Investeer in betekenisvolle verhalen en rituelen

Verhalen en rituelen spelen een waardevolle rol in het vormen van een bedrijfscultuur die is gericht op betekenis en het versterken van de band tussen de mensen in en om de organisatie. Voor bedrijven die er expliciet naar streven om op korte termijn te floreren en ook op de lange termijn van betekenis te blijven, is het investeren in betekenisvolle verhalen en rituelen een ‘no-brainer’. Verhalen en rituelen vormen het fundament waarop bedrijven hun identiteit opbouwen en medewerkers motiveren.

Twee vrouwelijke collega's zitten tegenover elkaar achter een bureau en praten met elkaar

Het belang van verhalen

Verhalen zijn de kern van elke cultuur, en dus ook van een bedrijfscultuur. Verhalen dragen de waarden, de geschiedenis en de visie van een organisatie over en zorgen er oor dat er een gedeelde identiteit ontstaat. Goed vertelde verhalen kunnen inspireren, verenigen en een richting aangeven. Verhalen maken het abstracte concreet, het onpersoonlijke persoonlijk en het onbereikbare bereikbaar.

Inspiratie en motivatie

Verhalen kunnen krachtige motivators zijn. Ze kunnen werknemers inspireren door voorbeelden van succes en veerkracht te tonen, bijvoorbeeld door het delen van successen van zowel het bedrijf, als de (individuele) medewerkers. Een organisatie bouwt zo aan een narratief van mogelijkheden en progressie, waar iedereen in de organisatie een bijdrage aan kan leveren en zelfs deel van kan zijn.

Waardeoverdracht en engagement

Verhalen zijn ook effectieve middelen voor waardeoverdracht. Ze kunnen complexe bedrijfsstrategieën en waarden vertalen naar toegankelijke anekdotes die medewerkers gemakkelijker kunnen begrijpen en onthouden. Door consequent de kernwaarden van het bedrijf te integreren in verhalen, wordt een sterke en coherente bedrijfscultuur gecreëerd.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten kunnen in de vorm van dagelijkse ‘stand-ups’, wekelijkse teamvergaderingen of jaarlijkse bedrijfsfeesten een grote rol spelen in het verspreiden van verhalen en de identiteit van de organisatie. Ze versterken teams en bevorderen van een gevoel van gemeenschap en gedeelde doelen.

Samenwerking en cohesie

Regelmatig geplande bijeenkomsten versterken het teamgevoel en bevorderen een bedrijfscultuur van open communicatie en samenwerking. Ze bieden ‘platformen’ waar medewerkers hun ideeën kunnen delen, feedback kunnen geven en ontvangen en samen kunnen komen rond gemeenschappelijke doelen.

Waardering

Bijeenkomsten zijn ook gelegenheden voor het waarderen van individuele en teamsuccessen. Het vieren van professionele mijlpalen, projectvoltooiingen of zelfs persoonlijke gebeurtenissen zoals verjaardagen en jubilea helpt bij het bouwen van een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen.

Rituelen

Rituelen in een organisatie zijn herhaalde handelingen met een symbolische waarde die helpen bij het vormen van een consistente en voorspelbare omgeving. Ze versterken de bedrijfscultuur en de identiteit van de organisatie en geven medewerkers een gevoel van stabiliteit en continuïteit.

Structuur en voorspelbaarheid

Rituelen bieden structuur aan het dagelijkse leven op het werk. Of het nu gaat om de ochtendkoffie samen, wekelijkse brainstormsessies of een jaarlijks bedrijfsuitje, deze activiteiten helpen medewerkers om zich goed te oriënteren en zich onderdeel van de organisatie te voelen.

Culturele versterking

Rituelen versterken de gedeelde waarden en normen binnen een organisatie. Ze dienen als constante herinneringen aan wat de organisatie belangrijk vindt en wat er van de medewerkers wordt verwacht, hoe ze zich zouden moeten gedragen en wat ze zouden moeten presteren.

Investeren in verhalen, bijeenkomsten en rituelen

Investeren in deze elementen betekent uiteraard dat er tijd en middelen worden vrijgemaakt. Daarnaast is tevens een doordachte strategie vereist die:

 • Continuïteit waarborgt

Het belang van regelmaat kan moeilijk worden onderschat. Als je als organisatie regelmatig verhalen blijft vertellen, bijeenkomsten blijft organiseren en aandacht blijft genereren voor rituelen zorg je ervoor dat de bedrijfscultuur levendig en relevant blijft.

 • Inclusiviteit promoot

Zorg ervoor dat verhalen, bijeenkomsten en rituelen inclusief zijn en alle medewerkers ongeacht hun functie of achtergrond erbij betrekken.

 • Ontwikkeling toelaat

Als je bedrijf groeit en verandert, moeten je culturele activiteiten mee-evolueren. Sta open voor aanpassingen op de veranderende behoeften en samenstelling van het personeelsbestand.

De organisatie die voortdurend investeert in het ontwikkelen en onderhouden van betekenisvolle verhalen en rituelen, en die regelmatig bijeenkomsten organiseert om de identiteit en bedrijfscultuur te waarborgen, bouwt per definitie aan een sterke interne cultuur. Daarnaast geeft deze organisatie zijn medewerkers ook de gelegenheid om dieper in te gaan op de bedrijfsdoelen en gemeenschapswaarden. Deze aspecten van de bedrijfscultuur zijn van groot belang voor het aanmoedigen van loyaliteit, het bevorderen van werktevredenheid en uiteindelijk het bereiken van bedrijfssucces op de lange termijn.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 32 – De organisatie investeert voortdurend in nieuwe betekenisvolle verhalen, bijeenkomsten en rituelen – moet een organisatie doelgerichte initiatieven ontplooien die de bedrijfscultuur verrijken en de betrokkenheid van medewerkers verhogen. Hieronder vind je enkele specifieke acties die organisaties kunnen ondernemen:

1. Cultiveer betekenisvolle verhalen

Ontwikkel verhalen

 • Workshop storytelling: organiseer een workshop waar leiders en medewerkers leren hoe ze effectieve, inspirerende verhalen kunnen vertellen die de missie, visie en waarden van de organisatie weerspiegelen.
 • Verhalenbank: creëer een digitaal platform of een fysieke ruimte waar medewerkers hun eigen verhalen kunnen delen die gerelateerd zijn aan hun ervaringen binnen de organisatie. Zoals bijvoorbeeld succesverhalen, maar ook uitdagingen en leermomenten.

Gebruik verhalen

 • Interne communicatie: integreer verhalen in alle vormen van interne communicatie (nieuwsbrieven, intranet, presentaties) om ze een vast onderdeel van de communicatiestrategie te maken.
 • Externe communicatie: gebruik verhalen in marketingmaterialen om de bedrijfscultuur en waarden van de organisatie naar buiten toe uit te dragen.

2. Organiseer betekenisvolle bijeenkomsten

Evenementen

 • Periodieke bijeenkomsten: plan regelmatig teamvergaderingen en andere bijeenkomsten waar strategische updates worden gedeeld en successen kunnen worden gevierd.
 • Speciale evenementen: organiseer speciale evenementen zoals jaarlijkse feesten, teambuildingsactiviteiten en vieringen van belangrijke mijlpalen die de gemeenschapszin en de bedrijfscultuur versterken.

Innovatieve bijeenkomsten

 • Creatieve workshops: faciliteer creatieve workshops die niet direct gerelateerd zijn aan het werk maar die creativiteit en teamwork bevorderen.
 • Thema-evenementen: host thema-evenementen rond belangrijke datums of culturele vieringen die de diversiteit binnen de organisatie benadrukken.

3. Stel zinvolle rituelen in

Werkrituelen

 • Start- en sluitrituelen: introduceer dagelijkse of wekelijkse rituelen zoals ochtend stand-ups of weekafsluitingen die structuur bieden en iedereen op één lijn houden.
 • Erkenning van prestaties: ontwikkel rituelen voor het erkennen van individuele en team prestaties, zoals maandelijkse awards of kudos-boards waar medewerkers elkaar kunnen complimenteren.

Persoonlijke en professionele groei

 • Jaarlijkse reflectie: moedig een jaarlijks reflectieritueel aan waarbij medewerkers terugblikken op hun prestaties en doelen voor het komende jaar stellen.
 • Rituelen voor loopbaanontwikkeling: creëer rituelen rond loopbaanontwikkeling, zoals regelmatige carrière-gesprekken of een mentorprogramma.

4. Evalueer voortdurend en pas aan waar nodig

Feedback

 • Enquêtes: voer regelmatig enquêtes uit om feedback te verzamelen over de effectiviteit van de verhalen, bijeenkomsten en rituelen binnen de organisatie. Ook om na te gaan hoe deze resoneren in (en buiten) de organisatie.
 • Evaluatie: organiseer evaluatiesessies na elk groot evenement of ritueel om te leren wat goed ging en wat verbeterd kan worden.

Flexibiliteit en aanpassing

 • Aanpassingen op basis van feedback: wees bereid om verhalen, bijeenkomsten en rituelen aan te passen op basis van de feedback van medewerkers. Zo zorg je ervoor dat ze relevant en betekenisvol blijven.

Door continu te investeren in betekenisvolle verhalen, bijeenkomsten en rituelen, bouw je als een organisatie aan een sterke bedrijfscultuur waarmee je medewerkers aantrekt en juist ook behoudt. Daarnaast zul je merken dat de algehele productiviteit en tevredenheid verbetert. Verhalen, bijeenkomsten en rituelen zijn van essentieel belang voor het creëren van een omgeving waarin moderne medewerkers zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het succes van de organisatie. En dat is uiteindelijk wat je graag wilt.

Meer lezen

Medewerkers in een video-call

Waardeer elke prestatie in de organisatie, van groot tot klein

Als organisatie doe je er goed aan om successen te vieren; je bevordert daarmee een positieve bedrijfscultuur en motiveert je medewerkers ermee.

Lees verder

Initiatief en doorzettingsvermogen in organisaties

Initiatief en doorzettingsvermogen vormen de basis voor het vermogen van een organisatie om kansen te grijpen, uitdagingen aan te kunnen en voortdurend te streven naar verbetering.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Help medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenis

Medewerkers zoeken steeds meer naar zin en voldoening in hun werk. Zeker de jongere generatie vindt dat heel belangrijk. Maar hoe kunnen ze uiting geven aan betekenis?

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan