De missie is het fundament van de organisatie

Een krachtige, betekenisvolle missie vormt het fundament van succes. Het is je ‘Why’. De kernidentiteit die de richting, motivatie en eenheid van de organisatie bepaalt. Een goed geformuleerde en consequent uitgedragen missie inspireert medewerkers en verhoogt de betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat alle inspanningen binnen de organisatie gericht zijn op het bereiken van een hoger doel.


Wat maakt een missie betekenisvol?

Een betekenisvolle missie legt de essentie van de organisatie vast door te beschrijven waarom ze bestaat, welke waarden ze uitdraagt en welke impact ze nastreeft. Een sterke missie inspireert en daagt uit door een duidelijke visie voor de toekomst te schetsen. Het geeft medewerkers een doel dat hun dagelijkse taken overstijgt en het verbindt hen met de bredere ambities van de organisatie.

Inspiratie en richting

Een effectieve missie inspireert en geeft tevens richting doordat er een pad wordt uitgezet dat het dagelijkse werk van de medewerkers verbindt met de grotere doelen van de organisatie. De missie fungeert als een kompas dat helpt bij het nemen van beslissingen en het prioriteren van inspanningen, zodat elke actie bijdraagt aan de verwezenlijking van de missie en daarmee aan de gestelde doelen.

Verbinding en betrokkenheid

Medewerkers die zich kunnen identificeren met de missie van hun organisatie voelen zich meer betrokken en gemotiveerd. Ze begrijpen hoe hun individuele rol past in het grotere geheel en zijn daardoor meer geneigd om zich in te zetten voor de collectieve doelen van de organisatie. Deze verbinding zorgt voor een verhoging van de tevredenheid van de medewerkers en een verhoging van de productiviteit en loyaliteit.

De missie actief uitdragen

Heldere communicatie

Een cruciaal aspect van het succesvol uitdragen van een missie is effectieve communicatie. De missie moet duidelijk, consistent en regelmatig worden gecommuniceerd door alle lagen van de organisatie heen.

 • Intern: zorg ervoor dat de missie integraal onderdeel uitmaakt van alle interne communicatie. Van nieuwsbrieven tot vergaderingen en van bedrijfsupdates tot trainingen. De missie moet voortdurend onder de aandacht worden gebracht.
 • Extern: gebruik externe communicatiekanalen om de missie uit te dragen aan klanten, partners en de bredere gemeenschap. Dit kan via marketingmateriaal, sociale media en de bedrijfswebsite.

Leiders hebben een voorbeeldfunctie

Leiders hebben een essentiële rol in het belichamen en uitdragen van de missie. Hun acties en beslissingen moeten in lijn zijn met de waarden en doelen die de missie beschrijft.

 • Gedrag en beslissingen: leiders moeten dagelijks handelen in overeenstemming met de missie. Dit betekent dat ze strategische keuzes maken en bedrijfsdoelen nastreven die consistent zijn met de missie.
 • Verantwoordelijkheid: houd leiders verantwoordelijk voor het integreren van de missie in hun team. Laat ze ervoor zorgen dat alle initiatieven de missie ondersteunen.

Integratie in bedrijfsprocessen

Om de missie echt te laten leven binnen de organisatie, moet deze diep geïntegreerd zijn in alle bedrijfsprocessen en beslissingen.

 • Strategische besluitvorming: gebruik de missie als richtsnoer bij alle strategische beslissingen. Stel bij elke belangrijke beslissing de vraag: “Hoe draagt dit bij aan onze missie?”
 • Prestatie-evaluatie: maak de missie een kerncomponent van prestatie-evaluaties door medewerkers te beoordelen op hoe hun werk bijdraagt aan het verwezenlijken van de missie.

Uitdagingen

Het uitdragen van een missie is niet zonder uitdagingen. Het vereist consistentie en betrokkenheid van alle medewerkers, leiders voorop. Er kunnen conflicten ontstaan tussen korte-termijn doelen en de lange-termijn missie van de organisatie. Daarom is het cruciaal om regelmatig de balans op te maken en ervoor te zorgen dat de missie centraal blijft staan bij alle activiteiten.

Een betekenisvolle missie vormt het hart van een moderne succesvolle organisatie. Wen missie inspireert medewerkers, geeft richting en creëert een sterke verbondenheid met de doelen van het bedrijf. Door de missie effectief te communiceren en te integreren in alle bedrijfsprocessen kan een organisatie een blijvende impact maken.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 35 – De organisatie heeft een betekenisvolle missie en draagt deze uit – kan een organisatie verschillende stappen zetten die ervoor zorgen dat de missie duidelijk is en actief onderdeel uitmaakt van alle bedrijfsprocessen en beslissingen. Hieronder noemen we enkele specifieke acties die je als organisatie kunt uitzetten.

1. Formuleer een duidelijke en inspirerende missie

Definitie van de missie

 • Organiseer een workshop met medewerkers op alle niveaus en andere stakeholders om samen de missie te definiëren of te herzien. Zorg ervoor dat deze missie aansluit bij de waarden van de organisatie en een duidelijk doel aangeeft dat medewerkers inspireert.
 • Formuleer de missie zo dat het gemakkelijk te begrijpen is voor iedereen binnen en buiten de organisatie. Vermijd jargon en maak de missie memorabel.

2. Integreer de missie in alle aspecten van de organisatie

Bedrijfscultuur en bedrijfsprocessen

 • Zorg ervoor dat de bedrijfscultuur de missie weerspiegelt. Dit betekent dat waarden die de missie ondersteunen, gewaardeerd en beloond worden.
 • Integreer de missie in besluitvormingsprocessen. Gebruik de missie als een leidraad bij het maken van zowel strategische als operationele beslissingen.

3. Communiceer de missie effectief en consistent

Interne en externe communicatie

 • Communiceer de missie regelmatig via interne nieuwsbrieven, meetings en via het intranet. Herinner medewerkers voortdurend aan het ‘waarom’ achter hun werk.
 • Gebruik de missie als een centraal element in alle inspanningen voor marketing en branding. Zorg ervoor dat de missie duidelijk naar voren komt in het publieke gezicht van de organisatie.

4. Leiderschap dat de missie voorleeft

Voorbeeldgedrag

 • Train leiders om de missie actief uit te dragen in hun dagelijkse werkzaamheden en interacties. Leiders moeten de missie belichamen en als voorbeeld dienen voor andere medewerkers.
 • Houd leidinggevenden verantwoordelijk voor het bevorderen en ondersteunen van de missie binnen hun teams.

5. Meet de impact van de missie

Feedback

 • Implementeer mechanismen om feedback te verzamelen over hoe goed de missie wordt begrepen en omarmd binnen de organisatie. Bijvoorbeeld via enquêtes. Of creëer een open bedrijfscultuur waarin feedback geven en ontvangen oké is.
 • Evalueer regelmatig hoe effectief de organisatie is in het uitdragen van de missie en stel zo nodig aanpassingen voor om de relevantie en resonantie van de missie te verbeteren.

6. Waardeer bijdragen aan de missie

Motivatie en erkenning

 • Ontwikkel een beloningssysteem dat medewerkers waardeert en beloont voor gedrag en prestaties die de missie ondersteunen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om informele erkenning in teamvergaderingen of formele waardering via bonussen.

Een missie is meer dan een statement. Een missie is een fundamenteel onderdeel van de organisatie dat richting geeft, de mensen in en om de organisatie motiveert en de identiteit van de organisatie vormt. Door de missie actief en consequent uit te dragen, zowel intern als extern, creëer je als organisatie een sterke gemeenschap die gericht is op gemeenschappelijke doelen en waarden.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers in een video-call

Waardeer elke prestatie in de organisatie, van groot tot klein

Als organisatie doe je er goed aan om successen te vieren; je bevordert daarmee een positieve bedrijfscultuur en motiveert je medewerkers ermee.

Lees verder

Initiatief en doorzettingsvermogen in organisaties

Initiatief en doorzettingsvermogen vormen de basis voor het vermogen van een organisatie om kansen te grijpen, uitdagingen aan te kunnen en voortdurend te streven naar verbetering.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Help medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenis

Medewerkers zoeken steeds meer naar zin en voldoening in hun werk. Zeker de jongere generatie vindt dat heel belangrijk. Maar hoe kunnen ze uiting geven aan betekenis?

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan