Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Het is van belang om diversiteit en inclusie niet alleen te erkennen, maar ook actief te bevorderen. Een van de meest effectieve manieren om dit te doen, is door het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden en overtuigingen te stimuleren. Een vooruitstrevende organisatie creëert bewust ruimte voor dergelijke dialogen, waardoor niet alleen de cohesie binnen teams wordt versterkt, maar ook de innovatie en productiviteit worden bevorderd.


Waarom diversiteit en inclusie belangrijk zijn

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Diversiteit gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen. Inclusie verwijst naar het actief betrekken van deze diverse groepen. Door inclusief beleid te voeren zorg je er als organisatie voor dat iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt.

Enkele voordelen van diversiteit en inclusie

1. Verhoogde innovatie en creativiteit

Diversiteit leidt tot meer innovatie en creativiteit. Wanneer mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen samenwerken, brengen ze een breed scala aan ideeën en perspectieven naar de tafel. Zo bevorder je creatieve oplossingen en nieuwe manieren van denken die anders misschien niet zouden zijn overwogen.

2. Betere probleemoplossing

Teams die divers zijn samengesteld, zijn vaak beter in het oplossen van problemen. Dit komt doordat ze meerdere invalshoeken en benaderingen kunnen combineren om tot de meest effectieve oplossingen te komen. Diversiteit stimuleert een kritischere en uitgebreidere analyse van problemen.

3. Verhoogde medewerkerstevredenheid en betrokkenheid

Wanneer medewerkers voelen dat hun unieke perspectieven en ervaringen worden gewaardeerd, zijn ze meer tevreden en betrokken bij hun werk. Het resultaat hiervan is onder andere een lagere mate van personeelsverloop en een hogere productiviteit.

Uitdaging

Het bevorderen van gesprekken tussen medewerkers met verschillende achtergronden en overtuigingen kan best uitdagend zijn. Het vereist een voortdurende inzet van je organisatie om vooroordelen te bestrijden en een bedrijfscultuur van respect en begrip te bevorderen. Het is belangrijk om te erkennen dat dit een langetermijninspanning is die voortdurende aandacht en aanpassing vereist.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 31 – De organisatie bevordert het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden en overtuigingen – moet een organisatie gerichte en doordachte stappen ondernemen om een inclusieve omgeving te creëren waar diverse perspectieven worden gewaardeerd en gehoord. We geven hieronder enkele suggesties met betrekking tot de acties waar je aan kunt denken om dit te bereiken.

1. Creëer veilige ruimtes voor dialoog

Bijeenkomsten

 • Regelmatige bijeenkomsten: Organiseer ‘diversiteitscafé’s’ of dialoogbijeenkomsten waar medewerkers in een informele setting kunnen praten over hun ervaringen, perspectieven en uitdagingen.
 • Gespreksleiders: Wijs getrainde gespreksleiders aan die de gesprekken faciliteren en ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord voelt.

Virtuele ruimtes

 • Online platform: Creëer een online platform of forum waar medewerkers discussies kunnen voeren en ideeën kunnen uitwisselen in een veilige en ondersteunende omgeving.
 • Virtuele gesprekken: Faciliteer virtuele of informele bijeenkomsten voor teams die op afstand werken om hen de kans te geven om met elkaar te praten en verbinding te maken.

2. Stimuleer cross-functionele samenwerking

Projectteams en werkgroepen

 • Gemengde teams: Stel projectteams samen die medewerkers uit verschillende afdelingen en met verschillende achtergronden samenbrengen om aan gemeenschappelijke doelen te werken.
 • Interdisciplinaire projecten: Moedig samenwerking tussen verschillende disciplines aan om diverse perspectieven te integreren en creatieve oplossingen te bevorderen.

Netwerken

 • Netwerkevenement: Organiseer een netwerkevenement dat gericht is op het bevorderen van interacties tussen verschillende groepen medewerkers.

3. Bied trainingen aan

Diversiteitstrainingen

 • Bewustwording en competentie: Bied trainingen aan die zich richten op het vergroten van bewustzijn en begrip van diversiteit en inclusie. Onderwerpen kunnen zijn: culturele competentie, bewustzijn van biases en inclusieve communicatie.
 • Empathietraining: Organiseer trainingen in empathie en emotionele intelligentie om medewerkers te helpen zich beter in te leven in de perspectieven van anderen.

Teamontwikkeling

 • Samenwerkingsworkshop: Faciliteer een workshop gericht op teamontwikkeling en samenwerking, waarbij de nadruk ligt op het benutten van diverse perspectieven en het bevorderen van inclusieve werkpraktijken.

4. Waardeer en beloon inclusief gedrag

Programma’s

 • Awards en onderscheidingen: Introduceer een programma dat medewerkers beloont voor hun bijdragen aan diversiteit en inclusie, zoals het bevorderen van gesprekken en samenwerking tussen verschillende groepen.
 • Publieke erkenning: Gebruik interne communicatiekanalen om successen en initiatieven op het gebied van inclusie zichtbaar te maken.

Prestatiebeoordeling

 • Inclusieve criteria: Integreer inclusief gedrag in criteria voor prestatiebeoordeling om ervoor te zorgen dat medewerkers worden gewaardeerd voor hun inspanningen om een inclusieve bedrijfscultuur te bevorderen.

5. Faciliteer mentorschap en coaching

Mentorprogramma

 • Cross-cultureel mentorschap: Zet een mentorprogramma op waarin medewerkers met verschillende culturele achtergronden en met diverse ervaringen elkaar begeleiden en ondersteunen.
 • Peer coaching: Faciliteer een programma waarin medewerkers elkaar helpen om inclusieve praktijken te ontwikkelen en te implementeren.

Leiderschapsontwikkeling

 • Inclusief leiderschap: Bied leiderschapstrainingen aan die zich richten op het ontwikkelen van inclusieve leiderschapsvaardigheden, zoals het bevorderen van diversiteit en het faciliteren van open dialogen.

6. Monitor en evalueer vooruitgang

Data-analyse

 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek: Voer regelmatig enquêtes uit om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te meten met specifieke vragen over diversiteit en inclusie.
 • Culture audit: Voer cultuur-audits uit om de effectiviteit van inclusie-initiatieven te beoordelen en gebieden voor verbetering bloot te leggen.

KPI’s voor inclusie

 • Meetbare doelen: Stel specifieke en meetbare doelen voor initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie. Houd leiders verantwoordelijk voor het behalen van deze doelen.
 • Feedback: Gebruik feedback van medewerkers om continu verbeteringen door te voeren in initiatieven en beleid op het gebied van inclusie.

Het bevorderen van gesprekken tussen medewerkers met verschillende achtergronden en overtuigingen vereist een strategische en voortdurende inzet van jouw organisatie. Door veilige ruimtes te creëren voor dialoog, cross-functionele samenwerking te stimuleren, trainingen en workshops aan te bieden, inclusief gedrag te erkennen en te belonen, en door tevens mentorschap en coaching te faciliteren, kan jouw organisatie een bedrijfscultuur van openheid en respect creëren. Deze bedrijfscultuur resulteert in een hogere medewerkerstevredenheid, betere samenwerking en meer creativiteit en innovatie. Hierdoor onderscheid je jouw organisatie sterk van andere en is succes op de lange termijn binnen handbereik.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers in een video-call

Waardeer elke prestatie in de organisatie, van groot tot klein

Als organisatie doe je er goed aan om successen te vieren; je bevordert daarmee een positieve bedrijfscultuur en motiveert je medewerkers ermee.

Lees verder

Initiatief en doorzettingsvermogen in organisaties

Initiatief en doorzettingsvermogen vormen de basis voor het vermogen van een organisatie om kansen te grijpen, uitdagingen aan te kunnen en voortdurend te streven naar verbetering.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Help medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenis

Medewerkers zoeken steeds meer naar zin en voldoening in hun werk. Zeker de jongere generatie vindt dat heel belangrijk. Maar hoe kunnen ze uiting geven aan betekenis?

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan