Elke organisatie moet weten hoe menselijke relaties werken

We hebben het al eerder gezegd in deze serie, innovatie en aanpassingsvermogen zijn van cruciaal belang voor de overleving en groei van organisaties. Tijden zijn veranderd en daarmee is ook diversiteit niet langer alleen maar wenselijk; het is een fundamentele pijler van succes in bedrijven en organisaties. Het vermogen van een organisatie om menselijke diversiteit te omarmen, kan de doorslag geven tussen een bedrijf dat bloeit en een dat worstelt om relevant te blijven. Menselijke diversiteit is een essentieel onderdeel van een vooruitstrevende en duurzame bedrijfsstrategie.

Werkgeluk is niet langer een luxe, maar een essentiële voorwaarde voor duurzaam succes in organisaties. Lees er alles over in deze Longread.

Basis van menselijke relaties

Menselijke relaties zijn complex en dynamisch, beïnvloed door een scala aan factoren zoals communicatie, vertrouwen, empathie en wederzijdse respect. Om deze relaties effectief te managen, moeten organisaties begrijpen hoe deze factoren werken en hoe ze op elkaar inwerken. Het gaat dan om theoretische kennis van menselijke interacties en om het toepassen van deze kennis in dagelijkse praktijk.

Communicatie als ruggengraat van relaties in organisaties

Effectieve communicatie is de hoeksteen van elke sterke relatie. Dit geldt in het bijzonder binnen een organisatie waar miscommunicatie al snel leidt tot fouten, conflicten en verminderde productiviteit. We noemen hieronder enkele manieren waarop je als organisatie kunt werken aan betere communicatie.

 • Transparantie en openheid

Organisaties moeten transparant zijn over hun doelen, strategieën en beslissingen. Dit betekent dat je regelmatig informatie deelt met medewerkers en openstaat voor hun feedback en suggesties. Door transparant te zijn bouw je vertrouwen op en zo zorg je ervoor dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

 • Luistervaardigheden

Luisteren is net zo belangrijk als spreken. Leiders moeten actief luisteren naar hun teamleden, hun zorgen en ideeën serieus nemen en hierop reageren. Zo bevorder je een bedrijfscultuur van wederzijds respect en samenwerking.

 • Heldere en consistente boodschappen

Zorg ervoor dat communicatie helder en consistent is. Dit betekent dat je jargon vermijdt en gebruik maakt van eenvoudige, duidelijke taal. Consistentie in je boodschappen voorkomt verwarring en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Vertrouwen is het fundament van samenwerking

Zonder vertrouwen kunnen relaties niet bloeien. Vertrouwen bouw je op door integer, betrouwbaar en eerlijk te zijn. Enkele manieren waarop je als organisaties vertrouwen kunnen bevorderen beschrijven we hieronder.

 • Integriteit en eerlijkheid

Leiders moeten in principe altijd eerlijk en rechtvaardig handelen. Dit betekent dat zij beloften moet nakomen, transparant moeten zijn over uitdagingen en fouten moeten toegeven. Integriteit schept een basis van vertrouwen waarop sterke relaties kunnen worden gebouwd.

 • Verantwoordelijkheid en verantwoording

Medewerkers moeten weten dat ze kunnen vertrouwen op hun leidinggevenden en collega’s om hun verantwoordelijkheden na te komen. Dit betekent dat iedereen verantwoording moet kunnen afleggen voor hun acties en beslissingen, van zichzelf en van hun team.

 • Empathie en ondersteuning

Leiders die empathie tonen en ondersteuning bieden, bouwen sterkere relaties op. Dit betekent dat zijn de uitdagingen en successen van medewerkers erkennen en waarderen, en hen helpen hun potentieel te bereiken.

Empathie is de kracht van het begrijpen

Empathie is het menselijk vermogen om de gevoelens en perspectieven van anderen te begrijpen en te delen. Empathie is cruciaal voor het opbouwen van sterke relaties. We geven ook enkele manieren waarop je als organisatie empathie kunnen bevorderen.

 • Training en Ontwikkeling

Bied trainingen aan die gericht zijn op het ontwikkelen van empathische vaardigheden. Dit zijn bijvoorbeeld workshops over emotionele intelligentie of trainingen in het op.ossen van conflicten.

 • Een bedrijfscultuur van waardering

Creëer een bedrijfscultuur waarin waardering en erkenning centraal staan. Dit betekent dat je regelmatig aandacht schenkt aan de bijdragen en successen van medewerkers, en dat je daarnaast ook waardering toont voor hun harde werk en toewijding.

 • Ondersteunende werkomgeving

Zorg voor een werkomgeving waarin medewerkers zich gesteund voelen. Dus biedt tools, middelen en ondersteuning voor zowel professionele als persoonlijke uitdagingen.

Wederzijds respect als basis voor harmonie

Wederzijds respect is essentieel voor een harmonie op de werkplek. Dit betekent dat iedereen in de organisatie moet worden gewaardeerd en gerespecteerd, ongeacht hun rol of positie. Enkele manieren waarop je als organisatie wederzijds respect kunnen bevorderen geven we hieronder weer.

 • Inclusie en diversiteit

Bevorder een inclusieve cultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd. Dit betekent dat je verschillende perspectieven respecteert en een omgeving creëert waarin iedereen zich welkom voelt.

 • Gelijke behandeling

Zorg ervoor dat alle medewerkers gelijk (en eerlijk) worden behandeld. Dus vermijdt discriminatie en bevorder gelijke kansen voor iedereen.

 • Feedback en groei

Moedig constructieve feedback aan en ondersteun de professionele groei van medewerkers. Dit betekent dat je kansen biedt voor ontwikkeling en de bijdragen van iedereen in en om de organisatie waardeert.

Het begrijpen en verder ontwikkelen van sterke menselijke relaties is een vaardigheid waarnaar elke zichzelf respecterende organisatie zou moeten streven. Door te investeren in communicatie, vertrouwen, empathie en wederzijds respect kunnen organisaties een sterke en ondersteunende bedrijfscultuur opbouwen die niet alleen de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers verhoogt, maar ook de algehele prestaties en innovatie bevordert. De kwaliteit van de menselijke relaties bepalen de ware kracht van een organisatie.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 26 – De organisatie weet hoe menselijke relaties werken – moet een organisatie gerichte stappen ondernemen om de dynamiek van menselijke interacties te begrijpen en (als het even kan) te verbeteren. Hieronder benoemen we enkele praktische acties die je als organisatie kunt uitzetten om deze kennis effectief in de praktijk te brengen.

1. Investeer in training en ontwikkeling

Trainingen voor communicatievaardigheden

 • Workshops over effectieve communicatie: Organiseer trainingen en workshops gericht op het verbeteren van communicatievaardigheden, zoals actief luisteren, duidelijke en assertieve communicatie en non-verbale communicatie.
 • Trainingen voor conflictbeheersing: Bied trainingen aan over hoe conflicten constructief kunnen worden gemanaget en opgelost, met nadruk op empathie en begrip.

Leiderschapsontwikkeling

 • Emotionele intelligentie (EQ): Leid leiders en managers op in emotionele intelligentie om hen te helpen emoties beter te begrijpen en te managen, zowel hun eigen emoties als die van anderen.
 • Empathisch leiderschap: Bied specifieke trainingen aan voor leiderschap dat empathie en begrip bevordert. Dit is essentieel is voor het opbouwen van sterke relaties.

2. Creëer een bedrijfscultuur van open communicatie

Bijeenkomsten

 • Open Forums en Q&A Sessies: Faciliteer regelmatig bijeenkomsten waar medewerkers hun gedachten, ideeën en zorgen kunnen uiten. Zorg voor een omgeving waar een open dialoog wordt aangemoedigd en vooral ook wordt gewaardeerd.
 • Communicatiekanalen: Zet verschillende communicatiekanalen in (interne chatgroepen, forums, nieuwsbrieven) om transparante en tijdige communicatie te bevorderen.

Feedback

 • 360-graden feedback: Implementeer een 360-graden feedbacksysteem waarbij medewerkers, leidinggevenden en peers feedback kunnen geven en ontvangen. Dit helpt bij het identificeren van sterke punten en verbetergebieden.
 • Anoniem: Zorg voor anonieme manieren waarop medewerkers feedback kunnen geven over de werkcultuur en relaties binnen de organisatie.

3. Bevorder samenwerking en teamwork

Teambuilding

 • Teambuilding evenementen: Organiseer regelmatig teambuilding evenementen die de banden tussen teamleden versterken en samenwerking bevorderen.
 • Projecten met verschillende afdelingen: Moedig samenwerking tussen verschillende afdelingen aan door gezamenlijke projecten en initiatieven te lanceren.

Interne netwerken

 • Mentor programma: Zet een mentor programma op dat nieuwe medewerkers koppelt aan meer ervaren collega’s om hun integratie en ontwikkeling te ondersteunen.
 • Employee Resource Groups (ERG’s): Stimuleer de oprichting van ERG’s die medewerkers met gemeenschappelijke interesses en achtergronden samenbrengen.

4. Versterk vertrouwen en respect voor elkaar

Ethisch gedrag en integriteit

 • Ethisch manifest: Ontwikkel en communiceer een ‘ethisch manifest’ dat de normen en waarden van de organisatie benadrukt. Zorg ervoor dat alle medewerkers zich hieraan houden.
 • Integriteitsprogramma: Implementeer een programma dat integriteit en ethisch gedrag bevordert en beloon medewerkers die deze waarden uitdragen.

Diversiteit en inclusie

 • Inclusieve werkplek: Creëer een inclusieve bedrijfscultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Dit kan door middel van trainingen en het actief bevorderen van inclusie.
 • Gelijke behandelingsbeleid: Zorg voor gelijke behandeling en kansen voor alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond.

5. Ondersteun persoonlijke en professionele groei

Programma’s voor persoonlijke ontwikkeling

 • Coaching: Bied coaching (en eventueel mentoring) aan om medewerkers te helpen hun persoonlijke en professionele doelen te bereiken.
 • Carrièreontwikkeling: Investeer in carrièreontwikkeling door middel van opleidingen, trainingen en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Welzijn en werk-privébalans

 • Programma voor welzijn: Implementeer een programma dat het welzijn van medewerkers ondersteunt, zoals stressmanagement of mindfulness.
 • Flexibiliteit en balans: Bied flexibele werkuren en de mogelijkheden tot thuiswerken aan om een gezonde werk-privébalans te ondersteunen.

6. Gebruik technologie om relaties te ondersteunen

Communicatietools

 • Platform voor samenwerking: Gebruik technologie (zoals bijvoorbeeld Microsoft Teams of Slack) om de communicatie en samenwerking te vergemakkelijken.
 • Virtuele teambuilding: Organiseer virtuele teambuilding activiteiten voor teams die op afstand werken, om de verbinding en samenwerking te versterken.

Data-analyse en feedback

 • HR-analyse: Gebruik analyses om trends en patronen in de relaties en communicatie binnen de organisatie te identificeren en om gerichte verbeteringen aan te brengen.

Gestructureerde benadering

Door het volgen van een gestructureerde en holistische benadering kun je als organisatie op een effectieve manier werken aan het (beter) begrijpen en (sterk) verbeteren van menselijke relaties. Het vergt natuurlijk inzet en een flinke inspanning, maar de beloning is aanzienlijk: een hogere medewerkerstevredenheid, betere samenwerking, verhoogde innovatie en een sterkere, meer veerkrachtige organisatie. Door de menselijke relaties centraal te stellen, bouwt je bedrijf of organisatie aan een productieve en harmonieuze werkplek en creëert ze tegelijkertijd ook een bedrijfscultuur van vertrouwen, respect en wederzijdse steun. Zo bouw je aan een menselijke organisatie die succesvol is in alles wat ze doet.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan