie de basis leggen voor een meer empathische en productievere werkplek.
 • Feedbacksystemen: Het implementeren van regelmatige en constructieve feedback helpt medewerkers om inzicht te krijgen in hoe hun emoties hun werk en hun interacties met anderen beïnvloeden. Feedback moet zowel positieve versterking omvatten als constructieve kritiek die medewerkers aanmoedigt om aan zelfverbetering te werken.
 • Mentorschap en coaching: Het opzetten van een mentorschaps- of coachingprogramma kan zeer effectief zijn in het ondersteunen van persoonlijke en professionele groei met betrekking tot emotionele intelligentie. Meer ervaren collega’s of externe coaches kunnen minder ervaren medewerkers begeleiden in het begrijpen en beheersen van hun emoties.
 • Open bedrijfscultuur: Het cultiveren van een bedrijfscultuur die openheid en eerlijkheid over emoties aanmoedigt is fundamenteel. Dit kan door het organiseren van workshops, open gespreksvoering en andere activiteiten die medewerkers aanmoedigen om over hun gevoelens te praten en te delen hoe deze hun werk beïnvloeden.

Voordelen

Het integreren van emotionele intelligentie in de bedrijfsvoering heeft vele voordelen. Emotionele intelligentie verbetert bijvoorbeeld de besluitvorming, omdat medewerkers leren om niet impulsief te handelen maar om emoties bij wijze van spreken als data te gebruiken die hun beslissingen kunnen onderbouwen. Daarnaast bevordert EQ een gezondere werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en begrepen voelen. Dit leidt uiteraard tot een hogere werktevredenheid en meer Werkgeluk, en minder personeelsverloop.

Verder helpt een hoge emotionele intelligentie bij het beheersen en oplossen van conflicten. Medewerkers die getraind zijn in EQ zijn veel beter in staat om conflicten op een constructieve manier te benaderen, waardoor escalaties worden voorkomen en meer harmonieuze relaties in stand worden gehouden. In het verlengde hiervan verhoogt emotionele intelligentie de teamprestaties. Teams met leden met een hoog EQ, werken meer en beter samen, communiceren helderder en zijn productiever.

Uitdagingen

Desondanks zijn er (zoals altijd) uitdagingen bij het implementeren van programma’s gericht op emotionele intelligentie. Een van de grootste mogelijke obstakels is de variatie in persoonlijke achtergronden en ervaringen van medewerkers. Al deze verschillen hebben invloed op hoe zij emoties ervaren en uitdrukken. Het vereist daardoor maatwerk in training en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat alle medewerkers worden bereikt en betrokken.

Daarnaast kan er weerstand zijn tegen verandering, vooral als medewerkers zich ongemakkelijk voelen bij het exploreren en delen van hun gevoelens op de werkplek. Het is heel belangrijk voor leidinggevenden om deze zorgen serieus te nemen en om te zorgen voor een veilige omgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om te leren en te groeien.

Door te investeren in het leren benoemen, begrijpen en beheersen van emoties zet elke organisatie belangrijke stappen richting een duurzamere en veerkrachtigere toekomst. Emotionele intelligentie is niet alleen een persoonlijke vaardigheid maar een investering van groot strategisch belang die het potentieel van een organisatie om te innoveren en zich aan te passen in een complexe omgeving, versterkt. EQ is een kenmerk van een organisatie die streeft naar financieel én mentaal succes.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 2 van Mentaal Verantwoord Ondernemen – De organisatie investeert in het leren benoemen, begrijpen en beheersen van emoties – kan een organisatie verschillende acties implementeren die de emotionele intelligentie van individuele werknemers verhogen en tevens een bedrijfscultuur creëren die emotioneel bewustzijn en competentie ondersteunt.

1. Training en opleiding

 • Emotionele Intelligentie training: Organiseer regelmatig workshops of trainingssessies die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden zoals het herkennen en benoemen van emoties, empathie, zelfregulatie en het constructief omgaan met emotionele situaties. Deze sessies kunnen worden geleid door externe experts of interne HR-professionals met expertise in emotionele intelligentie.
 • Rollenspellen en simulaties: Gebruik rollenspellen of gesimuleerde scenarios om werknemers te helpen oefenen met emotionele reacties in een gecontroleerde omgeving. Dit helpt hen om beter te begrijpen hoe emoties hun gedrag kunnen beïnvloeden en hoe ze effectief kunnen reageren in verschillende situaties.

2. Bedrijfscultuur en beleid

 • Creëer een open bedrijfscultuur: Moedig een cultuur aan waarin openheid over emoties wordt omarmd. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van ‘emotionele check-ins’ aan het begin van vergaderingen waarbij teamleden kunnen delen hoe ze zich voelen en wat hen momenteel bezighoudt. Eén open bedrijfscultuur bevordert een omgeving waarin emoties erkend en gerespecteerd worden.
 • Beleid voor emotioneel welzijn: Ontwikkel en implementeer beleid dat emotioneel welzijn ondersteunt, zoals flexibele werktijden voor werknemers die door emotioneel lastige perioden gaan, of toegang tot professionele ondersteuning zoals coaches of therapeuten.

3. Leiderschapsontwikkeling

 • Training voor leiders: Zorg dat leiderschapstrainingen een sterke focus hebben op emotionele intelligentie. Om mentale kracht in een organisatie te vergroten, moeten leiders worden uitgerust met de vaardigheden om, én hun eigen emoties te beheersen, én effectief om te kunnen gaan met de emoties van hun teamleden.
 • Mentorprogramma’s: Implementeer mentorprogramma’s waarin ervaren werknemers nieuwere collega’s kunnen ondersteunen in hun emotionele ontwikkeling. Dit helpt bij het bouwen van sterke, ondersteunende relaties binnen de organisatie.

4. Feedback en ondersteuning

 • Regelmatige feedback: Integreer feedback over emotioneel gedrag in reguliere prestatiebeoordelingen. Dit moet op een ondersteunende manier worden gedaan, waarbij de focus ligt op groei en verbetering.
 • Toegang tot hulpbronnen: Bied werknemers toegang tot hulpbronnen zoals boeken, artikelen, podcasts en video’s die zich richten op emotionele intelligentie en gerelateerde onderwerpen. Overweeg ook abonnementen op apps voor mindfulness en stressmanagement. Pas er wel voor op dat er te makkelijk wordt gedacht over het ontwikkelen van EQ in de organisatie. Met alleen het samenstellen van een bibliotheek en de aanschaf van wat abonnementen kom je niet ver.

5. Meten en verbeteren

 • Monitoren van vooruitgang: Stel systemen in om de vooruitgang in emotionele competentie binnen de organisatie te monitoren. Dit kan bijvoorbeeld via zelfrapportage tools, feedback van collega’s of door regelmatige assessments.
 • Continu verbeteren: Gebruik de verzamelde gegevens om het trainingsprogramma en beleid voortdurend aan te passen en te verbeteren. Het doel moet zijn om een steeds gezondere emotionele omgeving te creëren.

Door bovenstaande acties en interventies te implementeren, investeert een bedrijf of organisatie effectief in het vermogen van haar werknemers om emoties te benoemen, te begrijpen en te beheersen. Deze omslag staat aan de basis van het versterken van de samenwerking, productiviteit en de algehele bedrijfscultuur in de hele organisatie. Hoe je als het beste kunt werken aan het ontwikkelen van EQ in je bedrijf of organisatie hangt van vele factoren af. NewDayPeople helpt je bij strategie, beleid en uitvoering voor het vergroten van mentale kracht.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MtVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Autonomie voor een bedrijfscultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Autonomie op de werkplek zorgt voor meer tevredenheid en een verhoging van de productiviteit, maar het zorgt ook voor een groter aanpassingsvermogen en innovatiekracht van de organisatie.

Lees verder

Motivatie verhogen door te begrijpen wat medewerkers drijft

Begrip van de motivatie van medewerkers is cruciaal voor het maximaliseren van de productiviteit en speelt een sleutelrol in het behouden van talent en het cultiveren van een positieve bedrijfscultuur.

Lees verder
Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Een grote kans voor organisaties: bijdragen aan de samenleving

Moderne organisaties leggen steeds meer de nadruk op transparantie, verantwoording en duurzaamheid.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan