Hoe een bedrijfscultuur van kritisch denken organisaties versterkt

Een moderne organisatie heeft een bedrijfscultuur die tegenspraak organiseert en stimuleert. Het actief bevorderen van een open en kritische houding ten opzichte van de ideeën en beslissingen die leven is een kenmerk van een volwassen en vooruitstrevende organisatie. Met het waarderen en integreren van tegenspraak kun je als organisatie robuuste(re) strategieën ontwikkelen, risico's gemakkelijker blootleggen en innovatie bevorderen.

Medewerker staat tegen een manshoge pijl die omhoog wijst

Waarom zou je tegenspraak organiseren?

Een bedrijfscultuur die tegenspraak organiseert, erkent dat een diversiteit aan gedachten en meningen een organisatie gezonde en veerkrachtig maakt. Medewerkers worden hierbij aangemoedigd om ideeën te betwisten en verschillende perspectieven te delen, in volledige vrijheid (zonder angst voor repercussies). Dit proces leidt aantoonbaar tot betere besluitvorming, een verhoogde betrokkenheid en een robuustere organisatiestructuur.

Versterken van besluitvorming

Tegenspraak speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de besluitvorming. Door ruimte te geven aan verschillende perspectieven en kritische vragen worden beslissingen beter afgewogen en risico’s beter beheerst. Het proces van tegenspraak zorgt ervoor dat alle mogelijke uitkomsten en gevolgen van een beslissing worden overwogen voordat actie wordt ondernomen.

Bevorderen van innovatie

In een omgeving waar tegenspraak wordt gestimuleerd floreert innovatie. Door bestaande ideeën en processen uit te dagen, kunnen nieuwe manieren van werken worden ontdekt en huidige processen worden verbeterd. Tegenspraak moedigt medewerkers aan om buiten de gebaande paden te denken en innovatieve oplossingen te vinden voor bestaande problemen.

Hoe tegenspraak te organiseren en te stimuleren

Veilige ruimtes voor dialoog

Een belangrijk aspect (misschien wel de basis) van het organiseren van tegenspraak is het creëren van veilige ruimtes waar medewerkers vrijuit kunnen spreken.

 • Zorg voor een bedrijfscultuur waarin tegenspraak niet alleen wordt getolereerd, maar actief wordt aangemoedigd. Medewerkers moeten zich veilig voelen om hun mening te geven zonder angst voor negatieve consequenties.
 • Creëer anonieme kanalen voor feedback en tegenspraak om medewerkers aan te moedigen om eerlijke meningen te delen zonder dat zij zich blootgesteld voelen.

Formele structuren en procedures

Door het implementeren van formele structuren kun je tegenspraak eenvoudig systematisch organiseren.

 • Stel een comité samen dat specifiek is belast met het evalueren van strategische beslissingen en het geven van tegengas (tegenargumenten). Dit comité bestaat bij voorkeur uit medewerkers van verschillende afdelingen en niveaus.
 • Organiseer regelmatig dialoog bijeenkomsten waarin medewerkers verschillende standpunten kunnen presenteren en bediscussiëren.

Leiderschap dat tegenspraak waardeert

Leiders dienen (zoals vaker) het voortouw te nemen in het bevorderen van tegenspraak door zelf een open houding aan te nemen.

 • Leiders dienen open te staan voor kritiek en actief te vragen om feedback op hun ideeën en beslissingen. Hun gedrag moet laten zien dat tegenspraak wordt gewaardeerd en niet wordt afgestraft.
 • Zorg ervoor dat leiders de feedback die ze ontvangen serieus nemen en integreren in hun besluitvormingsprocessen.

Bedrijfscultuur van openheid en respect

Respectvolle interactie

Om tegenspraak effectief te maken, moet deze altijd plaatsvinden in een sfeer van respect en constructief zijn.

 • Moedig constructieve feedback aan die zich richt op het verbeteren van ideeën en processen. Persoonlijke aanvallen zijn uit den boze. Training in effectieve communicatie kan helpen om dit soort interacties te bevorderen.
 • Moedig empathie en begrip aan in alle interacties. Medewerkers moeten worden aangemoedigd om te luisteren naar en rekening te houden met de standpunten van anderen.

Belonen van kritisch denken

Om een bedrijfscultuur van tegenspraak te bevorderen dienen organisaties kritische denkvaardigheden te waarderen en te belonen.

 • Geef waardering (en beloningen) aan medewerkers die constructieve tegenspraak bieden en bijdragen aan het verbeteren van processen.

Tegenspraak, voordelen voor de organisatie

 • Verhoogde betrokkenheid

Als het voor medewerkers duidelijk is dat hun input wordt gewaardeerd en gebruikt, voelen ze zich veel meer betrokken bij de organisatie. Dit verhoogt de motivatie en toewijding van medewerkers, wat direct bijdraagt aan de prestaties van de organisatie.

 • Robuuste strategie

Tegenspraak leidt tot een meer doordachte en robuuste strategie. Door verschillende perspectieven en kritische analyses te integreren, is een organisatie beter voorbereid op onverwachte uitdagingen en veranderingen in de markt.

 • Versterkte innovatie

Een bedrijfscultuur die tegenspraak waardeert versterkt innovatie. Het constante uitdagen van de status quo en het verkennen van nieuwe ideeën leidt tot creatievere oplossingen en vooruitgang.

Het organiseren en stimuleren van tegenspraak is een essentieel kenmerk van een gezonde en vooruitstrevende bedrijfscultuur. Door veilige ruimtes te creëren voor dialoog, formele structuren op te zetten en passend leiderschap te tonen, kun je als organisatie complexe besluitvormingsprocessen beter hanteren en bevorder je innovatie.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 39 – De organisatie heeft een bedrijfscultuur die tegenspraak organiseert en stimuleert – die de organisatie een strategische aanpak te hanteren voor het creëren van een omgeving waar verschillende meningen worden aangemoedigd en gewaardeerd. Enkele specifieke acties die je als organisatie zou kunnen overwegen noemen we hieronder.

1. Creëer formele structuren voor tegenspraak

Comité voor tegenspraak

 • Stel een ‘tegenspraakcomité’ samen dat belast is met het kritisch beoordelen van strategie en belangrijke beslissingen. Dit comité zou moeten bestaan uit medewerkers uit verschillende afdelingen en functieniveaus om diverse perspectieven te waarborgen.
 • Zorg ervoor dat het comité regelmatig bij elkaar komt om strategische voorstellen te bespreken en constructieve feedback te geven. Zo kun je gestructureerd blinde vlekken in beslissingen blootleggen en verbeteringen voorstellen.

Dialoog sessies

 • Organiseer regelmatig dialoog bijeenkomsten waar medewerkers vrijelijk ideeën en tegenargumenten kunnen uitwisselen. Deze sessies moeten worden gefaciliteerd op een manier die constructieve kritiek bevordert en persoonlijke aanvallen voorkomt.
 • Maak gebruik van focusgroepen om specifieke projecten of beleidsbeslissingen te evalueren. Nodig medewerkers uit verschillende afdelingen uit om hun feedback en ideeën te delen.

2. Bevorder een bedrijfscultuur van open communicatie

Veiligheid en vertrouwen

 • Creëer een werkomgeving waar medewerkers zich veilig voelen om hun mening te uiten (zonder angst voor negatieve consequenties). Dit kan door een duidelijk beleid voor tegenspraak en feedback in te voeren.
 • Bied de mogelijkheid tot het geven van anonieme feedback via een digitaal platform of een fysieke ideeënbus. Op deze manier verzamel je eenvoudig eerlijke meningen van medewerkers die zich niet comfortabel genoeg voelen om zich openlijk uit te spreken.

Transparante communicatie

 • Zorg voor transparante communicatie over beslissingen en processen. Leg uit hoe tegenspraak is meegenomen in besluitvorming en welke invloed het heeft gehad. Dit bevordert vertrouwen en laat zien dat tegenspraak wordt gewaardeerd en serieus genomen.
 • Geef regelmatige updates over hoe feedback en tegenspraak zijn gebruikt om strategieën of processen aan te passen.

3. Organiseer leiderschap dat tegenspraak waardeert

Voorbeeldgedrag van leiders

 • Leiders moeten openstaan voor kritiek en actief feedback vragen over hun ideeën en beslissingen. Hun bereidheid om te luisteren en te leren van tegenspraak geeft een belangrijk signaal af aan de rest van de organisatie.
 • Leiders moeten empathisch en respectvol omgaan met tegenspraak. Dit betekent dat ze niet alleen luisteren, maar ook proberen te begrijpen en te integreren wat wordt gezegd.

Leiderschapstraining

 • Bied een leiderschapstraining aan die gericht os op actieve luistervaardigheden, het omgaan met kritiek en het bevorderen van een bedrijfscultuur van open dialoog.
 • Zorg voor coaching voor leiders om hen te helpen te leren hoe ze tegenspraak constructief kunnen gebruiken en een bedrijfscultuur van open communicatie kunnen bevorderen.

4. Stimuleer constructieve feedback

Training en ontwikkeling

 • Bied training aan medewerkers in effectieve communicatie en feedbacktechnieken. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat tegenspraak constructief is en gericht op verbetering.
 • Organiseer workshops die zich richten op het ontwikkelen van vaardigheden zoals conflictbeheersing, kritisch denken en het geven en ontvangen van feedback.

Feedback

 • Ontwikkel een systeem voor doorlopende feedback, zowel formeel als informeel. Denk hierbij aan 360-graden feedback, regelmatige check-ins en evaluaties van projecten.
 • Zorg ervoor dat de ontvangen feedback wordt gedocumenteerd en geïntegreerd in besluitvormingsprocessen. Hiermee toon je aan dat tegenspraak wordt gebruikt om echte verbeteringen door te voeren.

5. Waardeer en beloon kritisch denken

Erkenning van bijdragen

 • Geef formele erkenning aan medewerkers die waardevolle tegenspraak bieden of bijdragen aan belangrijke verbeteringen. Dit kan in de vorm van een prijs, een certificaat of openbare lof.
 • Ontwikkel een beloningssysteem dat medewerkers stimuleert om constructieve tegenspraak te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bonussen of extra verlofdagen voor uitmuntende bijdragen aan tegenspraak.

Het organiseren en stimuleren van tegenspraak vereist een bewuste inspanning van de hele organisatie. Door een veilige ruimte voor dialoog te creëren, formele structuren voor tegenspraak in te stellen, leiderschap te organiseren dat tegenspraak waardeert, constructieve feedback te stimuleren en door kritische denkvaardigheden te belonen, kun je als organisatie profiteren van een bedrijfscultuur die open staat voor verschillende perspectieven en veerkrachtige, goed doordachte beslissingen neemt. Een bedrijfscultuur van tegenspraak leidt tot innovatie, betere besluitvorming en een algeheel sterkere organisatie.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers in een video-call

Waardeer elke prestatie in de organisatie, van groot tot klein

Als organisatie doe je er goed aan om successen te vieren; je bevordert daarmee een positieve bedrijfscultuur en motiveert je medewerkers ermee.

Lees verder

Initiatief en doorzettingsvermogen in organisaties

Initiatief en doorzettingsvermogen vormen de basis voor het vermogen van een organisatie om kansen te grijpen, uitdagingen aan te kunnen en voortdurend te streven naar verbetering.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Help medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenis

Medewerkers zoeken steeds meer naar zin en voldoening in hun werk. Zeker de jongere generatie vindt dat heel belangrijk. Maar hoe kunnen ze uiting geven aan betekenis?

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan