Artikelen

Over Mentaal Verantwoord Ondernemen (MTVO)

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Een open bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid

Een organisatie met een open, sociale bedrijfscultuur die is gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid, positioneert zichzelf als een aantrekkelijke werkgever.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Sociale kwaliteit en menselijke maat in organisaties

Organisatie en bedrijven streven naar efficiëntie, innovatie en groei; belangrijk, maar dit kan onmogelijk zonder goed voor de mensen in de organisatie te zorgen.

Lees verder
Werkgeluk is niet langer een luxe, maar een essentiële voorwaarde voor duurzaam succes in organisaties. Lees er alles over in deze Longread.

Elke organisatie moet weten hoe menselijke relaties werken

Een organisatie is in de kern een samenwerkingsverband van een groep mensen die zich hebben verenigd om een doel te bereiken.

Lees verder

Diversiteit als ruggengraat van succesvolle organisaties

Tijden zijn veranderd en daarmee is ook diversiteit niet langer alleen maar wenselijk; het is een fundamentele pijler van succes in bedrijven en organisaties.

Lees verder
Medewerker achter laptop converseert met collega's

Menselijkheid in organisaties in plaats van autoritair gedrag

Autoritair gedrag lijkt snelle beslissingen op te leveren. Maar tegen welke prijs? Autoritair gedrag is schadelijk voor medewerkers en de bedrijfscultuur.

Lees verder
Collage van vijf kantoormedewerkers in actie die allemaal wat anders doen

De grote kracht van sociale relaties in de organisatie

Wanneer een organisatie sociale relaties koestert, bloeit er een bedrijfscultuur van vertrouwen, samenwerking en wederzijdse ondersteuning op.

Lees verder

Goede omgangsvormen, fundament onder het succes van organisaties

Effectieve omgangsvormen binnen een organisatie zijn van het grootste belang voor de efficiëntie, de tevredenheid en het algehele succes van het bedrijf.

Lees verder

Ruimte voor initiatieven binnen de organisatie

Echte duurzame innovatie komt van creatieve en toegewijde medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie.

Lees verder
Medewerker staat tegen een manshoge pijl die omhoog wijst

Als organisatie groeien met spel, creativiteit en innovatie

Door medewerkers de vrijheid te geven om te experimenteren verhoog je de tevredenheid en het welzijn van je werknemers, én hun potentieel voor echte innovatie.

Lees verder

Ruimte voor groei: autonome ontwikkeling en eigen regie

De basis voor een dynamische organisatie waarin medewerkers worden aangemoedigd om hun volledige potentieel te ontdekken.

Lees verder
Sollicitant arriveert voor sollicitatie bij hr-medewerker achter bureau

Groeimindset, de sleutel tot innoveren en leren

Een groeimindset moedigt medewerkers aan om uitdagingen te omarmen, te experimenteren en te leren van fouten.

Lees verder

Autonomie voor een bedrijfscultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Autonomie op de werkplek zorgt voor meer tevredenheid en een verhoging van de productiviteit, maar het zorgt ook voor een groter aanpassingsvermogen en innovatiekracht van de organisatie.

Lees verder

Motivatie verhogen door te begrijpen wat medewerkers drijft

Begrip van de motivatie van medewerkers is cruciaal voor het maximaliseren van de productiviteit en speelt een sleutelrol in het behouden van talent en het cultiveren van een positieve bedrijfscultuur.

Lees verder
Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Een grote kans voor organisaties: bijdragen aan de samenleving

Moderne organisaties leggen steeds meer de nadruk op transparantie, verantwoording en duurzaamheid.

Lees verder
Collage van vijf kantoormedewerkers in actie die allemaal wat anders doen

Medewerkers betrekken bij het beleid in organisaties

Moderne organisaties leggen steeds meer de nadruk op transparantie, verantwoording en duurzaamheid.

Lees verder
Mannelijke medewerker in trainingspak werkt thuis achter zijn laptop

Hoe organisaties mensen centraal kunnen stellen

Betrokkenheid van medewerkers is en blijft een van de meest cruciale factoren voor het succes van een organisatie.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Intrinsieke motivatie verhogen op de werkplek

Intrinsieke motivatie vormt de basis voor duurzame betrokkenheid en goede prestaties en draagt bij aan de emotionele en professionele groei van medewerkers.

Lees verder
Medewerkers in een video-call

Rust en structuur voor medewerkers in organisaties

De mensen die de organisatie vormgeven zijn immers geen machines; ze hebben tijd nodig om te herstellen, te reflecteren en zich te heroriënteren.

Lees verder

Creëren van een opgewekte, humorvolle bedrijfscultuur

Organisaties die het belang van een opgewekte en humorvolle bedrijfscultuur erkennen (en er actief naar streven), houden veel makkelijker stress en angst buiten de deur dan organisaties die dat niet doen.

Lees verder
Werkgeluk is niet langer een luxe, maar een essentiële voorwaarde voor duurzaam succes in organisaties. Lees er alles over in deze Longread.

Een positive bedrijfscultuur voor mentale kracht in organisaties

Door positieve emoties te delen zorg je niet alleen voor het broodnodige tegenwicht tegen de dagelijkse stress, maar versterk je ook de samenwerking, creativiteit en algehele tevredenheid op de werkvloer.

Lees verder

Zelfreflectie en zelfcorrectie in organisaties

‘Checks & Balances' binnen een organisatie zijn van belang voor het handhaven van ethische normen, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het zeker stellen van het aanpassingsvermogen.

Lees verder
Mannelijke medewerker in trainingspak werkt thuis achter zijn laptop

Een bedrijfscultuur die emoties in goede banen leidt

Het inbedden van helpende rituelen binnen de bedrijfscultuur heeft een bijzonder krachtig effect op de emotionele gezondheid van een organisatie

Lees verder
Vrouwelijke medewerker maakt aantekeningen terwijl ze op een poef zit met gekruiste benen

Veerkracht: fundament van een moderne bedrijfscultuur

Zonder voldoende veerkracht wordt het lastig om te overleven, laat staan om te groeien. Hoe ontwikkel je veerkracht in je organisatie?

Lees verder

Emotionele impact op de (her)inrichting van een organisatie

Emotioneel welzijn is fundamenteel voor de algemene gezondheid, maar ook voor de productiviteit op de werkplek.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Emotioneel welbevinden in organisaties prioriteren

Emotioneel welzijn is fundamenteel voor de algemene gezondheid, maar ook voor de productiviteit op de werkplek.

Lees verder
Twee vrouwelijke collega's zitten tegenover elkaar achter een bureau en praten met elkaar

Effectief omgaan met negatieve emoties in organisaties

Minimaliseren van negatieve gevoelens en opbouwen van een veerkrachtige structuur die medewerkers ondersteunt in het constructief hanteren van emoties. Hoe doe je dat?

Lees verder
Medewerkers die met elkaar in een video-chat zitten

Investeren in emotionele intelligentie (EQ) in organisaties

Voor de organisatie betekent een investering in EQ dat er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een veerkrachtige, flexibele en samenwerkingsgerichte bedrijfscultuur.

Lees verder
Sollicitant arriveert voor sollicitatie bij hr-medewerker achter bureau

Empathie en uitstel van oordelen in organisaties

Een van de fundamentele kenmerken van Mentaal Verantwoord Ondernemen (MtVO) is het vermogen van een organisatie om empathisch te zijn en oordelen uit te stellen.

Lees verder

Hoe kun je je werkgeluk vergroten?

Het streven naar geluk op de werkvloer is niet alleen van belang voor je mentale gezondheid; het verhoogt ook je productiviteit en je creativiteit. Hoe kun je je werkgeluk vergroten?

Lees verder
Medewerker zit achter een laptop in een callcenter

Stress is als een ongevraagde gast in je dagelijks leven

Stress is als een ongevraagde gast op je verjaardagsfeestje. Je weet dat hij kan komen, maar je hoopt van niet.

Lees verder

10 effectieve stress management technieken

Het goed managen van je stress kan nogal belangrijk zijn en zelfs bepalend voor je levensgeluk en je werkgeluk.

Lees verder