De grote kracht van sociale relaties in de organisatie

Sterke en de kwalitatief hoogstaande persoonlijke connecties bepalen voor een flink deel de tevredenheid en het welzijn van medewerkers en tevens de veerkracht en het innovatieve potentieel van een bedrijf of organisatie. Sociale relaties vormen de ruggengraat van elke organisatie. Ze zijn de onzichtbare draden die teamleden samenbrengen, die leiders met hun medewerkers verbinden en die zorgen voor een goede relatie tussen de organisatie zelf en haar klanten en de bredere gemeenschap. Wanneer je als organisatie deze relaties koestert, bloeit er een bedrijfscultuur van vertrouwen, samenwerking en wederzijdse ondersteuning op.

Collage van vijf kantoormedewerkers in actie die allemaal wat anders doen

Sterke sociale relaties in organisaties

Sterke sociale relaties op de werkvloer dragen bij aan een reeks positieve uitkomsten. Ten eerste, ze verbeteren de communicatie, waardoor teams efficiënt en effectief kunnen functioneren. Medewerkers die comfortabel en vertrouwd met elkaar zijn, delen makkelijker ideeën, spreken zich vrijer uit over mogelijke zorgen en werken samen aan oplossingen. Al met al leidt dit tot een meer innovatieve organisatie.

Daarnaast verminderen sterke sociale banden het gevoel van isolatie en stress op de werkplek. In een sociale omgeving waar medewerkers het idee hebben dat ze worden ondersteund door anderen voelen ze zich veiliger en meer gewaardeerd. Dit draagt direct bij aan hun algehele tevredenheid en geestelijke gezondheid. Dit is niet alleen belangrijk voor hun individuele welzijn, maar juist ook voor het verminderen van het verloop en het aantrekken van talenten. Goede werknemers hebben tegenwoordig de luxe om kieskeurig te zijn, waardoor zij kiezen voor bedrijven die bekend staan om hun positieve bedrijfscultuur.

Strategieën om sociale relaties te koesteren

 • Teambuilding activiteiten

Teambuilding activiteiten die zowel tijdens als na werktijd plaatsvinden zijn van belang voor het bouwen van sterke interpersoonlijke relaties. Deze activiteiten moeten inclusief zijn; dat wil zeggen dat alle leden van het team betrokken moeten worden en hen actief te helpen een band op te bouwen buiten de directe werkvereisten om.

 • Open communicatie

Het bevorderen van open communicatie binnen de organisatie moedigt medewerkers aan om hun meningen en ideeën te delen. Dit kan bijvoorbeeld via regelmatige bijeenkomsten of informele gesprekken bij de koffieautomaat. Het belangrijkste is dat werknemers het gevoel hebben dat ze gehoord worden.

 • Mentorprogramma

Door ervaren medewerkers te koppelen aan nieuwere of jongere teamleden kunnen mentorrelaties worden gevormd die persoonlijke en professionele groei ondersteunen. Deze relaties kunnen bijzonder waardevol zijn, niet alleen voor de begeleiding die ze bieden maar ook voor het opbouwen van persoonlijke connecties binnen de organisatie.

Voordelen van externe relaties

Als organisatie wil je het koesteren van sociale relaties niet alleen binnen de muren van je organisatie houden; je wilt ook naar buiten toe uitstralen dat je waarde hecht aan sociale relaties. Relaties met klanten, leveranciers en de bredere gemeenschap spelen namelijk een waardevolle rol in het succes van de organisatie. Door sterke, respectvolle en wederzijds voordelige relaties op te bouwen met externe partijen kan een bedrijf zijn reputatie versterken, nieuwe kansen creëren en een positieve impact hebben op de gemeenschap.

Een bedrijf dat zich inzet voor sterke sociale relaties, zowel intern als extern, bouwt een positief imago op en creëert een duurzame basis voor toekomstig succes. Tijdens crises is het vaak de kwaliteit van deze relaties die bepaalt hoe snel en effectief een organisatie kan herstellen. Kortom, het koesteren van de kwaliteit van sociale relaties binnen en buiten een organisatie is een essentieel onderdeel van het creëren van een duurzame, succesvolle en verantwoordelijke business. Het zijn uiteindelijk de mensen en de relaties die zij met elkaar onderhouden, die de kern van een bedrijf vormen.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 22 – De organisatie koestert de kwaliteit van de sociale relaties in en om de organisatie – kunnen bedrijven een aantal acties uitzetten en strategieën implementeren die gericht zijn op het verbeteren en versterken van interpersoonlijke connecties, zowel binnen de organisatie als met externe stakeholders.

1. Bevorder een open bedrijfscultuur

 • Regelmatige meetings: Organiseer frequente teammeetings en bijeenkomsten over verschillende afdelingen heen, om communicatie te stimuleren en iedereen op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de organisatie.
 • Feedback: Zorg voor toegankelijke en veilige kanalen waar medewerkers feedback kunnen geven en ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een digitaal platform.

2. Organiseer teambuilding en sociale evenementen

 • Sociale activiteiten: Plan regelmatig sociale evenementen zoals bedrijfsuitjes, sportdagen en/of feesten die niet direct gerelateerd zijn aan werk. Hierbij worden relaties versterkt in een minder formele setting.
 • Projecten: Moedig projecten aan waarbij teams uit verschillende afdelingen samenwerken. Dit bevordert het begrip en de waardering voor het werk van anderen.

3. Organiseer trainingsprogramma’s voor interpersoonlijke vaardigheden

 • Workshops en trainingen: Bied trainingen aan die gericht zijn op het verbeteren van interpersoonlijke vaardigheden, zoals empathisch luisteren, conflictoplossing en effectieve communicatie.
 • Mentorprogramma: Stel een mentorprogramma in waarbij ervaren werknemers gekoppeld worden aan nieuwere medewerkers om kennisoverdracht te bevorderen en aan relaties te werken.

4. Bied flexibel werk aan

 • Flexibiliteit: Bied flexibel werk en de mogelijkheid tot thuiswerken indien mogelijk. Hiermee toon je respect voor de persoonlijke levens van je medewerkers. Daarnaast draagt deze actie bij aan een betere werk-privébalans voor medewerkers.
 • Vakantie: Implementeer een genereus vakantiebeleid dat medewerkers aanmoedigt om voldoende rust te nemen, wat hun sociale en emotionele welzijn ten goede komt.

5. Geef waardering

 • Waardering: Ontwikkel een programma dat uitmuntende prestaties en goede bijdragen aan de bedrijfscultuur beloont. Bekende acties zijn een ‘medewerker van de maand’-competitie en de uitreiking van een jaarlijkse award.
 • Vier successen: Vier gezamenlijk de successen van het team en individuele prestaties. Dit draagt op een waardevolle manier bij aan aan een gevoel van trots en gemeenschapszin.

6. Organiseer en stimuleer maatschappelijke projecten

 • Vrijwilligersinitiatieven: Organiseer vrijwilligersactiviteiten waarbij medewerkers als team kunnen werken aan maatschappelijke projecten. Dit verbetert niet alleen de sociale banden maar versterkt ook het imago van het bedrijf in de gemeenschap.
 • Duurzaamheidsprogramma: Betrek medewerkers bij het ontwikkelen en uitvoeren van een initiatief inzake duurzaamheid dat ten goede komt aan zowel de organisatie als de omgeving.

Door deze praktische acties en strategieën te implementeren, kan jouw organisatie de kwaliteit van de sociale relaties binnen en buiten het bedrijf versterken en verdiepen. Zo zorg je voor een gezondere, meer betrokken en productievere werkomgeving.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan