Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, kan erop rekenen dat zij een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie wordt. Maar hoe doe je dat? Samenwerken en voor elkaar klaarstaan is lang niet altijd vanzelfsprekend. Er moet actief aan worden gewerkt.

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Samenwerken en behulpzaam zijn

Samenwerking en behulpzaamheid zijn twee zijden van dezelfde medaille. Samenwerking houdt in dat teamleden effectief samen werken om gemeenschappelijke doelen te bereiken, terwijl behulpzaamheid zich richt op het ondersteunen van elkaar, vooral als een team of de organisatie het moeilijk heeft. Juist dan gaat het erom. Beide elementen zijn van groot belang voor het creëren van een werkomgeving waar medewerkers zich betrokken en gewaardeerd voelen.

Verbeterde probleemoplossing en innovatie

Wanneer medewerkers samenwerken en elkaar helpen, ontstaat er een synergie tussen hen die leidt tot betere probleemoplossing en innovatie. Diverse perspectieven en vaardigheden komen samen, waardoor er creatieve oplossingen en nieuwe ideeën ontstaan die anders misschien over het hoofd zouden worden gezien.

Hogere medewerkerstevredenheid en betrokkenheid

Een cultuur van samenwerken en behulpzaamheid zorgt ervoor dat medewerkers zich ondersteund voelen. Dit verhoogt hun tevredenheid en betrokkenheid. Medewerkers weten dat ze kunnen rekenen op hun collega’s voor hulp en ondersteuning. Dit resulteert in een positievere werkomgeving en minder stress.

Verhoogde productiviteit en efficiëntie

Teams die effectief samenwerken, kunnen taken sneller en efficiënter uitvoeren. Behulpzaamheid zorgt ervoor dat medewerkers elkaar helpen om obstakels te overbruggen, waardoor projecten op tijd (en binnen budget) kunnen worden afgerond.

Hoe bevorder je samenwerking en behulpzaamheid?

1. Creëer een bedrijfscultuur van open communicatie

Open communicatie is de basis voor elke succesvolle samenwerking. Organisaties moeten een omgeving bevorderen waarin medewerkers vrijelijk ideeën, zorgen en feedback kunnen delen.

 • Teamvergaderingen: Faciliteer regelmatig vergaderingen waarin teamleden updates kunnen geven, vragen kunnen stellen en suggesties kunnen doen.
 • Open Forums: Organiseer open forums en Q&A-sessies waarin medewerkers hun gedachten kunnen delen met het management en elkaar.

2. Stimuleer empathisch leiderschap

Leiders spelen een cruciale rol in het bevorderen van een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid. Empathische leiders begrijpen de behoeften en zorgen van hun teamleden en moedigen hen aan om samen te werken en elkaar te ondersteunen.

 • Leiderschapstrainingen: Bied trainingen aan voor leiders en managers om hen te helpen empathisch en (onder)steunend leiderschap te ontwikkelen.
 • Voorbeeldgedrag: Leiders moeten te allen tijde het gedrag tonen dat zij van hun teamleden verwachten door open te communiceren, hulp te bieden en samenwerking te bevorderen.

3. Faciliteer teambuilding activiteiten

Teambuilding activiteiten zijn van groot belang voor het opbouwen van sterke relaties en het bevorderen van samenwerking en behulpzaamheid.

 • Teambuilding evenementen: Organiseer regelmatig teambuilding activiteiten zoals workshops en sociale evenementen om teamleden de kans te geven om buiten het werkverband sterke banden te vormen.
 • Cross-functionele projecten: Moedig samenwerking tussen verschillende afdelingen aan door gezamenlijke projecten en initiatieven te lanceren.

4. Waardeer en beloon samenwerking en behulpzaamheid

Waardering en beloning zijn krachtige middelen om een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid te bevorderen.

 • Programma ter waardering: Introduceer een programma dat medewerkers waardeert voor hun bijdragen aan samenwerking en behulpzaamheid.
 • Prestatiebeoordeling: Integreer samenwerking en behulpzaamheid in de prestatiebeoordelingscriteria om ervoor te zorgen dat deze waarden worden gewaardeerd en beloond.

Uitdagingen en overwegingen

Hoewel het bevorderen van een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid flinke voordelen biedt, brengt het natuurlijk ook wat uitdagingen met zich mee. Het vereist een consistente en oprechte inzet van het leiderschap en alle medewerkers. We zetten enkele zaken voorop die het overdenken waard zijn.

 • Doorbreken van silo’s

Veel organisaties hebben te maken met silo’s, waar afdelingen geïsoleerd werken en weinig interactie hebben met andere afdelingen of teams. Het doorbreken van deze silo’s vereist bewuste inspanningen om samenwerking tussen afdelingen te bevorderen.

 • Omgaan met verschillende persoonlijkheden

Iedereen werkt anders en sommige mensen kunnen het moeilijk vinden om samen te werken of hulp te vragen. Leiders moeten manieren vinden om diverse werkstijlen te ondersteunen en een omgeving te creëren waar iedereen zich comfortabel voelt.

 • Balans tussen competitie en samenwerking

Hoewel een bepaalde mate van competitie gezond kan zijn, moet dit zorgvuldig worden uitgebalanceerd met samenwerking. Een te competitieve omgeving kan samenwerking en behulpzaamheid ondermijnen.

Een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid is niet alleen wenselijk, maar eigenlijk gewoon essentieel voor het succes en de duurzaamheid van een moderne organisatie. De voordelen van een dergelijke cultuur zijn duidelijk: verbeterde probleemoplossing, verhoogde innovatie, hogere medewerkerstevredenheid en betrokkenheid, en een verhoogde productiviteit en efficiëntie. Het bevorderen van een dergelijke bedrijfscultuur vereist een voortdurende inzet en inspanning van alle niveaus binnen de organisatie.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan het kenmerk – De organisatie heeft een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid – moet een organisatie strategische en praktische stappen zetten om deze waarden in de dagelijkse praktijk te integreren. We sommen enkele specifieke acties op die je als organisatie kan zetten.

1. Bevorder open communicatie

Teamvergaderingen

 • Updates en feedback: Faciliteer regelmatig teamvergaderingen waarin medewerkers updates kunnen geven over hun werk, vragen kunnen stellen en feedback kunnen geven en ontvangen.
 • Open bijeenkomsten: Organiseer forums en Q&A sessies waarin medewerkers vrijuit kunnen spreken en hun ideeën kunnen delen.

Transparantie

 • Bedrijfsinformatie delen: Zorg ervoor dat belangrijke bedrijfsinformatie en beslissingen transparant worden gedeeld met alle medewerkers. Dit helpt om een gevoel van gedeeld eigenaarschap en vertrouwen te creëren.

2. Stimuleer empathisch leiderschap

Leiderschapstrainingen

 • Empathische vaardigheden: Bied trainingen aan voor leiders en managers om empathische vaardigheden te ontwikkelen, zoals actief luisteren, emotionele intelligentie en ondersteunende communicatie.
 • Mentorprogramma: Stel een mentorprogramma op waarbij ervaren leiders nieuwe leiders begeleiden in het ontwikkelen van een empathische en steunende leiderschapsstijl.

Voorbeeldgedrag

 • Rolmodellen: Leiders moeten het gedrag tonen dat zij van hun teamleden verwachten. Dit betekent open en eerlijk communiceren, hulp aanbieden en samenwerking bevorderen.

3. Faciliteer teambuilding activiteiten

Teamevenementen

 • Workshops en sociale evenementen: Organiseer workshops, retraites en sociale evenementen die medewerkers de kans geven om buiten het werkverband sterke banden te vormen.
 • Cross-functionele teams: Moedig samenwerking tussen verschillende afdelingen aan door gezamenlijke projecten en initiatieven te lanceren.

Sociale evenementen

 • Informele bijeenkomsten: Plan informele bijeenkomsten zoals lunches, sportactiviteiten of bedrijfspicknicks om medewerkers de gelegenheid te geven elkaar beter te leren kennen en te ondersteunen.

4. Waardeer en beloon samenwerking en behulpzaamheid

Programma’s ter waardering

 • Awards: Introduceer formele awards om medewerkers te waarderen voor hun bijdragen aan samenwerking en behulpzaamheid.
 • Bonussen en incentives: Bied financiële en niet-financiële beloningen aan voor teams en individuen die uitblinken in samenwerken en behulpzaamheid.

Prestatiebeoordeling

 • Samenwerking als criteria: Integreer samenwerking en behulpzaamheid in de prestatiebeoordelingscriteria om ervoor te zorgen dat deze waarden worden gewaardeerd en beloond.

5. Bied programma’s ter ondersteuning aan

Mentoring en coaching

 • Mentorprogramma: Zet een mentorprogramma op waarin ervaren medewerkers nieuwe medewerkers begeleiden en ondersteunen.
 • Coaching: Faciliteer coaching om medewerkers te helpen hun professionele en persoonlijke doelen te bereiken.

Welzijn

 • Gezondheid en welzijn: Bied een welzijnprogramma aan dat zowel fysieke als mentale ondersteuning biedt, zoals een fitnessprogramma, stressmanagement training of therapie.
 • Werk-privébalans: Moedig een gezonde werk-privébalans aan door flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerk aan te bieden.

6. Creëer een fysieke en virtuele werkplek die samenwerking bevordert

Open kantoorruimte

 • Flexibele werkplekken: Creëer open en flexibele werkplekken die samenwerking en informele interactie aanmoedigen.
 • Tools voor samenwerking: Implementeer technologieën en platforms zoals Microsoft Teams, Slack en projectmanagement software om samenwerking te vergemakkelijken.

Virtuele samenwerking

 • Virtuele teambuilding: Organiseer virtuele teambuilding activiteiten voor teams die op afstand werken om de verbinding en samenwerking te versterken.
 • Online communicatiekanalen: Zorg voor effectieve online communicatiekanalen die de samenwerking tussen teamleden ondersteunen, ongeacht hun locatie.

7. Moedig ‘leven lang leren en ontwikkelen’ aan

Opleiding en training

 • Samenwerkingsvaardigheden: Bied trainingen en workshops aan die gericht zijn op het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden, zoals teamdynamiek, conflictbeheersing en effectieve communicatie.
 • Leiderschapstraining: Bied leiderschapstrainingen aan die zich richten op het bevorderen van samenwerking en behulpzaamheid binnen teams.

Ontwikkeling

 • Carrièreontwikkeling: Bied mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei. Hiermee toon je je inzet voor het succes en de ontwikkeling van medewerkers.
 • Kennisdeling: Faciliteer platforms (en sessies) voor kennisdeling waarin medewerkers hun expertise en ervaringen kunnen delen met hun collega’s.

Het bevorderen van een cultuur van samenwerking en behulpzaamheid vereist een bewuste en voortdurende inzet van jouw organisatie. Door te investeren in open communicatie, empathisch leiderschap, teambuilding, waardering en beloning, programma’s die ondersteuning bieden en een werkplek die samenwerking bevordert, kun je als organisatie een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich concreet ondersteund en gewaardeerd voelen. Een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid zorgt voor een hogere tevredenheid, verhoogde productiviteit en uiteindelijk een sterkere, innovatievere organisatie.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers in een video-call

Waardeer elke prestatie in de organisatie, van groot tot klein

Als organisatie doe je er goed aan om successen te vieren; je bevordert daarmee een positieve bedrijfscultuur en motiveert je medewerkers ermee.

Lees verder

Initiatief en doorzettingsvermogen in organisaties

Initiatief en doorzettingsvermogen vormen de basis voor het vermogen van een organisatie om kansen te grijpen, uitdagingen aan te kunnen en voortdurend te streven naar verbetering.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Help medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenis

Medewerkers zoeken steeds meer naar zin en voldoening in hun werk. Zeker de jongere generatie vindt dat heel belangrijk. Maar hoe kunnen ze uiting geven aan betekenis?

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan