Emotioneel welbevinden in organisaties prioriteren

Het welzijn van werknemers staat steeds vaker voorop in het bedrijfsbeleid. En dat is prachtig. Het vierde organisatiekenmerk van Mentaal Verantwoord Ondernemen verwijst hiernaar: De organisatie heeft kennis van wat het emotioneel welbevinden van medewerkers verhoogt. Dit kenmerk gaat verder dan het aanbieden van een gezonde werkplek; het gaat om een diepgaand inzicht in de factoren die bijdragen aan het emotionele welzijn van mensen binnen een collectieve werksetting.

Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Emotioneel welzijn

Emotioneel welzijn is van fundamenteel belang voor de algemene gezondheid en veiligheid in de organisatie en de productiviteit op de werkplek. Medewerkers die emotioneel gezond zijn, tonen hogere niveaus van betrokkenheid, creativiteit en samenwerking. Ze zijn ook beter in staat om stress te reguleren, weerstand te bieden tegen burn-out en een positieve houding aan te nemen bij tegenslag en moeilijkheden. Voor organisaties betekent dit onder andere lagere ziekteverzuimcijfers en minder personeelsverloop. En uiteindelijk een robuustere bedrijfsvoering.

Verhogen van emotioneel welbevinden

Hoe verhoog je het emotioneel welbevinden in je organisatie en daarmee tevens de mentale kracht? Hieronder vind je enkele suggesties voor wat je zou kunnen doen.

 • Persoonlijke ontwikkelingsplannen: Investeren in de persoonlijke en professionele groei van medewerkers is een goede optie. Dit kan via op maat gemaakte ontwikkelingsplannen die niet alleen focussen op vaardigheden en carrièredoelen, maar ook op persoonlijke aspiraties en welzijn. Door medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke groei voelen zij zich meer gewaardeerd en zijn zij sterker betrokken bij de organisatie.
 • Flexibele werkregelingen: Het bieden van flexibiliteit in waar en wanneer werk wordt gedaan, helpt werknemers een betere balans te vinden tussen werk en privéleven. Flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken zijn voorbeelden van hoe je als organisatie kunt bijdragen aan het emotioneel welbevinden van je personeel.
 • Ondersteuningssystemen voor geestelijke gezondheid: Toegang bieden tot psychologische diensten zoals coaching of therapie kan van onschatbare waarde zijn, vooral in een werkomgeving die stressvol is. Veel (grotere) organisaties integreren deze diensten nu als standaardonderdeel van hun gezondheidszorgpakketten.
 • Een inclusieve bedrijfscultuur creëren: Een werkomgeving waarin diversiteit en inclusie worden omarmd, draagt bij aan het gevoel van acceptatie en verbondenheid onder medewerkers. Trainingen over diversiteit en inclusie kunnen helpen om een ondersteunende en inclusieve bedrijfscultuur te bevorderen.
 • Regelmatige check-ins: Managers moeten regelmatig één-op-één gesprekken voeren met hun teamleden om te checken hoe het met hen gaat. Deze gesprekken kunnen helpen om eventuele problemen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken.

Meten van emotioneel welbevinden

Om effectief te kunnen zijn in het bevorderen van emotioneel welbevinden moeten organisaties weten hoe ze dit moeten meten. Dit kan door middel van regelmatige enquêtes en feedbacksessies die specifiek gericht zijn op welzijn. Vragen over werktevredenheid, werklast, relaties met collega’s en algemene gezondheid kunnen inzicht geven in hoe medewerkers zich voelen en waar verbeteringen nodig zijn.

Uitdagingen en overwegingen

Een uitdaging bij het implementeren van strategieën voor het prioriteren van emotioneel welbevinden is het individuele ervan. Wat voor de ene werknemer werkt, is misschien niet effectief voor een ander. Het vereist dus een gepersonaliseerde aanpak, wat logistiek en financieel belastend kan zijn voor een organisatie. Bovendien kan het moeilijk zijn om een bedrijfscultuur van openheid en kwetsbaarheid te creëren, vooral in traditionele of zeer competitieve sectoren.

Het ontwikkelen van begrip van wat het emotioneel welbevinden van medewerkers verhoogt, is een voortdurend proces van leren, aanpassen en verbeteren. Door actief te werken aan het welzijn van hun medewerkers kunnen organisaties een werkomgeving creëren die gezond, ondersteunend en veerkrachtig is, en daarnaast ook nog eens hun efficiëntie en productiviteit verhogen. In de competitieve markt van vandaag de dag is dat geen luxe, maar een noodzaak.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 4 van Mentaal Verantwoord Ondernemen – De organisatie heeft kennis van wat het emotioneel welbevinden van medewerkers verhoogt – kunnen onderstaande acties worden uitgezet.

1. Behoefteanalyses

 • Medewerker enquêtes en focusgroepen: Voer regelmatig enquêtes en focusgroepen uit om direct van medewerkers te leren wat hun behoeften en zorgen zijn. Deze data kan inzicht verschaffen in welke aspecten van het werk en de werkomgeving het emotioneel welbevinden beïnvloeden.
 • Persoonlijke ontwikkelingsgesprekken: Moedig managers aan om regelmatige gesprekken met hun teamleden te houden die zich richten op persoonlijke ontwikkeling en emotioneel welzijn (niet alleen op prestaties en doelen).

2. Training en ontwikkeling

 • Training in emotionele intelligentie: Bied trainingen aan die werknemers helpen hun eigen emoties en die van anderen te herkennen en te managen. Hierbij gaat het om het aanleren van vaardigheden zoals empathie, zelfbewustzijn, zelfregulatie en sociale vaardigheden.
 • Workshops over stress management en veerkracht: Organiseer workshops die werknemers leren om te gaan met stress en tegenslagen, waardoor hun algemene emotionele en psychologische veerkracht wordt verhoogd.

3. Bevordering van een ondersteunende bedrijfscultuur

 • Creëren van een veilige werkomgeving: Zorg ervoor dat alle medewerkers zich voldoende veilig en ondersteund voelen om hun gevoelens en zorgen te delen. Speerpunten hierbij zijn het bestrijden van stigma rond geestelijke gezondheid en het bevorderen van een bedrijfscultuur waarin openheid wordt gewaardeerd.
 • Diversiteit en inclusie: Implementeer en bevorder initiatieven die diversiteit en inclusie ondersteunen. Dat draagt bij aan een gevoel van erbij horen en waardering onder medewerkers.

4. Flexibele werkarrangementen

 • Flexibele werktijden en plekken: Bied flexibele werkuren en de mogelijkheid tot thuiswerken aan. Dit helpt bij het in evenwicht brengen van werk- en privéleven en het verminderen van werkgerelateerde stress.
 • Verlofregelingen: Ontwikkel genereuze verlofregelingen die werknemers de tijd geven die ze nodig hebben om zich te herstellen van persoonlijke en professionele stressfactoren.

5. Fysieke en mentale gezondheidsresources

 • Toegang tot geestelijke gezondheidsdiensten: Zorg voor gemakkelijke toegang tot professionele geestelijke gezondheidszorg of (door de organisatie gefinancierde) therapie. Bevorder het gebruik ervan zonder vrees voor negatieve consequenties.
 • Gezondheids- en wellnessprogramma’s: Implementeer programma’s die fysieke gezondheid bevorderen, zoals fitnesslidmaatschappen, yogalessen en gezondheidsscreenings. Deze dragen allemaal bij aan het algemene welzijn.

6. Continue evaluatie en verbetering

 • Monitoren en feedback: Zet een systeem op om de effectiviteit van welzijnsprogramma’s te monitoren en verzamel regelmatig feedback van medewerkers over hun ervaringen en de impact op hun welzijn.
 • Proactieve aanpassingen: Wees bereid om programma’s aan te passen op basis van wat werkt. Dit vereist een commitment aan continue verbetering en de flexibiliteit om veranderingen door te voeren waar nodig.

Door deze concrete stappen te implementeren, krijgt de organisatie een goed begrip van wat het emotioneel welbevinden van medewerkers verhoogt. Ook werkt de organisatie zo actief aan het verbeteren en ondersteunen van welbevinden van medewerkers. En dit leidt uiteindelijk tot een gezondere, meer betrokken en productievere teams.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MtVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan