Effectief omgaan met negatieve emoties in organisaties

In de dynamische, vaak stressvolle omgeving van de moderne werkplek is het vermogen van een organisatie om effectief om te gaan met negatieve emoties een belangrijke pijler van mentaal sterke organisaties. In het kader van Mentaal Verantwoord Ondernemen gaat het hierbij om het minimaliseren van negatieve gevoelens en het opbouwen van een veerkrachtige structuur die medewerkers ondersteunt in het constructief hanteren van deze emoties.

Twee vrouwelijke collega's zitten tegenover elkaar achter een bureau en praten met elkaar

Omgaan met negatieve emoties

Negatieve emoties zoals frustratie, angst, verdriet of woede zijn natuurlijke menselijke reacties op bepaalde stimuli of situaties. In de context van het werk kunnen deze gevoelens voortkomen uit diverse bronnen: conflicten met collega’s, angst voor mislukkingen, druk van deadlines, of zelfs persoonlijke problemen die invloed hebben op het professionele leven. Het effectief managen van deze emoties is van belang, omdat het niet alleen de individuele gezondheid en productiviteit van medewerkers beïnvloedt, maar ook het algemene moreel en de cohesie binnen teams en het grotere geheel van de organisatie.

Effectief ‘emotiemanagement’

Waar kun je als bedrijf of organisatie aan denken om negatieve emoties te managen? We noemen enkele mogelijke interventies waardoor je een idee krijgt van wat je kunt inzetten.

 • Training in emotionele intelligentie: Organisaties kunnen (met enige regelmaat) trainingen aanbieden die gericht zijn op het herkennen, begrijpen en reguleren van emoties. Deze trainingen zouden specifieke modules moeten bevatten die zich richten op strategieën voor het omgaan met negatieve emoties, zoals ademhalingstechnieken, mindfulness en cognitieve herstructureringstechnieken die helpen bij het herkaderen van negatieve gedachten.
 • Open communicatiekanalen: Creëer een cultuur waarin openheid over emoties wordt aangemoedigd. Dit kan worden gefaciliteerd door regelmatige één-op-één coachgesprekken, teamvergaderingen waarin ruimte is voor het uiten van zorgen en anonieme feedbacksystemen. Door werknemers aan te moedigen hun gevoelens te uiten, kunnen onderliggende problemen worden aangepakt voordat ze escaleren.
 • Veerkrachtprogramma’s: Investeer in programma’s die veerkracht bevorderen, zoals sessies met een coach, workshops over stress management en trainingen die gericht zijn op het bouwen van mentale veerkracht. Deze programma’s helpen je medewerkers om beter om te gaan met uitdagingen en tegenslag.
 • Ondersteuning van managers en leiders: Zorg ervoor dat leidinggevenden getraind zijn in het herkennen van tekenen van emotionele nood bij hun teamleden en dat ze weten hoe ze op een ondersteunende en constructieve manier moeten reageren. Managers moeten fungeren als eerste aanspreekpunt voor werknemers die met negatieve emoties kampen.
 • Flexibele werkarrangementen: Bied flexibele werkarrangementen aan om werknemers te helpen een betere werk-privébalans te vinden. Vaak ligt een verstoorde balans aan de basis van (chronische) stress en andere negatieve emoties. Een betere werk-privébalans kan ontstaan door flexibele werktijden, de mogelijkheid tot thuiswerken of onbetaald verlof om persoonlijke zaken te regelen, te bieden.

Voordelen

Het effectief managen van negatieve emoties heeft aanzienlijke voordelen voor zowel de werknemers als de organisatie. Medewerkers die zich gesteund voelen in hun emotionele behoeften tonen vaak een hogere betrokkenheid bij hun werk, minder ziekteverzuim, een grotere tevredenheid met hun baan en meer werkgeluk. Voor de organisatie leidt dit tot betere prestaties, een lager personeelsverloop en een sterkere reputatie als een zorgzame en verantwoordelijke werkgever.

Uitdagingen

Het implementeren van effectief emotiemanagement op de werkplek vereist voortdurende toewijding, middelen en soms zelfs een complete verandering van de bedrijfscultuur. Een van de grootste uitdagingen is het overwinnen van stigma’s rond het uitdrukken van negatieve emoties op de werkplek. Daarnaast moet de privacy en waardigheid van individuele medewerkers altijd worden gerespecteerd. Dit betekent dat de benadering gepersonaliseerd en discreet moet zijn.

Effectief omgaan met negatieve emoties is een essentiële vaardigheid voor elke organisatie die streeft naar Mentaal Verantwoord Ondernemen. Door proactief acties uit te zetten en een ondersteunende bedrijfscultuur te creëren, kun je als bedrijf of organisatie het welzijn van je medewerkers en je algehele operationele succes sterk verbeteren. Hieronder sommen we enkele concrete acties op die je zou kunnen overwegen om effectief om te gaan met negatieve emoties in de organisatie.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 3 van Mentaal Verantwoord Ondernemen – De organisatie gaat effectief om met negatieve emoties – kan een organisatie verschillende acties uitzetten die helpen om negatieve emoties te reguleren.

1. Training en ontwikkeling

 • Emotionele intelligentie training: Organiseer trainingen gericht op het verhogen van emotionele intelligentie, inclusief het herkennen en beheren van eigen emoties en die van anderen. Deze trainingen kunnen technieken bevatten zoals mindfulness, stressmanagement en conflictresolutie.
 • Workshops over stress en veerkracht: Bied workshops aan die medewerkers leren hoe ze veerkracht kunnen opbouwen en effectief met stress en tegenslagen kunnen omgaan. Deze workshops kunnen ook methoden behandelen om stress op een gezonde manier te kanaliseren en te verminderen.

2. Richtlijnen en beleid

 • Anti-pestbeleid: Implementeer een duidelijk anti-pestbeleid dat negatieve gedragingen zoals pesten en intimidatie op de werkvloer aanpakt. Zorg voor duidelijke procedures voor het melden van incidenten en consequenties voor dergelijk gedrag.
 • Flexibele werkregelingen: Stel flexibele werkregelingen beschikbaar om werknemers te helpen een betere balans tussen werk en privé te vinden. Heel belangrijk voor het verminderen van werkgerelateerde stress en negatieve emoties.

3. Ondersteunende systemen

 • Platform voor mentale gezondheid: Bied toegang tot een platform voor mentale gezondheid voor therapie en/of coaching. Dit moet zowel op regelmatige basis beschikbaar zijn als tijdens crises om ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is.
 • Supportgroepen en -netwerken: Creëer ondersteuningsgroepen of netwerken binnen de organisatie waar werknemers ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen in moeilijke tijden.

4. Leiderschapsontwikkeling

 • Training voor leiders: Zorg dat leidinggevenden training krijgen in het herkennen van tekenen van emotionele nood bij hun teamleden en dat zij leren hoe zij op een empathische en ondersteunende manier moeten reageren.
 • Rolmodellen: Leiders moeten rolmodellen zijn in het effectief reguleren en beheersen van hun eigen emoties, en in het bevorderen van een positieve werkomgeving.

5. Feedback en evaluatie

 • Regelmatige feedback: Integreer emotioneel welzijn in de prestatiebeoordelingen en feedbacksessies. Dit helpt om een bedrijfscultuur te creëren waarin emotioneel bewustzijn en gezondheid als even belangrijk worden gezien als professionele prestaties.
 • Monitoring van werkomgeving: Monitor regelmatig de werkomgeving en bedrijfscultuur om te zorgen dat deze ondersteunend en vrij van onnodige stressoren blijft. Gebruik enquêtes of feedbacktools om inzicht te krijgen in hoe werknemers zich voelen en om gebieden te identificeren die verbetering behoeven.

6. Bedrijfscultuur van openheid

 • Promoot openheid en transparantie: Cultiveer een bedrijfscultuur waarin openheid over emoties en mentaal welzijn wordt gestimuleerd. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van regelmatige ‘open space-meetings’ waar medewerkers vrijuit kunnen spreken over wat hen dwars zit, zonder angst voor negatieve consequenties.

Door het consequent en met regelmaat uitzetten van bovenstaande acties kan een organisatie effectief werken aan het kenmerk van het effectief omgaan met negatieve emoties. Deze emoties zullen hoe dan ook deel blijven uitmaken van de organisatie. Ook in een zogenaamde ‘gelukkige organisatie’ zullen er altijd conflicten en stressvolle gebeurtenissen plaatsvinden. Dat is inherent aan het leven. Door actief bezig te zijn met ‘emotiemanagement’ zorg je ervoor dat je je mentale kracht als organisatie vergroot.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MtVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Autonomie voor een bedrijfscultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Autonomie op de werkplek zorgt voor meer tevredenheid en een verhoging van de productiviteit, maar het zorgt ook voor een groter aanpassingsvermogen en innovatiekracht van de organisatie.

Lees verder

Motivatie verhogen door te begrijpen wat medewerkers drijft

Begrip van de motivatie van medewerkers is cruciaal voor het maximaliseren van de productiviteit en speelt een sleutelrol in het behouden van talent en het cultiveren van een positieve bedrijfscultuur.

Lees verder
Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Een grote kans voor organisaties: bijdragen aan de samenleving

Moderne organisaties leggen steeds meer de nadruk op transparantie, verantwoording en duurzaamheid.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan